24.11.2022

Skąd czerpać finansowanie na innowacyjne produkty w 2022 roku?

Podstawą funkcjonowania każdego biznesu jest ciągły rozwój, a co za tym idzie wprowadzanie na rynek coraz nowszych i bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Takie działania wymagają często dużych nakładów finansowych, które nie każdy przedsiębiorca posiada. Tutaj z pomocą przychodzą liczne programy dofinansowań oraz pożyczek oferowanych przez instytucje państwowe, unijne czy prywatne. Z naszego tekstu dowiesz się o dostępnych możliwościach finansowania nowych produktów oraz jak z nich skorzystać.

Wielka baza dotacji dla innowacji

Grupa Polski Fundusz Rozwoju oraz należąca do niego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiadają szeroką ofertę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Łączy ona w sobie różne programy, zarówno te rządowe, jak i unijne. „Program Operacyjny Polska Wschodnia” umożliwia firmom ze wschodniej części naszego kraju na poszerzenie swojej działalności i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pomagających usprawnić procesy produkcyjne czy prace rozwojowe.

„Fundusze Norweskie” to kolejna inicjatywa, której częścią jest PARP. W latach 2014-2021 na rzecz MŚP – ­w celu zwiększenia ich konkurencyjności, promocji innowacji i pozyskiwania partnerów biznesowych przeznaczono aż 93 mln EUR. Środki uzyskane mogą zostać przeznaczone na prace B+R czy wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem i wdrożeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw przedsiębiorcy mogą liczyć także na pozyskanie środków z mniejszych konkursów np.: „Granty na Eurogranty” czy „Polski Produkt Przyszłości”.

Przystąpienie do programów dotacyjnych czy wyżej wymienionych konkursów wiąże się jedynie ze spełnieniem podanych na stronie przedsięwzięcia kryteriów oraz wypełnieniem wymaganych przez PARP dokumentów w określonym terminie.

European Innovation Council Work Programme 2022 – Komisja Europejska w pogoni za innowacjami

Druga edycja tego programu unijnego, działającego w obrębie szerszej inicjatywy „Horizon Europe”, której głównym celem jest zrównoważony rozwój, może pochwalić się budżetem ok 1,7 mld EUR przewidzianego na 2022 rok. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozbudować swoją markę na rynku. W samym EIC WP 2022 zostały wydzielone 3 obszary:

  • EIC Pathfinder – to 350 mln EUR na rzecz przełomów technologicznych. Konkurs dzieli się na dwie części. Pierwszą z nich, na którą wyznaczone jest aż 183 mln EUR, stanowią otwarte zaproszenia bez ściśle określonych ram tematycznych. Pozostałe 167 mln EUR ma pomóc
    w sprostaniu wyzwań związanych z problemami natury ekologicznej, medycznej czy energetycznej.
  • EIC Transition – 131 mln EUR w celu wykorzystania pozyskanych wyników badań do wykreowania nowych produktów. Blisko 60,5 mln EUR zostanie przeznaczonych na sprostanie „Wyzwaniom Transformacji”, wśród których znajdują się m.in.: zielone urządzenia cyfrowe dla przyszłości.
  • Akcelerator EIC – 1,16 mld EUR specjalnie dla start-upów oraz MŚP na rzecz poszerzania skali innowacji z potencjałem do zrewolucjonizowania już istniejących rynków bądź tworzenia nowych.

Zainteresowani uzyskaniem dotowania z wyżej wymienionych inicjatyw muszą w wyznaczonych przez Komisję Europejską terminach złożyć wnioski na specjalnie przeznaczonym do tego portalu oraz sporządzić biznesplan, który pozwoli komisji na pozytywną ocenę przygotowanego pomysłu.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako pośrednik między przedsiębiorcą a UE

BGK oferuje liczne pożyczki oraz poręczenia dla przedsiębiorców. Są one finansowane z Programów Regionalnych Funduszy Europejskich przez sprawdzonych pożyczkodawców. Należą do nich fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki komercyjne i spółdzielcze oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka. Dla każdego z szesnastu województw przewidziane są różne oferty. Zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa są w stanie pozyskać odpowiednie fundusze na poszerzenie swojej działalności za pośrednictwem BGK. Kwoty pomocy wahają się od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Dobrym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców są pożyczki udzielane na dogodnych warunkach w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”. Dotyczą one studentów jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich. Kwota takiej pożyczki sięga ok. 100 tyś. PLN.

JEREMIE2 jako regionalny program na rzecz rozwoju biznesu

Jedną z ważniejszych inicjatyw dla wchodzących w świat biznesu jest JEREMIE2, która jest kontynuacją programu pomocy JEREMIE działającego w latach 2007-2013. Opiera się ona na oferowaniu zwrotnej pomocy na przystępnych warunkach dla start-upów oraz małych i średnich firm. Program przewiduje pożyczki w różnych wariantach, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców z województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego oraz Wielkopolskiego.

Fundusze Venture Capital jako katalizatory innowacyjności

Kapitał podwyższonego ryzyka (ang. venture capital) to forma finansowania rozwoju firm, która ma charakter własnościowy. Polega na objęciu emisji udziałów lub akcji. Inwestorzy najczęściej przeznaczają swoje środki na dobrze zapowiadające się i przełomowe dla rynku projekty, które znajdują się w początkowych fazach swojej działalności. Takie inwestycje obarczone są często sporą szansą niepowodzenia w myśl zasady „high risk, high return”. Dla przedsiębiorców jest to ogromna szansa na pozyskanie finansowania pozwalającego na prężny rozwój działalności. Sam proces pozyskania wsparcia z takiego funduszu jest jednak dość złożony i wymaga dobrej prezentacji przygotowanego produktu, która pozwoli na dalszą walkę o inwestorów.

  • Rokrocznie przepływ kapitału za sprawą funduszy VC rośnie i charakteryzuje się 38% wskaźnikiem CAGR dla ostatnich trzech lat.
  • W 2021 roku fundusze VC wsparły blisko 400 polskich start-upów o kwotę blisko 3,6 mld PLN
  • Do największych graczy na polskim rynku należą m.in.: PFR Ventures czy Inovo Venture Partners
  • Koniec 2022 roku przyniesie początek programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki, który pozwoli na dokapitalizowanie blisko 500 start-upów

Jak wypadamy na tle Europy?

Według raportu „European Innovation Scoreboard 2022” przygotowanego przez Komisję Europejską Polska należy do grupy wyłaniających się innowatorów. Rok do roku widoczna jest tendencja wzrostowa, o czym świadczy ponad 11% wzrost wskaźnika innowacyjności w latach 2015-2022 oraz fakt, iż wynik naszego kraju w porównaniu do 2021 roku poprawił się aż o 4,3%. Doskonale uwypukla to coraz większe potrzeby na finansowanie nowych i przełomowych dla różnych sektorów naszej gospodarki przedsięwzięć. Wciąż pozostajemy jednak mocno w tyle za ścisłą czołówką, do której należą m.in.: Szwecja czy Finlandia, których wskaźnik innowacji przekracza 140 (Polska – 60.5).

Co nowoczesne rozwiązania oznaczają dla polskiej gospodarki?

Liczba programów oraz inicjatyw wspierających małe, rozwijające się przedsiębiorstwa chcące wprowadzać swoje rewolucyjne produkty na rynek stale rośnie. Te działania mają ogromny wpływ na konkurencyjność Polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Pozwalają na przyciąganie inwestorów oraz dużych, międzynarodowych korporacji chcących poszerzać swoją działalność na perspektywiczne rynki. Nasz kraj mimo wciąż pozostawiającej wiele do życzenia pozycji względem krajów Europy Zachodniej i Skandynawii, prężnie rozwija się pod kątem modernizacji szerokiego spektrum gospodarki. Coraz więcej polskich start-upów i przedsiębiorstw dostrzeganych jest przez rodzimych, jak i zagranicznych inwestorów, co pokazują powiększające się nakłady w funduszach VC, dotacyjnych programach unijnych czy rządowych programach rozwoju.

Obecnie dla innowatorów dostępnych jest wiele metod na pozyskanie kapitału. Zarówno organizacje krajowe jak i unijne oferują szeroki wachlarz możliwości. Dostępne liczne oferty pożyczek zwrotnych, konkursów i programów dla start-upów pozwalają przedsiębiorcom na rozwój a także napędzają Polską gospodarkę zachęcając przy tym coraz większe rzesze zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w naszym kraju.

Daniel Wielechowski

Zobacz inne wpisy

ZR
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Strategie Zrównoważonego Rozwoju jako element budowania marki firmy

Zobacz więcej
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Jak skutecznie zarządzać wielopokoleniowym zespołem?

Zobacz więcej
Marketing wirusowy
Marketing

Marketing wirusowy. Czym jest i jak działa?

Zobacz więcej