28.06.2024

Firma konsultingowa a agencja badawcza – podobieństwa i różnice

Kluczowe informacje:

  • Specjalizacją firm badawczych jest przeprowadzanie badań rynku oraz badań opinii.
  • Firmy konsultingowe oferują szeroki zakres usług dotyczący doradztwa biznesowego, wliczając w to analizę rynku, konkurencji doradztwo strategiczne czy badania jakościowe i ilościowe.
  • Badanie satysfakcji klienta, badania marketingowe, badania jakości obsługi klienta, badanie trendów konsumenckich to jedne z wielu usług, które firmy konsultingowe i agencje badawcze mogą przeprowadzić dla Twojej firmy.
  • Przy wyborze firmy konsultingowej lub agencji badawczej ważne jest jasne określenie zakresu badań i skupienie na celu, jaki chcemy osiągnąć danym projektem.

Szczegóły poniżej!

Twoja firma poszukuje dokładnych i wiarygodnych badań marketingowych lub badań lokalnego rynku do precyzyjnej analizy potrzeb konsumentów? A może Twoja firma chciałaby sprawdzić oczekiwania klientów oraz lepiej poznać grupy docelowe, aby móc zwiększyć efektywność oraz łatwiej przekonać klientów do oferowanego produktu lub usługi. Warto zastanowić się nad poszerzeniem wiedzy o usługach firm badawczych oraz konsultingowych.

Czym zajmuje się firma konsultingowa?

Agencje konsultingowe skupiają się na szeroko pojętym doradztwie biznesowym dla różnych podmiotów gospodarczych. Takie wsparcie przedsiębiorstw może przybierać bardzo różną formę w zależności od potrzeb klienta. Projekty konsultingowe mogą dotyczyć analizy rynku, konkurencji, potencjału rynku, całościowego doradztwa strategicznego. Często wykonanie dokładnej analizy wymaga przeprowadzenia badań jakościowych lub ilościowych w proces projektu.

Firmy konsultingowe pomagają klientom w opracowaniu strategii biznesowych poprzez analizę otoczenia, konkurencji, identyfikację trendów, szans i ryzyk na rynku, które pozwolą lepiej ocenić sytuację i podjąć właściwe decyzje biznesowe.

Czym zajmuje się agencja badawcza?

Agencje badawcze specjalizują się w przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju badań rynku lub badań opinii. Aby zdobyć dane firmy badawcze często korzystają z badań ilościowych, które pozwalają pozyskać potrzebne informacje od szerokiej grupy odbiorców. Są one przeprowadzane za pomocą badań ankietowych za pośrednictwem Internetu, telefonu lub bezpośrednich wywiadów z respondentami.

Badanie potrzeb klienta, badanie satysfakcji klienta, badanie trendów konsumenckich czy badania jakości obsługi klienta to jedne z głównych badań przeprowadzanych za pomocą tej metody. Kolejne dane przedsiębiorstwa badawcze mogą pozyskać za pomocą badań jakościowych, które są przeprowadzane na znacznie mniejszych grupach respondentów, lecz są pogłębione i bardziej szczegółowe. Narzędziami wykorzystywanymi do takich badań są np. wywiady grupowe lub eksperckie wywiady telefoniczne.

Zakres działań firm badawczych może obejmować również inne dziedziny niż biznesowa. Badania takich firm mogą dotyczyć konkretnych dziedzin nauki takich jak: psychologia, socjologia, ekonomia czy medycyna oraz wiele innych, aby dostarczyć potrzebnej wiedzy naukowcom. Wśród nich można wyróżnić zaangażowane w badania obejmujące zachowania i problemy społeczne, trendy demograficzne czy politykę publiczną.

Kiedy skorzystać z usług konsultingu lub agencji?

W obecnych warunkach coraz szybciej postępujących zmian w świecie biznesu monitorowanie otoczenia rynkowego, konkurencji, analiza potrzeb konsumentów oraz ich opinii o produktach stały się jeszcze ważniejsze. Każda firma, która chciałaby poznać odpowiedzi na pytania dotyczące własnego otoczenia rynkowego, oczekiwań i preferencji klientów może skorzystać z usług konsultingu lub agencji.

Przedsiębiorstwa, które chciałyby na bieżąco badać zmiany w rynku, efekty działań marketingowych czy satysfakcję klientów, mogą zdecydować się na przeprowadzanie takich badań okresowo. Co więcej, warto wspomóc się takimi usługami również w sytuacji podejmowania ważnych decyzji. Lepsze zrozumienie potrzeb i opinii klientów może znacząco wpłynąć na efektywność działań firmy. Przeprowadzenie badań i odpowiednia interpretacji ich wyników dają szansę na poprawienie produktu przed wejściem na rynek, lepsze dostosowanie przekazu marketingowego do grupy odbiorców czy usprawnienie procesu obsługi klienta.

Firma konsultingowa a agencja badawcza - podobieństwa

Zarówno agencje konsultingowe, jak i firmy badawcze przeprowadzają pełen zakres badań dotyczący wielu aspektów działalności przedsiębiorstw z różnych dziedzin. Wszelkie badania biznesowe mogą dotyczyć jednakowo badań lokalnego rynku, badania zadowolenia konsumentów czy badań marketingowych.

Oba rodzaje przedsiębiorstw dostosowują swoje usługi do potrzeb klienta, aby dostarczyć jak najbardziej rzetelnych wyników badań, analiz lub rozwiązań odpowiednie do wymagań klienta.

Usługi świadczone przez firmy konsultingowe i badawcze stanowią duże wsparcie przy podejmowaniu decyzji, ponieważ ich badania i analizy mogą dostarczyć cennych informacji o konsumentach, rynku czy konkurencji.

Przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych należy do obszarów działalności obu typów przedsiębiorstw. Mimo że jest to specjalizacja agencji badawczych, to firmy konsultingowe również przeprowadzają badania konsumenckie.

Firma konsultingowa a agencja badawcza - różnice

Pomimo wspomnianych podobieństw, istnieją istotne różnice między firmą konsultingową
a agencją badawczą. Projekty realizowane przez agencje badawcze wykorzystują wyspecjalizowane narzędzia, zespoły badaczy oraz zaawansowane techniki analizy danych, aby dostosować badania do indywidualnych potrzeb klienta. Taka specjalizacja pozwala na głębokie i precyzyjne rozumienie zgromadzonych danych.

Firmy konsultingowe, choć nie specjalizują się w badaniach w takim stopniu jak agencje badawcze, również posiadają w tym obszarze bogate doświadczenie. Często przeprowadzają różnorodne badania, takie jak analizy ilościowe i jakościowe. Dodatkowo, ich doświadczenie w analizowaniu rynków i konkurencji może być nieocenione przy interpretacji wyników badań, dostarczając klientom praktycznych wskazówek i rekomendacji.

Ostatecznie, efektem pracy firm konsultingowych są zazwyczaj raporty, prezentacje i strategie biznesowe, podczas gdy agencje badawcze koncentrują się tylko na dostarczaniu szczegółowych wyników badań. Obie formy działalności oferują unikalne wartości, zależnie od specyfiki i wymagań klienta, co pozwala na wybór najbardziej odpowiedniego dostawcy usług w zależności od celów projektu.

Co wybrać firmę konsultingową, czy agencję badawczą?

Przy decydowaniu pomiędzy agencją badawczą a firmą konsultingową, warto zastanowić się nad poziomem wsparcia, którego potrzebuje firma. Agencje badawcze są idealnym wyborem, gdy firma potrzebuje jedynie surowych danych, które jest w stanie samodzielnie przeanalizować. Specjalizują się one w dostarczaniu szczegółowych informacji, które mogą posłużyć jako solidna baza do wewnętrznych analiz.

Z drugiej strony, firmy konsultingowe oferują bardziej kompleksowe usługi doradcze. Są one lepszym wyborem, gdy firma oczekuje nie tylko danych, ale również ich głębokiej analizy, wnioskowania i formułowania strategicznych rekomendacji. Dzięki swojemu doświadczeniu i ekspertyzie, firmy konsultingowe mogą znacząco przyczynić się do rozwoju i optymalizacji działalności przedsiębiorstwa.

Czy warto korzystać z usług firm badawczych lub konsultingowych?

Wyniki analiz rynków, konkurencji i badań konsumenckich są ogromnym wsparciem przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Skorzystanie z takich usług daje wyniki, które pozwalają m.in. na lepsze zrozumienie potrzeb klienta, ocenę strategii marketingowych, trendów konsumenckich czy otoczenia rynkowego w danej branży.

Kamil Pytlarz

Zobacz inne wpisy

business model
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Model Osterwaldera, czyli jak zdystansować konkurencję w nowoczesnym biznesie?

Zobacz więcej
Czy warto być przedsiębiorcą? Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Gospodarka

Czy Warto Być Przedsiębiorcą? Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Polsce

Zobacz więcej
Badanie satysfakcji klienta
Analiza rynku

Badania satysfakcji i lojalności klientów – oceń swoją efektywność

Zobacz więcej