29.05.2024

Blockchain i jego wpływ na przyszłość transakcji B2B

Kluczowe informacje:

 • Blockchain jest to rejestr zdecentralizowanych szyfrowanych danych stworzony w strukturze łańcucha.
 • Blockchain jest to baza danych oparta o łańcuch bloków. Czyli serwery połączone między sobą w sieci peer-to-peer sekwencyjnie po sobie.
 • Dzięki niskim kosztom transakcji, rejestrowi transakcji i dużym bezpieczeństwie danych za pomocą blockchain obsługiwane są transfery kryptowalut.
 • Technologie łańcucha bloków możemy podzielić na 4 rodzaje Publiczny, Prywatny, Hybrydowy, federacyjny (konsorcjum).
 • Korzystanie z Blockchainu pomaga znaczne zredukować koszty międzynarodowych transferów pieniędzy. Wykorzystywany jest także, aby uprościć transfer danych.
 • Mimo wielu zalet ta technologia ma lub będzie mieć coraz więcej wad spowodowanych przenoszeniem transakcji do sieci bez udziału ubezpieczycieli i banków.
 • Chęć regulacji rynku kryptowalut znacząco może wpłynąć na blockchain, który jest powiązany z cyfrowymi walutami.
 • Stale rozwijające się nowe technologie już mają duży wpływ na przemysł i za parę lat będą generowały przedsiębiorstwom znaczącą przewagę nad konkurencją.

Szczegóły poniżej!

Czym jest technologia Blockchain?

Blockchain jest to rejestr zdecentralizowanych szyfrowanych danych. Możemy to zrozumieć jako łańcuch bloków, na których dane są składowane, każdy następny blok jak ogniwo w łańcuchu jest przykuty do poprzedniego. Bezpieczeństwo zapewniane jest poprzez klucz integralności danych, czyli identyfikator podpięty do każdego bloku zapisany jako skrót kryptograficzny. Mimo wysokiej anonimowości danych to każda próba modyfikacji zostanie zauważona, a poinformowani zostaną wszyscy użytkownicy sieci.

Typowa baza danych posiada serwer jako główne miejsce, gdzie dane są składowane i przetwarzane. Jest to najpopularniejszy sposób gromadzenia danych, który ma jeden szczególny problem – bezpieczeństwo. Każdy z odpowiednim dostępem do serwera może odczytywać lub ingerować w ich zawartość. Na ratunek przychodzi technologia blockchain, która pozwala zabezpieczyć dane poprzez zaszyfrowanie i rozproszenie ich po sieci z zachowaniem integralności danych.

Podstawowe zasady działania blockchain

Blockchain jest to baza danych oparta o łańcuch bloków. Czyli serwery połączone między sobą w sieci peer-to-peer sekwencyjnie po sobie. Dane są przesyłane przez każde ogniwo w łańcuchu z punktu do punktu, a do danych jest podpięty kryptograficzny identyfikator, który pozwala na odszyfrowanie danych. Transakcje nie mogą być odczytywane i modyfikowane przez wszystkich użytkowników, o ile nie mają dostępu do danych, natomiast każdy użytkownik jest informowany o danych, które zostały przesłane.

Etapy wysłania pliku łańcuchem bloków:

 1. Transakcja: Pierwszym krokiem jest inicjacja transakcji. Transakcje mogą zawierać różne rodzaje danych w zależności od zastosowania blockchaina. Na przykład, w przypadku kryptowalut, transakcje zawierają informacje o wysłaniu środków z jednego adresu na drugi.
 2. Tworzenie bloku: Transakcje zbierane są w grupy zwane blokami. Przed dodaniem do łańcucha każdy blok musi zostać „wydobyty” lub „wytworzony”. W zależności od mechanizmu konsensusu (np. Proof of Work), proces ten może wymagać rozwiązania skomplikowanego matematycznego problemu.
 3. Walidacja: Po wydobywaniu bloku, transakcje wewnątrz niego są weryfikowane przez węzły sieci, aby upewnić się, że są prawidłowe i zgodne z zasadami protokołu blockchaina.
 4. Dodanie do łańcucha bloków: Po zweryfikowaniu blok jest dodawany do istniejącego łańcucha bloków, tworząc w ten sposób stały i niezmienny zapis danych. Każdy blok zawiera odwołanie do poprzedniego bloku, tworząc ciąg powiązanych bloków.
 5. Rozpowszechnianie: Po dodaniu do łańcucha blok jest rozpowszechniany po całej sieci blockchain, aby wszyscy węzły miały aktualną kopię łańcucha.
 6. Synchronizacja: Węzły w sieci blockchain pracują razem, aby utrzymać spójność łańcucha. Każdy węzeł utrzymuje własną kopię łańcucha bloków i działa w celu zsynchronizowania się z innymi węzłami, aby osiągnąć konsensus co do stanu sieci.

Kryptowaluty

Osobom zaznajomionym z tematem na podstawowym poziomie, pierwsze co przychodzi na myśl to transakcje elektroniczne blockchain. Za pomocą łańcucha obsługiwane są transakcje kryptowalut. Satoshi Nakamoto dzięki wykorzystaniu możliwości blockchain stworzył bitcoina, w tym momencie najpopularniejszą kryptowalutę. Wszystko to zasługa niskich kosztów transakcji, rejestrów transakcji i dużego bezpieczeństwa danych. Blockchain jest idealnym środowiskiem dla walut niezależnych od rządów państw.

Rodzaje technologii blockchain

Blockchain publiczny nie wymaga żadnych uprawnień od użytkowników i jest dostępny dla każdej osoby z dowolnego miejsca na ziemi. Głównym zastosowaniem tego rodzaju łańcucha są kryptowaluty. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to dzięki dużej liczbie osób mających dostęp do udostępnionego kodu źródłowego możliwe jest bieżące monitorowanie wszelkich zmian w łańcuchu. Im więcej osób, tym wyższe bezpieczeństwo danych, co sprawia, że trudniej hakerom dostać się do zawartości plików w łańcuchu.

Blockchain prywatny jest wykorzystywany i zarządzany przez prywatne firmy, udostępniające dostęp do danych łańcucha jedynie za uprzednią zgodą. Tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mają możliwość dostępu do konkretnych zbiorów danych. Jest on zazwyczaj mniejszy od publicznego blockchaina i z reguły obejmuje tylko jeden łańcuch. To umożliwia dokładniejsze monitorowanie informacji w łańcuchu. Ze względu na niewielką liczbę użytkowników sieć nie jest obciążona, co skutkuje niższymi kosztami transakcji, jednakże kosztem bezpieczeństwa. Centralizacja powoduje, że dostęp do łańcucha mają jedynie firmy zarządzające nim, co naraża je na potencjalne ataki hakerskie.

Blockchain hybrydowy łączy cechy prywatnych i publicznych blockchainów. Dzięki temu cechuje go poziom bezpieczeństwa danych charakterystyczny dla publicznych blockchainów oraz niskie koszty transakcji typowe dla prywatnych. Głównym problemem jest słaby wgląd do łańcucha ze względu na zachowanie prywatności, a także brak pełnej kontroli nad łańcuchem ze strony firmy zarządzającej.

Blockchain federacyjny (konsorcjum) pozwala na kontrolę poszczególnych węzłów. Dane, takie jak data i numer identyfikacyjny, mogą być dzielone pomiędzy różnymi łańcuchami, z których każdy jest pod kontrolą, a ich zawartość jest wysyłana w formie zaszyfrowanej. Dzięki temu zachowujemy prywatność, bezpieczeństwo charakterystyczne dla łańcucha publicznego oraz możliwość prowadzenia rejestru transakcji.

Pojęcia technologii blockchain

Kryptowaluta to forma waluty cyfrowej. Dzięki sieci blockchain możliwe jest śledzenie i przechowywanie zapisów dotyczących kryptowalut (oraz NFT). Jest to system zdecentralizowany, co oznacza, że nie istnieje jedna władza ani instytucja finansowa, która by ją kontrolowała.

Inteligentne kontrakty to zapisy w kodzie, które kontrolują zawartość przesyłaną przez Blockchain. Dzięki nim łańcuch jest w stanie śledzić informacje dotyczące przesyłanego pliku, takie jak jego pochodzenie i cel. Po dostarczeniu, mogą one również dostarczać informacje na temat oryginalności oraz ilości przesyłanej waluty za pośrednictwem blockchaina.

Jak Blockchain transformuje transakcje B2B?

W dzisiejszym świecie biznesowym, gdzie szybkość, efektywność i bezpieczeństwo transakcji są kluczowe, technologia blockchain wkracza jako rewolucyjne narzędzie, zmieniając fundamentalnie sposób, w jaki firmy prowadzą transakcje biznesowe. Blockchain, znany pierwotnie jako podstawa kryptowalut, obecnie przenika głębiej do przemysłu, transformując transakcje między firmami (B2B) na wiele sposobów.

Jednym z najbardziej widocznych sposobów, w jakie blockchain transformuje transakcje B2B, jest eliminacja pośredników. Tradycyjnie, wiele transakcji biznesowych wymaga zaufanego pośrednika lub pośrednictwa instytucji finansowej. Jednak blockchain umożliwia bezpośrednie transakcje między stronami, eliminując konieczność zaufania do pośrednika i ograniczając koszty związane z ich usługami.

Banki coraz bardziej interesują się implementacją technologii blockchain, widząc w niej duże korzyści dla międzynarodowych transakcji między sobą. Choć głównie znana z zastosowań w transakcjach kryptowalutowych, ta technologia znajduje coraz szersze zastosowanie. O ile początkowo blockchain był kojarzony głównie z przelewami kryptowalutowymi, to obecnie jest wykorzystywany także w restauracjach i sklepach jako nowa metoda płatności krypto-fiat. Rozwój tych przykładów zastosowania blockchain w codziennym życiu przy płatnościach przyczynił się do rosnącego zainteresowania banków tą technologią. Dzięki niskim kosztom i szybkości transakcji międzynarodowych, blockchain umożliwia znaczną redukcję kosztów transferów. Przykładowo, firma BitPesa w Afryce osiągnęła aż 90% redukcję kosztów związanych z transferami międzynarodowymi.

Przykłady wykorzystania blockchain

 • BitPesa dzięki wykorzystaniu inteligentnych kontraktów przy transakcjach międzynarodowych udało jej się zoptymalizować koszty transakcji o 90%.
 • Santander Bank w 2018 wprowadził transfery natychmiastowe przy pomocy firmy ripple zajmującej się kryptowalutami.
 • Pko Bank Polski w 2018 roku wdrożył pierwszą na świecie komercyjną usługę opartą o blockchain nazwaną „trwały nośnik”. W tym momencie został użyty ponad 50 mln razy i wygenerował 77 mln PLN zysku.
 • LINK4 umożliwia swoim klientom dostęp do publicznych dokumentów przy wykorzystaniu łańcucha bloków , co stanowi innowacyjne podejście do obszaru ubezpieczeń. Przy wdrażaniu tego systemu współpracowała z firmą Coinfirm.
 • Positiverse stworzyła innowacyjne rozwiązanie, które łączy technologię RFID, NFC i blockchain, aby wspomagać zarządzanie dostawami. Dzięki temu blockchain zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące produktów i ich historię.

Korzyści z zastosowania Blockchain w B2B

Dzięki Implementacji technologii blockchain, transakcje B2B blockchain stają się bardziej przejrzyste i bezpieczne. Każda transakcja jest zapisywana na zdecentralizowanym rejestrze, co oznacza, że ​​jest niemożliwe jej sfałszowanie lub manipulacja. To zapewnia większą pewność co do uczciwości transakcji, co jest kluczowe w relacjach biznesowych.

Automatyzacja i optymalizacja procesów transakcji B2B blockchain. Dzięki inteligentnym kontraktom firmy mogą automatyzować wiele aspektów swoich transakcji, takich jak warunki płatności, terminy dostawy czy zarządzanie zapasami. To nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także redukuje ryzyko ludzkich błędów i opóźnień oraz gwarantuje bezpieczne rozliczenia transakcji elektronicznych blockchain.

Blockchain otwiera nowe perspektywy dla globalnego handlu, eliminując bariery związane z przekraczaniem granic oraz różnicami walutowymi. Dzięki wykorzystaniu technologii blockchain, firmy mogą prowadzić transakcje międzynarodowe oraz efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw.

Wyzwania i ograniczenia technologii Blockchain

Mimo długiej obecności na rynku, technologia blockchain nadal pozostaje w fazie rozwoju, co wiąże się z pojawianiem się różnych wyzwań i ograniczeń. Przyszłość tej technologii będzie zależała od sposobu radzenia sobie z napotkanymi problemami oraz od zdolności użytkowników do wykorzystania potencjału blockchaina

 • Interoperacyjność regulacji prawnych: Współpraca międzynarodowa w zakresie regulacji prawnych może stanowić wyzwanie dla globalnych projektów opartych na blockchain. Różnorodność przepisów prawnych w różnych krajach może utrudniać harmonizację standardów i prowadzić do konieczności dostosowywania się do różnych wymogów w zależności od regionu, co może opóźnić rozwój projektów blockchain na skalę światową.
 • Skalowalność sieci blockchain: Wraz ze wzrostem popularności blockchainów, istnieje potrzeba zapewnienia ich skalowalności, aby umożliwić efektywne działanie sieci nawet w przypadku dużego obciążenia transakcyjnego. Bez odpowiednich rozwiązań technologicznych, blockchain może napotkać problemy z wydajnością i przetwarzaniem transakcji, co ograniczyłoby jego zastosowanie w praktyce.
 • Ochrona danych i bezpieczeństwo: Zagadnienia prywatności użytkowników oraz ochrona przed cyberatakami stanowią istotne wyzwanie dla dalszego rozwoju tej technologii. Konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych w blockchainach oraz opracowanie skutecznych mechanizmów ochrony przed atakami cybernetycznymi, aby zachować zaufanie użytkowników i instytucji do tej technologii.
 • Ekonomiczna efektywność: Koszty energetyczne związane z prowadzeniem procesu konsensusu, szczególnie w przypadku protokołów opartych na proof-of-work, mogą stanowić istotne ograniczenie dla dalszego rozwoju blockchainów. Konieczne jest znalezienie sposobów zoptymalizowania zużycia energii oraz opracowanie bardziej ekonomicznych rozwiązań konsensusu, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 • Adopcja przez użytkowników: Szerokie zaufanie społeczeństwa jest kluczowe dla sukcesu i przeniknięcia rozwiązań blockchainowych do codziennego życia. Konieczne jest przekonanie użytkowników do korzyści płynących z wykorzystania potenciału blockchainu oraz zapewnienie łatwego i intuicyjnego dostępu do aplikacji opartych na tej technologii, aby zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa i wykorzystania blockchainów w praktyce.

Mimo przywołanych przykładów, nie wolno zapominać, że istotną częścią technologii blockchain jest obszar związany z rynkiem kryptowalut. Rozwój tego rynku może mieć wpływ na późniejsze możliwości wykorzystania blockchaina
w biznesie.
Już obecnie rządy rozważają regulacje dotyczące kryptowalut, co może istotnie wpłynąć na całą sferę działalności związanej z łańcuchem bloków.

Przyszłość Blockchain w transakcjach B2B

Chociaż sztuczna inteligencja, kryptowaluty, inteligentne kontrakty oraz łańcuchy bloków mogą być kojarzone z technologią wciąż rozwijającą się i chwilową modą, nie można zapomnieć, że są to innowacyjne technologie przyszłości, które stopniowo znajdują zastosowanie w biznesie, umożliwiając firmom zdobycie przewagi konkurencyjnej. Blockchain, podobnie jak inne rozwijające się technologie, będzie miał znaczący wpływ na nasze życie codzienne oraz na świat biznesu. Już obecnie blockchain rewolucjonizuje sektor finansów i bankowości, a coraz częściej znajduje zastosowanie także w innych obszarach, niż tylko przesyłanie środków pieniężnych.

Dlatego możemy uznać, że technologia łańcucha bloków, która już mocno się rozwija, stanie się niezbędna dla firm w przyszłości. Natomiast rutynowe stosowanie inteligentnych kontraktów jest tylko kwestią czasu.

 

Damian Krzesiński

Zobacz inne wpisy

Gospodarka

Model Osterwaldera w praktyce, czyli sukces Apple’a, LEGO i Skype’a

Zobacz więcej
społeczna odpowiedzialność w biznesie
Gospodarka

Społeczna odpowiedzialność w biznesie, czyli jak budować CSR

Zobacz więcej
Gospodarka

Marketing w przedsiębiorstwie – jego rola i znaczenie

Zobacz więcej