04.02.2022

Jak Działa Twoja Konkurencja Od Wewnątrz? Dowiedz Się Tego Dzięki Analizie 4 Rogów!

Analiza 4 rogów (four corners analysis) to narzędzie stworzone przez Michaela Portera, które pozwala na predykcję przyszłej strategii konkurenta i ewentualnych zmian wywołanych wydarzeniami na rynku. Tę analizę wykorzystuje się, by odczytać możliwe reakcje konkurencji w konkretnej sytuacji. Cztery narożniki, podzielone są na sekcję motywacji i działań.

Motywacja – drivers

Co napędza konkurencję i skłania ją do działania? Ta część analizy poprzez zrozumienie celów konkurenta oraz jego aktualnej, jak i pożądanej pozycji rynkowej, pozwala na ocenę, czy jest on zadowolony ze swoich wyników. Co za tym idzie, czy jest skłonny do zmiany strategii. W przypadku gdy konkurent jest daleki od pożądanej pozycji, można spodziewać się, że wkrótce prawdopodobnie zareaguje. Przykładowo, główny gracz rynkowy będzie dbał o utrzymanie swojej pozycji, jednocześnie nie przejmując się mniejszymi konkurentami. Jednakże start-up będzie ofensywnie próbował zdobyć udział w rynku. W tej sekcji należy odpowiedzieć na pytanie: „Co napędza konkurenta?”.

Motywacja – założenia

Kolejna część analizy 4 rogów skupia się na określeniu postrzegania przez konkurenta jego mocnych i słabych stron w stosunku do innych graczy w branży. Jeśli analizowana jednostka ocenia siebie jako wysoce konkurencyjnego, prawdopodobnie jest przygotowany, by przeciwdziałać na potencjalne zagrożenia jego pozycji. Niezależnie od sektora i specyfiki biznesu konkurencji, firmy, które czują, że ich udział w rynku jest łatwy do zmniejszenia, będą dynamicznie i ofensywnie reagować na wszelkie wyzwania. Jednostki, które czują się stabilnie na swojej rynkowej pozycji, stanowią pewnego rodzaju przykład dla innych graczy z branży i ich działania nie są zakłócane przez czynniki zewnętrzne. Przeprowadzając tę część analizy 4 rogów, należy odpowiedzieć na pytanie: „Jakie są aktualne założenia konkurenta odnośnie do rynku, konkurencji i swoich możliwości?”.

Działania – strategia

Strategia konkurencji dyktuje jej działania i decyzje na rynku. W tej części analizy 4 rogów należy określić, jak radzi sobie konkurencja w odniesieniu do własnej strategii. Dane na ten temat można uzyskać obserwując zachowanie konkurenta, jego powiązania czy zasięg geograficzny. Przydatne informacje można znaleźć również przeglądając artykuły branżowe czy w raportach rocznych spółki. Gdy uda się zebrać potrzebne dane, warto zestawić je celami przedsiębiorstwa. Podsumowaniem tej części powinna być odpowiedź na pytanie: „Jak działa konkurent i w jakim stopniu skutecznie wdraża swoją obecną strategię?”.

Działania – możliwości

Ten róg analizy dotyczy zdolności konkurenta na reagowanie na siły zewnętrzne lub ich inicjacji. Mimo tego, że przedsiębiorstwo jest silnie zmotywowane i wyraża chęć strategicznego działania, jego skuteczności może być ograniczona z powodu niewystarczających możliwości. Zdolności możemy rozumieć jako umiejętności marketingowe, posiadane patenty czy nawet cechy kierowników. Kończąc tę część analizy, należy ustalić, w jakich obszarach konkurent jest silny, oraz jakie są jego słabe punkty.

Analiza 4 rogów

Analiza pozwala usystematyzować pewne informacje, które dzięki analizie konkurencji ułatwiają przewidzenie jej działań. Głównie wykorzystuje się ją podczas opracowywania i testowania strategii. Narzędzie jest również wykorzystywane w formie wczesnego ostrzeżenia, przed zagrożeniami spowodowanymi pewnymi decyzjami konkurencji. Znając plany strony, można się odpowiednio przygotować na jej działania, jednocześnie minimalizując straty z niej wynikające.

A Twoje przedsiębiorstwo wie, jak zareaguje konkurencja?

Michał Pożoga

Zobacz inne wpisy

otoczenie rynkowe
Analiza konkurencji

Dlaczego przedsiębiorstwo powinno znać otoczenie, w którym działa?

Zobacz więcej
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Internacjonalizacja – Twoja ścieżka do globalnej ekspansji

Zobacz więcej
Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.
Gospodarka

Jak „utraceni’ klienci przekładają się na wzrost zysków firmy?

Zobacz więcej