• Pon-Pt : 9:00 - 18:00
ConQuest Consulting | 2014-07-18

Od czego zależy sukces przedsiębiorstwa? Większość osób zapewne odpowie na to pytanie wskazując odpowiednią strategię, innowacyjność i umiejętność trafienia w gusta konsumentów. Oczywiście, jest to prawda, jednak często w przypadku, gdy konkurują ze sobą firmy o podobnym profilu, wygrywa ta, która jest w stanie funkcjonować sprawniej, dzięki czemu produkuje lepsze produkty po niższej cenie. Jak […]

ConQuest Consulting | 2013-04-23

Podczas badania satysfakcji klientów najwięcej uwagi poświęca się tym lojalnym, stałym klientom, często pomijając klientów utraconych. Okazuje się, że to właśnie ci odbiorcy, którzy odchodzą do konkurencji, mogą być skarbnicą wiedzy dla naszej firmy.

conquest | 2010-06-10

Jest wiele powo­dów, dla któ­rych zde­cy­do­wana więk­szość naszego spo­łe­czeń­stwa ma nega­tywne podej­ście do Ros­jan oraz ich kul­tury. Nie­które z nich, takie jak względy histo­ryczne, są cał­kiem zro­zu­miałe — w końcu ciężko jest nam pałać sym­pa­tią do nar­odu, który w XVIII wieku przy­własz­czył sobie nasze tereny a nie­całe dwie­ście lat póź­niej oku­po­wał nasz kraj, hamu­jąc wzrost gospo­dar­czy. Przy­znać jed­nak trzeba, że Rosja­nie […]

conquest | 2010-01-29

Wiele osób, szczególnie tych o zmyśle matematycznym, zadaje nieraz pytanie – czym tak naprawdę jest ten marketing? Czy można się tego w jakiś sposób nauczyć? Przecież jest to dziedzina tak bardzo jakościowa, że ujęcie jej w jakiekolwiek ścisłe ramy sprawia, że jej działania tracą sens. A jednak branża ta wciąż istnieje, co więcej, rozwija się […]