• Pon-Pt : 9:00 - 18:00
conquest | 2021-07-29

Badania marketingowe są usystematyzowanym prosem zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania. Istotą ich działania jest redukcja lub całkowite wykluczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji w zmiennym otoczeniu, którym często charakteryzuje się dzisiejszy rynek. Działania te można podzielić na badania ilościowe i jakościowe. Oba rodzaje badań mają ten sam cel, lecz znacznie różnią się od siebie […]

conquest | 2021-05-25

Analiza 4 rogów (four corners analysis) to narzędzie stworzone przez Michaela Portera, które pozwala na predykcję przyszłej strategii konkurenta i ewentualnych zmian wywołanych wydarzeniami na rynku. Tę analizę wykorzystuje się, by odczytać możliwe reakcje konkurencji w konkretnej sytuacji. Cztery narożniki, podzielone są na sekcję motywacji i działań.   Motywacja – drivers Co napędza konkurencję i […]

conquest | 2021-05-17

Pojęcie kapitału intelektualnego (KI) jest zamiennie używane z aktywami niematerialnymi. KI jest wiedzą posiadaną przez dane przedsiębiorstwo i powstaje w procesie jego przekształcania. Obecnie firmy skupiają swoje działania na alokacji kapitału intelektualnego w organizacji, ponieważ dzięki niemu mogą uzyskać przewagę konkurencyjną oraz zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. W celu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym istotne jest, aby w […]

conquest | 2021-05-10

Patrząc na zmiany zachodzące we współczesnym świecie biznesu, można zauważyć stopniowy spadek popularności tradycyjnych, funkcjonalnych i sztywnych struktur organizacji przedsiębiorstw o rozbudowanej hierarchii, w których działania są nastawione na realizację poszczególnych funkcji, takich jak marketing, sprzedaż czy finanse. Tracą one swoją pozycję na rzecz form organizacji o poziomej, horyzontalnej strukturze, w której dominuje podejście procesowe. […]

conquest | 2021-05-05

Macierz Shella jest jedną z wielu dostępnych form analizy portfelowej przedsiębiorstwa. Umożliwia ona określenie obecnej i przyszłej pozycji firmy względem konkurencji oraz atrakcyjności rynku, na którym operuje. Świadomość pozycji rynkowej pozwala na wybór optymalnej strategii inwestowania, która będzie uwzględniać możliwości oraz ograniczenia przedsiębiorstwa. Ponadto dzięki tej analizie portfelowej firma może dostosować swój asortyment i postawić […]

conquest | 2021-04-27

Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy rozważa kierunek rozwoju swojego pierwszego biznesu, czy jako prezes dużej korporacji zastanawia się nad celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa, zadaje sobie bardzo ważne pytanie „Który sektor rynku będzie dla nas najlepszy?”. Wielu z nich, szczególnie wśród osób decyzyjnych w małych firmach planuje kolejne kroki, bazując na swojej intuicji. Tak istotne plany […]

conquest | 2021-04-20

W 1957 roku, amerykański ekonomista i matematyk – Harry Igor Ansoff, opracował model formułowania optymalnej strategii dla przedsiębiorstwa na podstawie oceny zmiennych decyzyjnych. Jego teoria została nazwana macierzą Ansoffa. Opiera się ona głównie na analizie rynku i produktu, zbadaniu zależności obu czynników oraz ostatecznie, wyboru scenariusza, który najlepiej przyczyni się do rozwoju firmy.   Jakie […]

conquest | 2021-04-12

Analiza rentowności (ang. break-even point – BEP) to analiza krótkookresowa. Obejmuje badania punktu krytycznego, który informuje nas o tym, jakie wyniki sprzedażowe, przy danych cenach i kosztach, pozwalają osiągnąć przychody pokrywające koszty, które musi ponieść firma. W punkcie równowagi wynik finansowy jest równy zero. Poziom przychodów ze sprzedaży powyżej progu rentowności prowadzi do powstania zysku, […]

conquest | 2021-04-09

Biznesplan jest to dokument służący do przedstawienia planu działania oraz opracowanej strategii przed inwestorem lub bankiem. Dokument ten powinien zawierać informacje takie jak ogólny zarys przedsiębiorstwa, analiza kosztów i zasobów finansowych, specyfikę rynku oraz zmapowanie konkurencji. Kiedy biznesplan może okazać się przydatny? Podstawą działania i sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest plan. Bez niego szanse powodzenia znacząco […]