• Pon-Pt : 9:00 - 18:00
conquest | 2020-03-19

W ciągu ostatniego tygodnia przedsiębiorcy oraz korporacje działające na świecie zmieniły codzienny model funkcjonowania, wdrażając pracę zdalną. Choć taki model pracy jest dobrze znany, to jeszcze nigdy nie wykorzystywano go na taką skalę. To z kolei wiązać się może ze spadkiem efektywności. Aby temu zapobiec, warto skorzystać ze sprawdzonych narzędzi, które pomogą zoptymalizować efekty działań […]

conquest | 2020-02-19

Powstanie oraz wzrost popularności mediów społecznościowych zrewolucjonizowały możliwości promowania swoich produktów bądź usług. Kiedyś podstawowym źródłem reklamy była telewizja, radio, czy billboardy. Niezaprzeczalną wadą tych rozwiązań jest wysoka cena oraz – przede wszystkim – ograniczone możliwości targetowania odbiorców naszej reklamy. Innymi słowy, media te trafiają do masowej rzeszy odbiorców, z której tylko część osób będzie […]

conquest | 2019-12-27

Z roku na rok obserwowany jest wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, ale nie we wszystkich sektorach gospodarki. Lokalizacja tych firm nie pokrywa się z regionami, w których generują one największe zyski. Poniżej opisane zostało, jak wygląda sektor przedsiębiorstw w Polsce w 2019 roku, jak kształtuje się liczba firm (gdzie obserwowano ich wzrost, a gdzie […]

conquest | 2019-12-12

Pojęcie dotacji unijnych kojarzy nam się z dogodnym do pozyskania dodatkowym źródłem środków na ekspansję przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju pracowników, wprowadzenia nowych technologii czy rozszerzenia działalności na zagraniczne rynki. Rzeczywistość pokazuje jednak, że uzyskanie takiego profitu dla swojej firmy wiąże się również z zobowiązaniami. Beneficjent musi się z nich wywiązać, aby pieniądze nie zostały mu […]

ConQuest Consulting | 2019-11-27

Coraz większe możliwości ekspansji wywołały wzmożone zainteresowanie przedsiębiorstw rozwinięciem swojej działalności. Spowodowało to zwiększenie się popularności strategii dywersyfikacji pionowej. Polega ona na wejściu firmy na nowy rynek z nowymi produktami. Rezultatem tego było powstanie odpowiednich narzędzi, z pomocą których ocenić można atrakcyjność sektora, w którym planuje się działać. Pozwalają one na dogłębną analizę branży. Takimi […]

ConQuest Consulting | 2019-07-23

Małe i średnie przedsiębiorstwa stają obecnie przed wyzwaniami związanymi z ekspansją i dalszym rozwojem, nie tylko na rodzimych, ale także na zagranicznych rynkach. Przygotowanie oferty pod specyficzną grupę docelową, odświeżenie gamy produktów czy rozpoczęcie biznesu poza krajem wymagają pełnej koncentracji, czasu, ale również zainwestowania dużych środków pieniężnych. Jak jednak firma, która prowadzi działalność w Polsce […]

ConQuest Consulting | 2019-02-08

Giełda jest najważniejszym segmentem rynku wtórnego. Jest to miejsce wirtualnego spotkania kupujących i sprzedających instrumenty finansowe. Na tym rynku nie dochodzi jednak do kupna lub sprzedaży towarów w formie materialnej. Prowadzony obrót zalicza się bowiem do kategorii obrotu niematerialnego – funkcjonuje w postaci zapisów elektronicznych komputerowego systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”). Przede wszystkim należy […]

ConQuest Consulting | 2019-01-21

W dzisiejszych czasach rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne przez stale zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw i sukcesywnie wdrażane innowacje. Jak sprawić, żeby to właśnie nasz produkt był wybierany przez klientów chętniej niż inne? Każda firma musi obrać swoją strategię przewagi konkurencyjnej. Czym jest przewaga konkurencyjna? Przewaga konkurencyjna jest to czynnik, który sprawia, że produkt jednej […]

ConQuest Consulting | 2019-01-07

CSR to skrót od angielskiego wyrażenia corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to idea, według której przedsiębiorstwa łączą swoją działalność i politykę organizacyjną z ochroną środowiska, interesami społecznymi i różnymi grupami interesariuszy. Celem biznesu jest nie tylko zysk, ale działania na rzecz wspólnego dobra w zakresie przekraczającym potrzeby samej organizacji. CSR odgrywa coraz […]