Digital Marketing – czyli nowa technologia reklamy

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach obraz wirtualny oddziałuje na naszą wyobraźnię i podejmowane wybory w równym stopniu, co rzeczywisty. Z przekazem określonych treści w formie cyfrowej stykamy się niemal bez przerwy, przeglądając Facebooka na naszym smartfonie w trakcie porannej podróży do pracy, oglądając telewizję przy obiedzie czy przeglądając stronę naszego ulubionego sklepu z…

Więcej

Ostatnie dni naboru wniosków w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP!

Celem każdego z przedsiębiorstw, zarówno małego jak i średniego, jest wzrost zysków, zwiększenie sprzedaży, ciągłe pozyskiwanie nowych kontrahentów, innowacyjna promocja i szeroko rozumiany rozwój, w tym zaistnienie na rynkach zagranicznych. Aktywność́ eksportowa jest sposobem na uniezależnienie się̨ firm od często niedostatecznego poziomu popytu wewnętrznego, co stanowi istotne ograniczenie dla rozwoju działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej.…

Więcej

Jak za pomocą Business Intelligence stworzyć przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, w świecie, w którym informacja, pomimo swojej niematerialności, ma ogromną wartość. Jednak z czego ów wartość wynika? Nie jest ona rezultatem niedostępności, gdyż przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego możemy szybko i w wygodny sposób odnaleźć praktycznie wszystkie interesujące nas dane. Paradoksalnie to nadmiar niechcianych wiadomości i problemy z przekształceniem pozyskanych informacji…

Więcej

Ruszyła kolejna edycja Programu GO_GLOBAL.PL – pozyskaj wsparcie na ekspansję zagraniczną!

W dzisiejszych czasach komercjalizacja badań naukowych wydaje się być w Polsce tematem nieco pomijanym. W rzeczywistości zagadnienie to staje się coraz bardziej wszechobecne. Pomimo tego, iż możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, z komercjalizacją badań naukowych i jej efektami mamy do czynienia na co dzień. Rozmawiając przez telefon, jeżdżąc samochodem czy nawet czytając ów…

Więcej

Jak podejmować trafne decyzje biznesowe?

Na sukces bądź porażkę przedsiębiorstwa wpływają setki decyzji podejmowanych przez zarząd firmy oraz jej menedżerów. Z tego też powodu kluczowe jest, oprócz posiadania odpowiedniego pomysłu na biznes oraz wystarczających środków pieniężnych i zespołu, umieć podejmować w przemyślany sposób decyzje biznesowe, aby ten zgromadzony kapitał mógł zaprocentować.   Czego unikać, aby podjąć właściwe decyzje biznesowe? Proces…

Więcej

Doradztwo biznesowe szansą na rozwój przedsiębiorstw

W dzisiejszej koniunkturze gospodarczej, czasach zażartej konkurencji i „walki” o klienta, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na skorzystanie z fachowej pomocy firm doradczych, tworząc w ten sposób przewagę konkurencyjną nad rywalami. Obecnie rynek doradztwa biznesowego i firm consultingowych stale się powiększa. W dużych miastach istnieją już znaczne skupiska firm doradczych, intensywnie konkurujących ceną i oferujących…

Więcej

Lekcje płynące z badania satysfakcji klientów

W dzisiejszych czasach niskie koszty produkcji czy zoptymalizowane procesy nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sukces przedsiębiorstwa. Wysoka konkurencja sprawia, że firmy muszą walczyć o każdego klienta. Dlatego ważne jest, aby poznać, jakie są jego oczekiwania i wymagania. Podstawowym źródłem mogącym dostarczyć takie przydatne dla przedsiębiorstwa informacje są badania satysfakcji klientów. Ale na czym one…

Więcej

Planujesz ekspansję zagraniczną? Przeprowadź badanie marketingowe!

Żaden przedsiębiorca planujący zagraniczną ekspansję nie miałby najmniejszych wątpliwości przy określeniu kilku nadrzędnych celów, jakie jego firma ma osiągnąć dzięki podbojowi nowych rynków. Kiedy wszyscy marzą o maksymalizacji zysków, zyskiwaniu przewagi konkurencyjnej czy pozyskaniu nowych klientów, mało kto docenia znaczenie badań marketingowych, które mogą być świetnym źródłem informacji potrzebnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji prowadzących następnie…

Więcej

Badanie rynku w projektach unijnych

Coraz więcej firm zauważa przewagi, jakie daje im badanie rynku: określenie trendów panujących w sektorze, charakteru popytu, preferencji konsumentów czy działań konkurencji. Wykorzystuje się je przy ekspansji na nowe rynki, dywersyfikowaniu działalności przedsiębiorstwa, ale też przy ubieganiu się o fundusze unijne. Od poprawności wypełnienia części wniosku dotyczącej sytuacji rynkowej może zależeć przyznanie dofinansowania. Jak powinno wyglądać…

Więcej

Konkurencja nie śpi! Analizuj działania innych graczy na rynku

    Rynek dóbr i usług rozwija się coraz szybciej – z dnia na dzień wchodzą na niego kolejni gracze, a opracowanie nowego, innowacyjnego produktu nie pozwala zbyt długo cieszyć się brakiem konkurencji. Niezbędne staje się więc śledzenie nowo pojawiających się trendów i technologii, a także porównywanie własnej firmy z innymi graczami na rynku. Dokładnie przeprowadzona analiza konkurencji umożliwia…

Więcej

Które trendy mają wpływ na twój biznes? Przeprowadź badanie rynku!

Trendy w gospodarce są jednym z kluczowych czynników mających wpływ na twój biznes. Dzięki ich obserwacji możesz łatwo zidentyfikować jego szanse na rynku oraz zbliżające się nieuchronnie zmiany, które możesz wykorzystać do objęcia pozycji wiodącej w twoim sektorze. Ponadto prawie każdy produkt podlega wpływowi trendów. Obserwując je, dużo łatwiej podejmiesz trafne decyzje, zarówno związane z…

Więcej

Badania U&A – poznaj zachowania i potrzeby nabywców

  Pogłębione analizy zachowań i preferencji oraz badania grup docelowych zazwyczaj opierają się na metodologii Usage and Attitude. Badanie U&A jest metodą oceny postaw oraz zachowań konsumenckich, która stanowi bardzo cenne źródło wiedzy na temat zależności pomiędzy danym produktem, jego nabywcami oraz środowiskiem rynkowym. Metodyka Najczęstszy sposób przeprowadzania badania U&A stanowią metody ilościowe, poprzedzone rozpoznawczym…

Więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa w 5 krokach

Analiza ekonomiczno-finansowa jest uniwersalnym narzędziem, które pozwala na estymację opłacalności inwestycji. Może być ona wykorzystywana do oceny realizowalności i opłacalności projektu biznesowego przez dowolny podmiot produkcyjny. Dla uproszczenia można rozpatrywać grupę przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem fizycznych produktów, jednak model analityczny (w tym wszystkie jego etapy składowe) jest narzędziem uniwersalnym. Do rozpoczęcia analizy niezbędne jest precyzyjne…

Więcej

Badania na rynek – dotacje unijne na innowacyjne pomysły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dotyczy on dofinansowania projektów w ramach działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość dotacji Wniosek o dofinansowanie na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek…

Więcej

Jak zarobić na wynalazkach, czyli sztuka patentowania

Podczas koniunktury w sektorze badań i rozwoju coraz więcej przedsiębiorców przedstawia propozycje innowacyjnych rozwiązań, jednak komercjalizacja badań w Polsce rozwija się w wolniejszym tempie. W związku z tym nakłady na rozwój produktów oferuje zarówno państwo, jak i Unia Europejska. Istnieje wiele programów ogólnopolskich oraz regionalnych, które wspierają przedsiębiorstwa chcące wprowadzić na rynek nowe lub udoskonalone produkty.…

Więcej

Dobór próby badawczej kluczem do wartościowych wniosków

Badanie rynku jest jedną z najpopularniejszych metod pozyskiwania informacji wykorzystywaną przez firmy i instytucje na całym świecie. Profesjonalna analiza potrafi być bardzo wartościowym źródłem wiedzy, a sama tematyka badań jest niemal nieograniczona. Przeprowadzenie takiego badania wydaje się być łatwe, gdy docelowa grupa liczy kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt jednostek, ale jak przeprowadzić badanie na kilkuset tysięcznej…

Więcej

Badanie ilościowe czy jakościowe, czyli jak przebadać rynek

Żeby nie robić nikomu złudnej nadziei odnotujmy od razu, że nie ma jednoznacznej i uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, która metoda badania rynku jest lepsza – jakościowa czy ilościowa. Obydwa podejścia są ze sobą zupełnie nieporównywalne i służą do innych celów. Dobór sposobu zależy zatem od tego, co chcemy zbadać i czego się dowiedzieć. Stwierdzenie to…

Więcej

Analiza PEST jako element badania rynku

Jednym z narzędzi służących do analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa jest analiza PEST. Autorstwo tej koncepcji przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi, który w 1967 roku w swojej książce „Scanning the Business Environment” opisał narzędzie zwane ETPS (później przemianowane na PEST). Nazwa jest akronimem czterech angielskich słów, które oznaczają poszczególne „otoczenia” przedsiębiorstwa. Są to: otoczenie polityczne (Political) otoczenie ekonomiczne…

Więcej

Wywiady jako podstawowa metoda badawcza w analizie rynku

Świadczone przez firmy doradcze badanie rynku jest naturalnym elementem planowania efektywnej strategii rozwoju dla każdego przedsiębiorstwa. Swoje zastosowanie znajduje w celu zbadania satysfakcji klientów lub pracowników, poznania preferencji konsumentów i działań konkurencji, określenia aktualnego popytu, optymalnych cen oraz siły i wizerunku marki. Podstawową metodą badawczą w analizie rynku są wywiady przeprowadzane na określonej grupie respondentów,…

Więcej

Badanie satysfakcji klienta – jak mierzyć zadowolenie?

Badanie satysfakcji klienta ma istotny wpływ na wynik i sukces przedsiębiorstwa. Stałe monitorowanie poziomu zadowolenia konsumentów pozwala zapobiegać sytuacjom, w których dotychczas lojalni klienci odchodzą od danej firmy i jednocześnie pozyskiwać nową grupę kupujących. Regularną analizę można oprzeć na kilku czynnikach pozwalających określić stopień zadowolenia klientów danego przedsiębiorstwa. Najważniejszymi wskaźnikami wykorzystywanymi do analizy poziomu zadowolenia konsumenckiego…

Więcej