Case study

Analiza danych dla firmy odzieżowej

W okresie marzec-maj 2022 zrealizowaliśmy projekt dla rozpoznawalnej polskiej marki odzieżowej.

Darmowa konsultacja Kontakt
Analiza rynku

Działania

Projekt polegał na analizie dużych zbiorów danych (nawet o wielkości od 800 tys. do 1 mln rekordów). Analiza opierała się na tworzeniu zestawień i tabel przestawnych, gdzie obiektem porównań były ceny na stronie marki w stosunku do konkurencji w różnych krajach, rozbieżności cenowe na różnych rynkach.

Rezultaty

Dzięki analizie i wizualizacji danych ankietowych konsumentów oraz badaniu szerokości oferty produktowej konkurencji, wyciągane były wnioski dotyczące dodania do oferty nowego produktu. Analizie podlegały również dane sprzedażowe. Analiza miała na celu wyciągnięcie wniosków w taki sposób, aby odpowiedzieć na strategiczne pytania managerów, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie strategii rozwoju marki na rynkach zagranicznych.

Zobacz inne case studies

Pitch deck dla firmy Choicer

Zobacz więcej

Pozyskiwanie partnerów biznesowych dla firmy Bielenda

Zobacz więcej

Badanie rynku gastronomicznego dla Charlie Food & Friends

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php