Case study

Pitch deck dla firmy Choicer

Krakowski start-up Choicer, pracujący nad innowacyjną aplikacją mobilną z segmentu lifestyle, potrzebował wsparcia naszego zespołu,
w opracowaniu pitchdecku oraz modelu finansowego.

Bezpłatna konsultacja Kontakt

Usługa doradcza dla firmy Choicer

W okresie kilku tygodni zrealizowaliśmy projekt dla krakowskiego start-upu Choicer, wprowadzającego na rynek innowacyjną aplikację mobilną. Firma zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia zespołu ConQuest Consulting, aby móc rozpocząć pierwsze działania związane z pozyskiwaniem finansowania, niezbędnego do skalowania swojej działalności.

 

Jakie działania wchodziły w zakres projektu

Projekt składał się z trzech części. Podczas pierwszego etapu odtworzyliśmy identyfikację graficzną start-upu Choicer, przeanalizowaliśmy rynek, z wykorzystaniem metodyki TAM, SAM, SOM, wykonaliśmy estymację oraz zbadaliśmy konkurencję. Liczne analizy pozwoliły na oszacowanie wielkości i wartości rynku oraz zidentyfikowanie przewag konkurencyjnych nad innymi graczami rynkowymi.

Kolejnym etapem tworzenia prezentacji inwestorskiej była obróbka graficzna wszystkich kluczowych informacji o problemie, rozwiązaniu, działaniu aplikacji mobilnej, wielkości, wartości rynku, jego potencjale, konkurencji, modelu biznesowym, opiniach użytkowników i zespole. Nasze działania w tym zakresie pozwoliły na zwiększenie atrakcyjności merytorycznej i wizualnej pitchdeck’u, zwiększając jednocześnie szanse na zainteresowanie pomysłem inwestorów i analityków.

Ostatnią częścią projektu było opracowanie modelu finansowego – podstawowego narzędzia pozwalającego zespołowi założycielskiemu na przygotowanie się do pozyskania finansowania zewnętrznego oraz kluczowego elementu podczas podejmowania przez inwestorów decyzji o inwestycji. Z jego pomocą, założyciele start-upu Choicer, uzyskali dokładniejszy obraz prognoz finansowych na najbliższą przyszłość oraz mógł lepiej ocenić opłacalność własnego przedsięwzięcia.

 

Rezultaty doradztwa dla firmy Choicer

Opracowane przez nas materiały pozwoliły firmie Choicer na postawienie pierwszych kroków na drodze do pozyskania finansowania od zewnętrznych podmiotów, a tym samym rozpoczęcia skalowania swojej działalności. Dostarczony pitchdeck oraz analiza rynku i konkurencji umożliwiła zespołowi założycielskiemu dokładniej poznać swoje makrootoczenie, a model finansowy ocenić opłacalność przedsięwzięcia.

Cytując naszego klienta: “Bardzo dobrze to wszystko wygląda, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. […] Dziękuje za świetną współpracę i realizację na najwyższym poziomie.”

 

Zapisz się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Zobacz inne case studies

  Lead magnet dla Comarch Healthcare SA

  Zobacz więcej

  Badanie satysfakcji pasażerów dla Kolei Mazowieckich

  Zobacz więcej

  Analiza obiegu informacji dla PKP S.A.

  Zobacz więcej