Case study

Pitch deck dla firmy Choicer

Krakowski start-up Choicer, pracujący nad innowacyjną aplikacją mobilną z segmentu lifestyle, potrzebował wsparcia naszego zespołu,
w opracowaniu pitchdecku oraz modelu finansowego. Przygotowane przez nas materiały pozwoliły założycielom na rozpoczęcie działań związanych z pozyskiwaniem finansowania, nawiązywania relacji inwestorskich i pozyskania pierwszych partnerów biznesowych. Gdyby nie nasze wsparcie, pierwotna wersja pitchdeck’u mogła zetknąć się ze ścianą oraz od razu zostać odrzucona podczas dystrybucji prezentacji wśród m.in. funduszy Venture Capital.

Darmowa konsultacja Kontakt
traction

Opis

W okresie kilku tygodni zrealizowaliśmy projekt dla krakowskiego start-upu Choicer, wprowadzającego na rynek innowacyjną aplikację mobilną. Firma zgłosiła się do nas, ponieważ potrzebowała wsparcia zespołu ConQuest Consulting, aby móc rozpocząć pierwsze działania związane z pozyskiwaniem finansowania, niezbędnego do skalowania swojej działalności.

 

Działania

Projekt składał się z trzech części. Podczas pierwszego etapu odtworzyliśmy identyfikację graficzną start-upu Choicer, przeanalizowaliśmy rynek, z wykorzystaniem metodyki TAM, SAM, SOM, wykonaliśmy estymację oraz zbadaliśmy konkurencję. Liczne analizy pozwoliły na oszacowanie wielkości i wartości rynku oraz zidentyfikowanie przewag konkurencyjnych nad innymi graczami rynkowymi.

Kolejnym etapem tworzenia prezentacji inwestorskiej była obróbka graficzna wszystkich kluczowych informacji o problemie, rozwiązaniu, działaniu aplikacji mobilnej, wielkości, wartości rynku, jego potencjale, konkurencji, modelu biznesowym, opiniach użytkowników i zespole. Nasze działania w tym zakresie pozwoliły na zwiększenie atrakcyjności merytorycznej i wizualnej pitchdeck’u, zwiększając jednocześnie szanse na zainteresowanie pomysłem inwestorów i analityków.

Ostatnią częścią projektu było opracowanie modelu finansowego – podstawowego narzędzia pozwalającego zespołowi założycielskiemu na przygotowanie się do pozyskania finansowania zewnętrznego oraz kluczowego elementu podczas podejmowania przez inwestorów decyzji o inwestycji. Z jego pomocą, założyciele start-upu Choicer, uzyskali dokładniejszy obraz prognoz finansowych na najbliższą przyszłość oraz mógł lepiej ocenić opłacalność własnego przedsięwzięcia.

 

Rezultaty

Opracowane przez nas materiały pozwoliły firmie Choicer na postawienie pierwszych kroków na drodze do pozyskania finansowania od zewnętrznych podmiotów, a tym samym rozpoczęcia skalowania swojej działalności. Dostarczony pitchdeck oraz analiza rynku i konkurencji umożliwiła zespołowi założycielskiemu dokładniej poznać swoje makrootoczenie, a model finansowy ocenić opłacalność przedsięwzięcia.

Cytując naszego klienta: “Bardzo dobrze to wszystko wygląda, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. […] Dziękuje za świetną współpracę i realizację na najwyższym poziomie.”

Jeśli chcesz skalować swoją działalność, pozyskać zewnętrzne finansowanie, pozyskać partnerów biznesowych lub zdobyć pierwszych klientów – sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami! Wspólnie ustalimy jak możemy Ci pomóc.

 

Zobacz inne case studies

Pitch deck dla firmy Choicer

Zobacz więcej

Analiza potencjału aplikacji do carsharingu peer-to-peer

Zobacz więcej

Wsparcie w ekspansji zagranicznej firmy BookBeat AB

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php