Case study

Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

Na zlecenie MEDtube Sp. z o.o. przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu studium wykonalności platformy telementoringowej dla lekarzy, która pozwala na wymianę wiedzy dotyczącej medycyny pomiędzy specjalistami z całego świata.

Darmowa konsultacja Kontakt
Biznesplan dla Medtube

Usługa Doradcza dla MEDtube Sp. z o.o.

Zespół ConQuest Consulting zrealizował kompleksowy projekt doradczy dla MEDtube Sp. z o.o., innowacyjnej firmy działającej w sektorze medycznym. Firma MEDtube tworzy platformy telementoringowe dla lekarzy, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń między specjalistami z całego świata.

Jakie działania wchodziły w zakres projektu?

Projekt rozpoczął się od stworzenia studium wykonalności nowej platformy telementoringowej. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku, w tym analizy konkurencji oraz interesariuszy. Następnie zespół ConQuest Consulting skupił się na analizie technicznej i prawnej, aby zapewnić, że platforma będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i standardami.

Kluczowym elementem projektu była również opracowanie modelu biznesowego według metodyki A. Osterwaldera, co pozwoliło na stworzenie przewidywalnej i skalowalnej strategii biznesowej. Projekt obejmował także prognozę finansową oraz opracowanie strategicznego biznesplanu, który wyznaczał kierunki rozwoju firmy na najbliższe 5 lat.

Rezultaty doradztwa dla MEDtube

Dzięki współpracy z ConQuest Consulting, MEDtube otrzymało kompleksowy raport, który szczegółowo analizował kluczowe aspekty niezbędne do rozwoju i implementacji platformy telementoringowej. Raport zawierał nie tylko analizę rynku i konkurencji, ale także strategiczne wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

W efekcie, MEDtube uzyskało jasny i przemyślany plan działania, który pozwolił na efektywne wdrożenie platformy na rynku międzynarodowym. Firma zyskała również pewność, że ich nowa usługa jest technicznie i prawnie dopracowana, co stanowiło solidną podstawę do dalszego rozwoju i ekspansji.

Jeśli Twoja firma również poszukuje wsparcia w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, to zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a chętnie przedstawimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Zobacz inne case studies

Outsourcing projektowy dla firmy meblarskiej

Zobacz więcej

Usługa doradcza dla branży lotniczej

Zobacz więcej

Analiza sektora budowlanego dla firmy Lafarge

Zobacz więcej