Case study

Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

W 2020 roku przeprowadziliśmy obszerne badanie rynku dostaw jedzenia w Polsce.

Darmowa konsultacja Kontakt
Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

Działania

Raport obejmował analizę całego rynku kurierskiego w Polsce. Projekt zawierał również badanie opinii konsumenckiej przeprowadzonej na kilkuset respondentach. Przeprowadzone zostały badania ilościowe ankiet, skupiających się na przyzwyczajeniach i preferencjach konsumentów. Zakres prac obejmował również analizę podmiotów działających na tym rynku oraz podejmowanych przez nie działań marketingowych. W ramach zwieńczenia raportu zaprezentowane zostały rekomendacje mające na celu zmaksymalizowanie potencjału innowacyjnych usług firmy Decathlon na odniesienie sukcesu w polskich warunkach.

Rezultaty

Raport, przygotowany profesjonalnie pod względem merytorycznym oraz graficznym, dostarczył wartościowych informacji, na temat rynku kurierskiego, działających na nim podmiotów oraz opinii konsumenckich. Wyniki przeprowadzonych działań zostały przedstawione w formie raportu promocyjnego, który można zobaczyć na naszej głównej stronie.

Zobacz inne case studies

Partners Matching dla JAWAR Kominy

Zobacz więcej

Usługa doradcza dla branży lotniczej

Zobacz więcej

Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php