Case study

Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

W 2020 roku przeprowadziliśmy obszerne badanie rynku dostaw jedzenia w Polsce.

Darmowa konsultacja Kontakt
Raport promocyjny dotyczący rynku Food Delivery

Działania

Raport obejmował analizę całego rynku kurierskiego w Polsce. Projekt zawierał również badanie opinii konsumenckiej przeprowadzonej na kilkuset respondentach. Przeprowadzone zostały badania ilościowe ankiet, skupiających się na przyzwyczajeniach i preferencjach konsumentów. Zakres prac obejmował również analizę podmiotów działających na tym rynku oraz podejmowanych przez nie działań marketingowych. W ramach zwieńczenia raportu zaprezentowane zostały rekomendacje mające na celu zmaksymalizowanie potencjału innowacyjnych usług firmy Decathlon na odniesienie sukcesu w polskich warunkach.

Rezultaty

Raport, przygotowany profesjonalnie pod względem merytorycznym oraz graficznym, dostarczył wartościowych informacji, na temat rynku kurierskiego, działających na nim podmiotów oraz opinii konsumenckich. Wyniki przeprowadzonych działań zostały przedstawione w formie raportu promocyjnego, który można zobaczyć na naszej głównej stronie.

Zobacz inne case studies

Analiza rynku – Kearney

Zobacz więcej

Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Partners Matching dla JAWAR Kominy

Zobacz więcej