Case study

Ekspansja zagraniczna Knajdek Woma

W 2019 roku firma Woma Knajdek Meble Sp. z o.o. potrzebowała strategii wejścia na rynek norweski.

Darmowa konsultacja Kontakt
Ekspansja zagraniczna Knajdek Woma

Działania

Informacje niezbędne do ukończenia prac zostały pozyskane poprzez realizację badań wtórnych, w tym m.in. analizę istniejących raportów komercyjnych i artykułów naukowych oraz pierwotnych, obejmujących wywiady z ekspertami działającymi w wyżej wymienionej branży.

Rezultaty

Na raport składały się: analiza trendów i praktyk występujących na docelowym rynku, pogłębiona analiza bezpośredniej dla klienta konkurencji oraz strategia wejścia na rynek Norwegii.

Zobacz inne case studies

Analiza danych dla firmy odzieżowej

Zobacz więcej

Badanie ankietowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zobacz więcej

Biznesplan dla MEDtube Sp. z o.o.

Zobacz więcej

File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php