Estudio de caso

Servicio de asesoramiento para la industria aeronáutica

Vea cómo le ayudamos a elegir la ubicación perfecta para su nueva promoción.

Consulta gratuita Póngase en contacto con
estudio monográfico

Servicio de asesoramiento para la industria aeronáutica

Nasz zespół miał przyjemność współpracować z firmą z branży lotniczej, która poszukiwała idealnej lokalizacji dla swojego nowego centrum badawczo-rozwojowego w Europie.

Głównym celem projektu było zbadanie potencjalnych lokalizacji w Polsce według kilkunastu kluczowych kryteriów i na tej podstawie zidentyfikowanie optymalnego miejsca dla inwestycji.

¿Qué actividades incluía el proyecto?

W ramach tego projektu wykonaliśmy kompleksową analizę desk research, korzystając z zaawansowanych baz danych i specjalistycznych raportów branżowych. Wiedzę tę uzupełniliśmy, przeprowadzając wywiady z ekspertami z różnych sektorów rynku pracy, co pozwoliło nam na pozyskanie cennych insightów dotyczących kapitału ludzkiego.

Dodatkowo zrealizowaliśmy szczegółową analizę demograficzną oraz dokładnie przeanalizowaliśmy działania konkurencji. Na bazie zebranych danych, stworzyliśmy model analityczny, oparty na kilkunastu wskaźnikach. Jego wyniki wskazały optymalną lokalizację dla nowego centrum badawczego klienta.

Rezultaty naszego doradztwa

Całość naszych analiz i wniosków została zawarta w obszernym raporcie, który dostarczył klientowi komplet informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji. Efektem tego była realizacja inwestycji w lokalizacji, którą nasze badania wskazały jako najkorzystniejszą. Dzięki naszemu wsparciu klient miał pełne zaufanie do wyboru, wiedząc, że jest on oparty na solidnej analizie danych, a nie na domysłach czy intuicji. Raport został opracowany w języku angielskim, aby mógł być przedstawiony głównemu zarządowi firmy, co podkreśla globalny charakter naszej ekspertyzy.

To case study pokazuje, jak precyzyjna analiza i interdyscyplinarne podejście mogą znacząco wpłynąć na sukces strategicznych decyzji inwestycyjnych. Nasza holistyczna analiza zapewniła klientowi pewność i zaufanie, co w dłuższej perspektywie może przynieść nie tylko znaczące oszczędności, ale również konkurencyjną przewagę na rynku.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo stoi przed podobnymi wyzwaniami i potrzebuje wszechstronnej analizy rynkowej, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy Ci zrealizować Twoją wizję.

Póngase en contacto con nosotros y vea cómo podemos ayudarle.















  Acepto normativa*


  Enviar

  Véase otros casos prácticos

  Plan de empresa para MEDtube Ltd.

  Más información

  Análisis de mercado para Decathlon

  Más información

  Imán principal para Comarch Healthcare SA

  Más información