• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać


Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

W ostatnim czasie miałem przyjemność uczestniczyć w targach firm konsultingowych. Zaskoczyła mnie jednak liczba pytań, dotyczących usług oferowanych przez firmę konsultingową, w której pracuję. Wśród udzielanych przeze mnie odpowiedzi, często padało stwierdzenie, iż przeprowadzamy badania rynku. Niestety w większości przypadków odpowiedź ta nie zadowalała moich rozmówców. Wynikało to z faktu, iż nie każda osoba zdaje sobie sprawę z tego, czym w rzeczywistości są badania rynku oraz w jaki sposób się je przeprowadza. Odpowiedzi na te pytania wymagały ode mnie długich wyjaśnień, aby moi rozmówcy zrozumieli na czym polega podstawowa działalność naszej firmy. W związku z tym, aby umożliwić zrozumienie tego tematu szerszemu kręgowi odbiorców, postanowiłem zgromadzić najważniejsze informacje dotyczące badań rynku i przedstawić je w przystępny sposób. Jednocześnie chciałem pokazać korzyści, jakie może dać przedsiębiorstwu dobrze przeprowadzona analiza rynku oraz wytłumaczyć, dlaczego tego typu badania w znacznym stopniu mogą ułatwić firmie podjęcie decyzji, odnośnie dalszego kierunku jej rozwoju.

 

Czym jest badanie rynku?

Badanie rynku polega na gromadzeniu informacji dotyczących procesów, zjawisk i przyczyn ich powstania w konkretnej branży. Cytując Jerzego Dietla, profesora nauk ekonomicznych, badanie rynku to „kompleks czynności doprowadzających do poznania zjawisk, czynników i procesów rynkowych, ich genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowych”. Jego celem jest pozyskanie informacji dotyczących podstawowych mechanizmów rynkowych takich jak podaż, popyt, ceny produktów/usług, ale także zachowań konkurencji działającej na danym rynku, preferencji i oczekiwań konsumentów, systemów sprzedaży czy sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju kryteria, badania rynku można podzielić ze względu na:

  • horyzont czasowy

Zważywszy na horyzont czasowy, możemy wyróżnić dwa rodzaje badań rynku. Pierwszym z nich jest analiza danych rynkowych, dotyczących przeszłych oraz aktualnych zjawisk. W jej wyniku pozyskiwane są wszelkie dostępne informacje za pomocą metod takich jak wywiady, wykorzystanie baz danych (np. Głównego Urzędu Statystycznego), przeprowadzenie ankiet etc. Drugim rodzajem badań jest prognozowanie, które pozwala na poznawanie trendów, a także przewidywanie przyszłej sytuacji na badanym rynku.

  • sposób pozyskiwania danych

W kwestii sposobu pozyskiwania danych, badania dzieli się na ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe dają możliwość wnioskowania statystycznego. Pozwalają także otrzymać wiele wskaźników, które umożliwiają rozpoznanie stanu lub tendencji panujących na rynku. Badania jakościowe przeprowadzane są na mniejszych grupach respondentów niż badania ilościowe i służą one dogłębnej analizie danego zjawiska. Są one przeważnie prowadzone w celu pozyskania innych informacji niż proste dane liczbowe. Stosujemy je, aby uzyskać odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”

  • typ analizowanych danych

Ze względu na typ analizowania danych, wyróżniamy także dwa rodzaje badań: pierwotne i wtórne. Badania pierwotne polegają na zbieraniu danych, pozyskiwanych bezpośrednio na potrzeby konkretnego badania, które się wykonuje. Ich dużą zaletą jest aktualność oraz trafność (dotyczą one konkretnego, omawianego rynku). Badania wtórne wykorzystują dane zebrane w przeszłości w różnego rodzaju opracowaniach, felietonach, esejach, wypowiedziach na forach branżowych, raportach finansowych i statystycznych a także bazach danych. Są one przeważnie mniej kosztowne ze względu na fakt, iż baz danych nie trzeba tworzyć od początku oraz (w przypadku popularnych rynków) są znacznie prostsze w pozyskaniu niż dane pierwotne.

  • sposób organizacji konkretnego badania

Ze względu na sposób organizacji, badania dzielimy na wewnętrze oraz zewnętrzne. Pierwsze, polegają na wykorzystaniu informacji zgromadzonych w firmie, bez konieczności korzystania z danych zewnętrznych. Z kolei drugie, wykorzystują informacje pozyskane przez inne przedsiębiorstwa, bądź urzędy (np. Główny Urząd Statystyczny).

  • cel

Ze względu na cel, wyróżnić możemy różnego rodzaju analizy. Do najważniejszych z nich należą badania eksploracyjne (ich celem jest identyfikacja analizowanego problemu lub zrozumienie istoty zjawiska), badania testowe (testowanie np. nowych produktów), a także inne takie jak badania cenowe, których zadaniem jest określenie poziomu równowagi cenowej lub panele gospodarstw domowych, służące pokazaniu zmian w konsumpcji.

Różnorodność sposobów badań rynku daje analitykom możliwość do wnioskowania na wielu płaszczyznach. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób omawiane badania mogę przyczynić się do rozwoju konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Czy badanie rynku jest potrzebne ?

Wprawdzie przeprowadzanie analizy rynku nie jest obowiązkiem żadnego przedsiębiorstwa, jednak w dzisiejszych czasach, przy ogromnej konkurencji na wielu rynkach, każda firma stara się pozyskać jak największą liczbę klientów. Znajomość danych na temat popytu czy konkurencji może okazać się niezbędna do tego, aby dane przedsiębiorstwo mogło dobrze prosperować. Badanie rynku, z całą pewnością, pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć ten cel, a także daje im możliwość uzyskania swoistej przewagi nad konkurencją, prognozowania popytu, a także ustalania swoich strategii marketingowych w jak najlepszy sposób. Z punktu widzenia rozsądnego przedsiębiorcy, badanie takie jest z całą pewnością potrzebne.

Z możliwości jakie daje badanie rynku, najczęściej korzystają istniejące już firmy, dla których znajomość danych dotyczących branży, w której działają, jest bezcenna. Może się to także okazać przydatne dla indywidualnych inwestorów oraz nowo powstających przedsiębiorstw, które planują rozpocząć działalność. Informacje na temat barier wejścia, konkurencji czy wielkości konkretnego rynku, zdecydowanie ułatwiają firmom rozpoczęcie działalności. Z badań korzystają również przedsiębiorstwa planujące ekspansję na nowe rynki. Znajomość takich informacji daje możliwość lepszego zaplanowania strategii marketingowych, a także może być bodźcem do szybszego wejścia na konkretny rynek. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż tego typu analiza uchroni przedsiębiorstwo przed potencjalnymi „wpadkami”. Doskonałym przykładem jest znana w przemyśle motoryzacyjnym firma Rolls Royce, która przy wprowadzeniu na rynek niemiecki modelu „Silver Mist”, nie sprawdziła wcześniej znaczenia słowa „Mist” w tym języku. W Niemczech znaczy ono „obornik”, co w konsekwencji nie zachęcało do kupna luksusowego samochodu.

 

Ile trwa badanie rynku?

Długość trwania każdego projektu ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. Wszystko zależy m.in. od rozpatrywanego problemu, liczby konsultantów realizujących dany projekt, a także ilości informacji, które mają zostać pozyskane. W zależności od zakresu badania, ustalany jest termin, do którego wyniki muszą być przekazane klientowi.

Badanie rynku zależy także od czynników, takich jak wielkość projektu czy dostępność danych. Większe koszty niosą za sobą badania pierwotne, jednakże badania wtórne nie zawsze są wystarczające. Często dopiero przeprowadzone osobiście wywiady pozwalają na pozyskanie niezbędnych informacji.

Aby odpowiedzieć na pytanie „czym tak naprawdę jest badanie rynku?” nie wystarczy sformułowanie krótkiej definicji, ponieważ jest to bardzo rozległy temat. Z pewnością można stwierdzić, iż jest to niezwykle pomocne działanie, m.in. dla nowo powstających firm, którym zależy na dobrym starcie. Wynika to z faktu, iż analizy rynku pomagają w zebraniu bardzo cennych informacji, które mogą ułatwić zdobycie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, chcące działać na istniejących już rynkach, potrzebują informacji i danych, które uzyskiwane są właśnie poprzez badania rynku.

 

Mikołaj Kurkierewicz

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *