28.06.2024

Buyer persona, czyli kto jest Twoim klientem

Kluczowe informacje

 • Buyer persona to model przedstawiający klienta, do którego kieruje się działania przedsiębiorstwa.
 • Tworzenie buyer persony nie wymaga skomplikowanych narzędzi.
 • Dzięki stworzeniu profilu idealnego klienta możemy dostosować pod niego działania marketingowe oraz sprzedażowe.
 • Podczas tworzenia buyer persony należy opierać się na rzetelnych danych oraz unikać zbyt ogólnej personifikacji.
 • Stworzenie buyer person może znacząco zwiększyć efektywność działań marketingowych i sprzedażowych firmy.

Szczegóły poniżej!

Czym jest buyer persona?

Buyer persona to inaczej profil idealnego klienta, którego opracowuje się na podstawie rzeczywistych danych. Model ten posiada określone cechy i potrzeby bazujące na realnej osobie, będącej odbiorcą produktów czy usług. Wnikliwa analiza zachowań, motywacji i aspiracji potencjalnych nabywców, zrozumienie preferowanych kanałów komunikacji oraz dogłębna znajomość ich historii zakupowej to fundamenty, na których opiera się dobrze opracowana buyer persona. Warto podkreślić, że tworzenie profilu nie opiera się wyłącznie na danych demograficznych czy geograficznych. Jest to pewnego rodzaju model psychologiczny naprowadzający na poznanie sposobu myślenia konkretnej grupy konsumentów. Dlatego kluczowe jest zrozumienie jak kupują nasi klienci.

Komu i kiedy przydadzą się badania buyer persony?

Profil idealnego klienta może przydać się każdemu przedsiębiorstwu. Buyer persona jest kluczowym narzędziem dla trzech głównych działów w firmach. Marketing wykorzystuje ją do personalizacji komunikatów i efektywnego planowania kampanii reklamowych, dostosowanych do konkretnych grup docelowych. Dział sprzedaży korzysta z niej, by zrozumieć motywacje klientów w procesie zakupowym, co pomaga w budowaniu skutecznej komunikacji i zwiększaniu konwersji w obsłudze leadów.

Dla osób odpowiedzialnych w firmie za rozwój nowych produktów i usług, opracowanie persony klienta okazuje się nieocenione przy tworzeniu scenariuszy testowych oraz ocenie, w jaki sposób produkt zaspokaja potrzeby różnorodnych grup użytkowników. Pozyskane informacje o potrzebach i preferencjach klientów ułatwiają projektowanie produktów i usług, które lepiej spełniają oczekiwania rynku. To z kolei przyczynia się do efektywniejszego kształtowania strategii marketingowej.

Jakie korzyści zapewnia tworzenie person?

Tworzenie persony B2B niesie za sobą znaczące korzyści. Analiza klienta pozwala na precyzyjne zrozumienie jego potrzeb, eliminując konieczność opierania się na domysłach. Dzięki przejściu tego procesu stajemy się bardziej świadomi zachowań naszego potencjalnego klienta, co jest kluczowe przy przygotowywaniu strategii marketingowych, strategii sprzedażowych czy kompleksowych biznesplanów dla inwestorów. Zrozumienie sposobu myślenia idealnego nabywcy umożliwia stosowanie odpowiedniego języka komunikacji. To z kolei przyczynia się do szybszego tworzenia wysokiej jakości treści, które mogą wspierać działania marketingowe i sprzedażowe poprzez lepsze dostosowanie strategii. W efekcie, opracowanie strategii treści staje się łatwiejsze, a generowanie leadów –– bardziej efektywne.

Jak zbudować personę?

Metodyka budowania buyer persony jest stosunkowo łatwa. Aby dokonać skutecznej analizy klienta należy przejść przez kilka kluczowych etapów.

 1. Zbieranie danych –– pierwszy krok jak stworzyć buyer personę

Dobrą praktyką będzie analiza istniejącej bazy klientów, w celu zidentyfikowania dotychczasowych cech i zachowań nabywców. Przeprowadzenie badań satysfakcji klienta, ankiet, wywiadów i grup fokusowych pozwoli zrozumieć ich potrzeby i preferencje. Swoją buyer personę można monitorować dzięki aktywności i dyskusjach na platformach społecznościowych, co pozwoli uzyskać wgląd w opinie i zachowania klientów. Przy tworzeniu persony klienta należy skupić się na rzeczywistych danych, a nie domniemaniach i intuicji.

 1. Identyfikacja wzorców i segmentacja –– elementy składające się na poprawny model

Podzielenie swojej bazy klientów na segmenty, na podstawie wspólnych cech, takich jak demografia, zachowania, potrzeby i wyzwania prowadzi do prawidłowego stworzenia buyer persony. W celu polepszenia działania procesów decyzyjnych wewnątrz firmy oraz komunikacji działów marketingu i sprzedaży, niezbędne jest zdefiniowanie, która z grupy docelowej jest najbardziej wartościowa dla biznesu w szczególności w kontekście klientów B2B.

 1. Tworzenie szczegółowych opisów –– co jest ważne przy tworzeniu procesu zakupowego?
 1. Zebrane informacje dotyczące profilu idealnego klienta należy uporządkować i przeanalizować.
 2. Na podstawie dostępnych danych należy opracować cele i motywacje, wyzwania i punkty bólu buyer persony. 
 3. Należy dokładnie zidentyfikować kanały komunikacji klienta, czyli miejsca, gdzie spędza czas online, preferowane media społecznościowe lub platformy, a także preferowane miejsca dokonywania zakupów. Zrozumienie decyzji zakupowych swoich klientów poza analitycznym podejściem wymagają również często kreatywności podczas odtwarzania potencjalnych ścieżek zakupowych.
 4. Konieczne jest dokładne przeanalizowanie czynników wpływających na decyzje zakupowe buyer persony, osób mających wpływ na te decyzje oraz kluczowych informacji w procesie decyzyjnym. Ważne jest również zrozumienie sposobu, w jaki oferowany produkt lub usługa są kupowane.
 5. Aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klienta B2B, należy gruntownie przemyśleć pytania, które może sobie zadawać.

Wszystkie te podpunkty są niezbędne do jak najdokładniejszego stworzenia buyer persony. Efektywne dopasowanie oferty i komunikacji do potrzeb i oczekiwań idealnego klienta może znacząco zwiększyć skuteczność procesu zakupowego.

 1. Nadanie imienia i tworzenie historii –– czy jest to ważne w kontekście profilu idealnego klienta?

Nadanie imienia pomaga w zwizualizowaniu buyer persony jako rzeczywistej osoby, do której kieruje się swój content marketing oraz opisanie jej celi, wyzwań i tego, jakie oferowany produkt lub usługa ma zastosowanie w życiu danej osoby.

 1. Przegląd i aktualizacja jak kupują potencjalni nabywcy –– odnowienie marketing strategy

Aktualizowanie persony pozwoli na dostosowanie działań marketingowych, tak aby były one sprawniejsze i skuteczniejsze. Dzięki temu automatyzacja procesu pozyskiwania klientów stanie się w czasie o wiele łatwiejsza. Na podstawie zebranych danych i zmieniających się warunków zakupowych grupy docelowej możliwe będzie skuteczne analizowanie strategii marketingowej oraz wsparcie działu sprzedaży.

Przy tworzeniu persony klienta ważne jest zdefiniowanie, kim jest buyer. Personalizacja przekazu może odegrać ważną rolę w automatyzacji procesu pozyskiwania klientów docelowych. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnym kroku analizy zachowań nabywcy, ponieważ może to skutkować zniwelowaniu korzyści, jakie przyniosłaby prawidłowo zbudowana persona.

Jakie błędy można popełnić tworząc buyer personę?

Tworzenie profilu klienta idealnego jest kluczowym elementem strategii marketingowej i generowania leadów, jednak istnieje ryzyko popełnienia błędów, które mogą osłabić ich skuteczność. Kluczowe jest precyzyjne określenie grupy docelowej, przy czym badanie buyer persony powinno opierać się na rzeczywistych motywacjach decyzyjnych, a nie abstrakcyjnych założeniach. Po zidentyfikowaniu buyer persony, ważne jest skupienie się na jej szczegółowych segmentach. Zbyt ogólne podejście może nie dostarczyć właściwych informacji o zachowaniach zakupowych, stąd warto stworzyć wiele profili buyer person. Przy modelowaniu idealnego klienta nie należy ignorować jego zbadanych potrzeb. Nieadekwatność opracowanych profili może wynikać także z błędnie przeprowadzonej segmentacji odbiorców. Dodatkowo, rzadkie aktualizacje persony i niewłaściwe dostosowanie strategii treści mogą przeszkadzać w efektywnej analizie konsumenta, co z kolei prowadzi do błędnej personalizacji treści.

Model idealnego klienta jako narzędzie marketingowe

Stosowanie buyer persony odgrywa kluczową rolę w działaniach marketingowych. Zrozumienie motywacji decyzyjnych klientów umożliwia efektywne docieranie do grupy docelowej, co z kolei pozwala na odpowiednie dopasowanie content marketingu  i personalizacji treści. To przyczynia się do zwiększenia efektywności kampanii marketingowych oraz generowania leadów, wzmacniając komunikację i działania sprzedażowe zarówno wewnątrz, jak i poza firmą. Analiza buyer persony jest również cenna w marketingu, służąc do identyfikacji potrzeb klientów. Poznanie procesu decyzyjnego klienta przez stworzenie buyer persony wspiera optymalizację oferty produktów i usług. W kontekście rosnącego znaczenia internetu, marketing online staje się coraz ważniejszy, zwiększając zyski dzięki remarketingowi i umożliwiając precyzyjniejsze rozumienie zakupowych zachowań klientów. Nie bez znaczenia pozostaje również inbound marketing, który pozwala potencjalnym klientom samodzielnie odnaleźć przekaz reklamowy firmy.

Czym jest negatywna buyer persona –– jakie są rodzaje person kupujących?

Anti-persony zakupowe to fikcyjne postaci, które nie są klientami firmy, stanowiące przeciwieństwo docelowej grupy klientów. Ich zdefiniowanie umożliwia łatwiejsze odróżnienie właściwej buyer persony. Stworzenie takich anti-person pozwala skoncentrować się na najbardziej wartościowych nabywcach, co przyczynia się do oszczędności zasobów, które inaczej mogłyby zostać zmarnowane na mniej rentowne segmenty rynku. Anti-persony pomagają również unikać wydawania budżetu na kampanie reklamowe skierowane do osób niezainteresowanych lub niepotrzebujących oferowanych produktów czy usług. Dzięki temu w marketingu możliwe jest bardziej precyzyjne stosowanie strategii treści, co poprawia efektywność generowania leadów, eliminując ryzyko nieodpowiedniej personalizacji komunikatów do niewłaściwej grupy odbiorców.

Buyer persona kluczem do sukcesu

Stworzenie persony kupującej jest kluczowym procesem dla firm dążących do skuteczniejszego dotarcia do swoich idealnych klientów, optymalizacji strategii marketingowych, oraz poprawy wyników sprzedaży i satysfakcji klienta. Proces ten polega na dokładnym zrozumieniu i przedstawieniu charakterystyk, potrzeb, zachowań
i celów potencjalnych lub obecnych klientów. Najczęstsze błędy wynikają właśnie z niepoprawności zdefiniowania modelu. Zrozumienie co to jest i do czego służy tworzenie profilu, może mieć wpływ na poprawne zidentyfikowanie klienta docelowego.

Anna Litwa

Zobacz inne wpisy

model sita praca zespołowa
Gospodarka

Model sita – czy jest odpowiedni dla twojej firmy?

Zobacz więcej
badanie rynku - miasto
Analiza konkurencji

Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

Zobacz więcej
wieżowce
Gospodarka

Sektor przedsiębiorstw w Polsce

Zobacz więcej