04.05.2023

Czym tak naprawdę są bariery wejścia?

Kluczowe informacje:

 • Bariery wejścia na rynek mają kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, którzy powinni dokładnie zidentyfikować je przed rozpoczęciem nowej działalności, aby przygotować skuteczną strategię wejścia na rynek.
 • Istnieją różne rodzaje barier wejścia na rynek, takie jak bariery finansowe czy bariery wstępu, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać nowym graczom wejście na rynek i konkurowanie z istniejącymi firmami.
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek może być utrudnione przez bariery technologiczne czy marketingowe, które mogą wymagać wysokich kosztów lub czasochłonnej pracy.
 • Nowe firmy mogą zminimalizować wpływ barier marketingowych poprzez wykorzystanie nowych kanałów promocji, takich jak influencer marketing czy media społecznościowe, oraz poprzez stworzenie unikalnej wartości dla klientów, co może przyciągnąć uwagę i klientów.
 • Środowisko naturalne może stanowić istotną barierę wejścia na rynek ze względu na koszty związane z ochroną środowiska oraz opór ze strony społeczności lokalnych.
 • Konkurencyjne bariery rynku wynikają z istnienia firm z silną pozycją rynkową, co daje im przewagę nad nowymi graczami. Rozwiązaniem może być skupienie się na niszy rynkowej lub wprowadzenie nowej, innowacyjnej oferty.
 • Decyzja o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej musi być poparta gruntowną analizą, oceną potencjalnych ryzyk i sposobów ich pokonywania. Przedsiębiorca powinien również pamiętać, że im większe bariery wejścia na rynek, tym mniejsza konkurencja, ale także większe ryzyko i większe szanse na rozwój i zysk.

Wejście nowego przedsiębiorstwa na rynek wcale nie jest tak proste, jak niektórym na początku może się wydawać. Często młodzi i pełni zapału inwestorzy zapominają o wielu regulacjach prawnych, jakie muszą spełnić, czy warunkach technicznych lub ekologicznych do których muszą się dostosować. Takie przeszkody przy rozpoczęciu działalności to właśnie bariery wejścia na rynek.

Istotność barier wejścia

Czy bariery wejścia na rynek naprawdę mają aż takie znaczenie? Przede wszystkim im więcej takich barier, tym ciężej będzie wejść do danego sektora, co automatycznie zwiększy jego atrakcyjność na rynku i zmniejszy konkurencję. Jeśli jednak jest ich niewiele lub dostęp jest całkowicie swobodny, to może oznaczać, że konkurencja w takim sektorze jest ogromna, a jego atrakcyjność już nie tak wysoka.

Nieustannie występują sytuację, w których dopiero po włożeniu w daną inwestycję sporego kapitału oraz poświęceniu ogromnej ilości czasu okazuje się, że siła robocza nie posiada wystarczającego poziomu know how, albo nawet, że firma o takiej samej nazwie lub z taką samą ofertą produktów już istnieje na danym rynku.

Dlatego zanim rozpoczniemy proces wprowadzania nowej działalności, niezbędna jest znajomość barier wejścia na dany rynek oraz ich dokładne zidentyfikowanie, aby móc przygotować strategię wejścia. W dalszej części tego artykułu dowiecie się, z jakimi barierami najczęściej spotykają się nowi inwestorzy oraz jak można je skutecznie pokonywać.

Typologia barier wejścia

Bariery wejścia na rynek są zależne od wielu czynników i zmieniają się wraz z sytuacją gospodarczą. Najczęściej jednak jesteśmy w stanie wyróżnić sześć podstawowych rodzajów barier rynkowych. Wymieniliśmy oraz opisaliśmy je w dalszej części artykułu, zachęcamy do zapoznania się!

Bariera finansowa

Bariera finansowa jest jedną z najstarszych i najbardziej oczywistych barier handlowych wejścia na rynek. Nowi gracze mogą mieć trudności z uzyskaniem odpowiedniej ilości środków finansowych, aby zainwestować w swoje przedsięwzięcie. Jak skutecznie pokonywać finansowe bariery wejścia? Rozwiązaniem może być na przykład pozyskiwanie kapitału od inwestorów lub korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania, takich jak crowdfunding, lub programów dotacji dla start-upów.

Jeśli planujesz wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę, pomocny może okazać się raport , stworzony przez ConQuest Consulting, pt. “Jak komercjalizować innowacje technologiczne.”

 

Bariera wstępu

Bariery wstępu, to najczęściej regulacje prawne lub praktyki branżowe, które utrudniają wejście na rynek. W niektórych branżach wymagane są specjalne pozwolenia, koncesje, licencje, patenty co może być ważnym źródłem barier wejścia. Wymogi te są często bardziej rygorystyczne dla nowych przedsiębiorców niż dla już istniejących firm, ponadto są one bardzo czasochłonne i dość kosztowne. Do pokonania tej bariery niezbędne może okazać się zdobycie niezbędnych certyfikatów lub zmiana branży na bardziej otwartą dla nowych graczy.

Bariera technologiczna

Bariera technologiczna to, jak wynika z nazwy, brak pewnych umiejętności technicznych lub eksperckich zasobów wiedzy potrzebnych do wejścia na dany rynek. Wysokie koszty R&D, bariery pozyskania know-how lub rekrutacja wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednią wiedzę to kosztowne i czasochłonne wyzwanie dla nowych przedsiębiorstw. Inkumbenci dzięki wcześniej nabytej wiedzy i doświadczeniu, mają większą zdolność do szybkiej adaptacji oraz łatwiejszy dostęp do nowych technologii.

Bariera marketingowa

W dzisiejszych czasach marketing jest synonimem słowa rozpoznawalność. Bariera marketingowa oznacza zatem utrudnienia wejścia na dany rynek związane z brakiem rozpoznawalności marki lub z brakiem zasobów, które pozwoliłyby na promocję produktu. Bariera ta w dużym stopniu powiązana jest z ograniczeniem finansowym, ponieważ koszty poniesione na reklamę i public relations są bardzo wysokie.

Nowe firmy mogą mieć trudności z dotarciem do klientów, jeśli ich konkurenci dysponują większym budżetem przeznaczonym na kampanie marketingowe. Stosunkowo prostym i popularnym wyjściem z tej sytuacji może być wykorzystanie tzw. buzz marketingu (marketing szeptany), influencer marketingu lub promocji produktu w mediach społecznościowych. Kolejnym niezawodnym sposobem jest stworzenie unikalnej wartości dla klientów, np. poprzez innowacyjne produkty lub usługi, lepszą jakość produktów, niższą cenę lub szybszą dostawę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o strategiach marketingowych, zachęcamy do zapoznania się z artykułem na naszej stronie internetowej, w której dokładnie opisujemy, czym jest digital marketing!

Chciałbyś zaplanować strategię marketingową, ale nie wiesz, od czego zacząć i co ma zawierać? Wypełnij poniższy formularz! Podczas darmowej, niezobowiązującej konsultacji, z chęcią ustalimy, jak możemy Ci pomóc!

Umów się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Bariery środowiskowe

  Środowisko naturalne to jedna z największych barier wejścia na bardzo wiele rynków. Bariery środowiskowe to najczęściej społeczne lub polityczne bariery rynkowe, które wiążą się z regulacjami prawnymi. Wysokie koszty ochrony środowiska, takie jak opłaty za emisje, opłaty za wykorzystanie zasobów naturalnych lub opłaty za utylizację odpadów, mogą być trudne do poniesienia przez nowe firmy, szczególnie gdy konkurencja korzysta już z korzyści wynikających z ekonomii skali.

  Nowe firmy mogą także napotkać opór ze strony mieszkańców lub organizacji społecznych, jeśli ich działalność zagraża zdrowiu lub środowisku. To może prowadzić do negatywnych reakcji i oporu wobec wejścia na rynek. Rozwiązaniem na przełamanie barier środowiskowych może być pozyskiwanie alternatywnych źródeł surowców i energii, wykorzystanie bardziej efektywnych technologii oraz inwestowanie w badania i rozwój. Firmy mogą również rozważyć współpracę z już istniejącymi firmami lub organizacjami, aby uzyskać wsparcie w dostępie do zasobów i rozwiązaniu problemów środowiskowych.

  Konkurencyjne bariery rynku

  Ta bariera wejścia jest spowodowana bezpośrednio przez obecność już istniejących inkumbentów (jednostka sprawująca już jakąś rolę, stanowisko) z silną pozycją rynkową, która daje im przewagę nad nowymi graczami, np. poprzez większe możliwości dystrybucji, korzyści skali, niższe koszty produkcji, rozpoznawalność i wizerunek marki, korzystny dostęp do surowców, centra logistyczne w strategicznych obszarach czy lepsze relacje z dostawcami.

  Rozwiązaniem może być wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej oferty lub koncentracja na niszy rynkowej, która nie jest obsługiwana przez już istniejące firmy lub która nie jest wystarczająco dobrze obsługiwana. W ten sposób można uniknąć bezpośredniej konkurencji i skupić się na dostarczaniu wartości dla swoich klientów.

  Czy warto pokonywać bariery wejścia na rynek?

  Skoro jest tyle barier wejścia na rynek, to czy warto w ogóle zakładać własny biznes i czy są jakieś szanse, że ta „bitwa” może być wygrana? Na to pytanie nie ma prostych odpowiedzi, na pewno każdy przyszły przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z ich istnienia i uwzględnić je podczas tworzenia strategii swojej firmy, aby dokonać analizy czy jego biznes okaże się opłacalny. Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, iż im wyższe bariery wejścia na rynek, tym mniejsza konkurencja i na odwrót, im niższe bariery wejścia, tym konkurencja silniejsza. Co za tym idzie wysokie bariery to wysokie ryzyko, ale też większe możliwości rozwoju i większy zysk. Bez względu na to, jaki rodzaj biznesu będziemy w przyszłości prowadzić, to decyzja o jego rozpoczęciu musi być bardzo dobrze przemyślana i poparta gruntowną analizą potencjalnych barier i sposobu ich pokonywania.

  Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz problem z identyfikacją barier wejścia na rynek dla twojej firmy – skontaktuj się z nami. Razem ustalimy jakie czynniki najbardziej zagrażają twojemu przedsiębiorstwu i doradzimy Ci jak w najefektywniejszy sposób je pokonać.

  Barbara Piotrowicz

  Zobacz inne wpisy

  Zarządzanie projektami
  Gospodarka

  Jak zarządzać wieloma projektami równocześnie?

  Zobacz więcej
  analiza pola sił
  Analiza rynku

  Kiedy wybrać badania ilościowe, a nie jakościowe?

  Zobacz więcej
  business model
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Model Osterwaldera, czyli jak zdystansować konkurencję w nowoczesnym biznesie?

  Zobacz więcej