09.12.2022

Pitch deck – prezentacja inwestorska, która pomoże Ci pozyskać finansowanie

Sam pomysł oraz nawet najbardziej przemyślany plan na jego realizację często nie wystarcza. Zdarza się, że kapitał, którym dysponują przedsiębiorcy, nie jest w stanie pokryć wydatków, umożliwiających wejście planowanych przez nich działań w życie. Dla dużej części przedsięwzięć, szczególnie tych stawiających swoje pierwsze kroki, niezbędne staje się dodatkowe dofinansowanie.

Kluczowym elementem podczas ubiegania się o finansowanie zewnętrzne jest przekonanie inwestorów o potencjale danego przedsięwzięcia oraz rzetelne jego zaprezentowanie. Jednym z niezbędnych etapów tego procesu jest przygotowanie tzw. pitch deck’u. Tego co kryje się pod tą nazwą oraz jakie elementy powinien zawierać, dowiedzieć możecie się w poniższym artykule.

Czym jest Pitch deck?

Dużej części osób tego typu dokument może być znany pod terminem prezentacji inwestorskiej. W żargonie biznesowym słowo „pitch” oznacza zwięzłą oraz rzeczową formę przedstawienia siebie, swojej usługi, firmy czy pomysłu. Dokładnie te cele mają zostać spełnione przez stworzony na potrzeby danego przedsięwzięcia pitch deck. Krótko mówiąc – jest to dokument w formie prezentacji, mający na celu zaprezentowanie naszego pomysłu potencjalnym inwestorom w jak najbardziej przejrzysty, zwięzły i przekonujący sposób. Tego typu prezentacja posiada określoną strukturę i powinna zawierać konkretne elementy, o których więcej dowiecie się w dalszej części artykułu.

Kto potrzebuje Pitch decku?

„Pitcha” będzie potrzebować każdy przedsiębiorca, pragnący wesprzeć swoją działalność za pomocą finansowania zewnętrznego. Dotyczy to zarówno pozyskiwania środków od różnego rodzaju funduszy jak np. Venture Capital, czy też inwestorów indywidualnych.

Podstawowe zasady prezentacji inwestorskiej

Pod względem merytorycznym, pitch deck porównać możemy do pewnego rodzaju biznesplanu w pigułce. Założenia są w tym przypadku te same, jednak oba dokumenty różnią się od siebie formą. Prezentacja w formie pitch deck’u ma za zadanie uporządkować informacje, w sposób zdecydowanie bardziej zwięzły, umożliwiający przedstawienie ich w mocno ograniczonych ramach czasowych, które mieszczą się zazwyczaj w przedziale jedynie kilku minut. Poniżej przedstawimy parę dobrych zasad, które przydadzą się do stworzenia dobrego pitch’a.

 • Tego typu dokument posiada określoną strukturę, którą opisaliśmy dokładniej w dalszej części artykułu. Powinien zaczynać się od wciągającego wprowadzenia, opisywać szczegóły dotyczące produktu lub usługi, prezentować wartość oraz wielkość rynku docelowego, a także konkurentów.
 • Informacje na slajdach powinny być przedstawione w sposób przejrzysty i „przyjemny dla oka”. Ważne jest, aby unikać zbyt dużej ilości tekstu.
 • Na pojedynczym slajdzie powinny zostać przedstawione informacje dotyczące nie więcej niż jednego zagadnienia (np. produktu lub rynku). Najlepiej, aby każdemu z elementów prezentacji odpowiadał jeden slajd. Zdecydowanie nie powinno się przedstawiać poszczególnych zagadnień zbiorczo.
 • Zalecane jest unikanie branżowego żargonu – specjalistyczne słownictwo może być dla osoby spoza branży niezrozumiałe. W przypadku chęci pozyskania dodatkowych środków do realizacji przedsięwzięcia, to po Twojej stronie stoi, aby prezentacja dla odbiorców czytelna, a koncepcja produktu łatwa do zrozumienia.
 • Estetyczny wygląd prezentacji zdecydowanie będzie plusem, jednak kluczowa jest tu zdecydowanie merytoryka. Nawet najbardziej dopracowany pod względem estetycznym „pitch” nie będzie konkurencyjny, jeśli jego treść nie będzie na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym.
 • Dostosowanie treści do wybranej grupy odbiorców — w zależności od tego, z jakich źródeł pragniemy pozyskać finansowanie, będzie się nieco różnić. Jeśli chcielibyśmy przykładowo pozyskać środki od funduszu VC, Private Equity czy Aniołów Biznesu, powinniśmy skupić się na podkreśleniu potencjału przedsięwzięcia do generowania (w zależności od poziomu oczekiwanych przez określonego inwestora) zadowalających stóp zwrotu.

Jakie elementy powinien zawierać Pitch deck?

Jak już wiecie istnieje ogólnie przyjęta struktura dotycząca tworzenia pitch decków, będąca pewnego rodzaju standardem, wśród wschodzących oraz starających się o wsparcie finansowe przedsiębiorstw. W tym akapicie opiszemy pokrótce kolejno każdy z jej elementów:

 • Wprowadzenie: Pierwszy slajd ma za zadanie zaintrygować oraz przykuć uwagę potencjalnego inwestora. Powinny znaleźć się na nim elementy takie jak: nazwa firmy, logo, odpowiednio dopasowana grafika, a także konkretny i chwytający slogan — krótko, lecz dosadnie przedstawiający dane przedsięwzięcie.
 • Problem: Oferowany przez Ciebie produkt powinien odnosić się do występującego realnie problemu, który Twoje przedsięwzięcie ma za zadanie rozwiązać. W tym slajdzie należy dokładnie przedstawić wspomniany wcześniej problem oraz podkreślić istotność jego rozwiązania dla otoczenia.
 • Rozwiązanie: Zadaniem tej części jest przedstawienie Twojego unikalnego rozwiązania odpowiadającego na zdiagnozowany wcześniej problem oraz sposób, w jaki Twój produkt pomoże będzie sobie z nim radził.
 • Potencjalny rynek: Slajd na temat rynku służy przedstawieniu danych takich jak wielkość, wartość oraz potencjał rynku, na który planujesz wejść, a także wskazaniu grupy docelowej, do której skierowany będzie Twój produkt lub usługa.
 • Produkt: Część poświęcona produktowi opowiada za jego kompleksowe przedstawienie, wskazanie jego cech oraz unikalności na tle funkcjonującej na rynku konkurencji.
 • Roadmapa: W tym etapie prezentacji przedstawione powinny być wszystkie dotychczasowe oraz planowane działania związane z rozwojem produktu lub usługi. Slajd może przyjąć formę składającej się z bulletów, chronologicznej listy.
 • Trakcja: Informacje dotyczące tego slajdu stanowią pewnego rodzaju potwierdzenie, że dane rozwiązanie posiada potencjał wzrostowy oraz w zależności od etapu, na jakim się znajduje, ma szansę się przyjąć lub już pozytywnie przyjęło się na rynku. Będą to na przykład dane mówiące o tym, czy dany produkt się „sprzedaje” oraz jak rośnie lub będzie rosnąć zainteresowanie. Powinny one przedstawiać odbiorcy szanse na zwiększenie skali działań.
 • Model biznesowy: Na tym slajdzie przedstawiony zostać powinien sposób, w jaki dany pomysł będzie kreował wartość. W jego skład będą wchodzić elementy takie jak model finansowy. Istotne są tutaj konkretne liczby oraz prognozy przepływów pieniężnych na najbliższe lata. Tego typu model umożliwi zarówno inwestorom, jak i twórcom danego pomysłu sprawdzenie, czy przedsięwzięcie jest w stanie osiągnąć rentowność oraz przynosić planowane zyski.
 • Analiza konkurencji: Część poświęcona tej analizie będzie odpowiadała za przedstawienie inwestorom przedsiębiorstw, z którymi dane będzie Ci konkurować. Ważne jest, aby nie podchodzić do oceny konkurentów zbyt lekceważąco. Prezentacja powinna w rzeczywisty sposób oddawać sytuację otoczenia, którego dane przedsięwzięcie dotyczy. Istotne jest także, aby podkreślić, w jaki sposób nasza propozycja tworzy unikalną wartość i tym samym wyróżnia nas na tle konkurencji.
 • Dane finansowe: W tym punkcie przedstaw wszelkie aspekty związane z finansami. Będą to kwestie takie jak: planowana kwota dofinansowania potrzebna na realizację przedsięwzięcia, środki, które zostały na nie do tej pory przeznaczone, a także informacja, na jakie działania zostanie wydana pozyskana kwota. W tej części powinna zostać także przedstawiona propozycja struktury udziałowej przed oraz po inwestycji.
 • Zespół: Ta część odpowiada za przedstawienie zespołu założycielskiego. Na slajdzie powinna znaleźć się informacja o jego członkach — czym się obecnie zajmują, jakie jest ich doświadczenie, oraz dlaczego (krótko mówiąc) inwestor powinien im zaufać. Wspomnienie o realizowanych do tej pory udanych przedsięwzięciach, będzie stanowiło dla odbiorców ogromną wartość oraz pozytywnie wpływało na wiarygodność zespołu.
 • Dane kontaktowe: Slajd powinien zawierać wszelkie dane niezbędne do skontaktowania się z zespołem. Może zawierać dodatkowo również kilka bulletów z krótkim podsumowaniem, mówiących o tym, dlaczego inwestorzy powinni wybrać właśnie nas.

Najczęściej popełniane błędy

 • Zbyt dużo treści – w zależności od poziomu skomplikowania naszego produktu/usługi, opisanie go w zwięzły sposób będzie mniej lub bardziej problematyczne. W związku z ograniczonym czasem prezentacji powinno się pamiętać, aby nie zagłębiać się zbytnio w szczegóły. W tym przypadku obowiązuje zasada – im konkretniej, tym lepiej.
 • Źle dobrana identyfikacja graficzna – pomimo niepodważalnej przewagi treści merytorycznej nad aspektem graficznym, warto, aby wygląd prezentacji w pewien sposób kojarzył się z tematyką naszego przedsięwzięcia oraz branżą, w jakiej mamy zamiar działać. Pomysłowe podejście do tego zagadnienia jest również świetną okazją do wyróżnienia się na tle konkurencyjnych „pitchów” oraz zapadnięcia odbiorcom w pamięć.
 • Zbyt optymistyczne prognozy oraz przedstawienie sytuacji rynkowej – z założenia, przekonując inwestorów do danego przedsięwzięcia, jego scenariusz powinien być pozytywny, aby w ogóle było to możliwe. Zdecydowanie nie powinno się jednak pod tym względem odbiegać od rzeczywistości. Przedstawiane liczby i dane powinny być wiarygodne oraz poparte realnymi faktami.

Ile slajdów powinien zawierać Pitch deck?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której próbujemy pozyskać dofinansowanie od funduszu Venture Capital. Liczba pitch deck’ów wysyłanych tygodniowo tego typu funduszom liczona jest w setkach. Niezwykle ważne jest zatem, aby zapoznanie się z Twoim pomysłem nie wymagało poświęcenia zbyt dużej ilości czasu oraz nie pozostawiało odbiorcom wątpliwości.

Na podstawie naszych obserwacji możemy wywnioskować, że optymalną liczbą slajdów pitch decka będzie przedział pomiędzy 10-19. Warto, aby nie przekraczać tych granic, nawet jeśli realizacja naszego pomysłu jest nieco złożona. Czas prezentacji przed inwestorami jest najczęściej mocno ograniczony, zatem istotne jest, aby każde zagadnienie zostało przedstawione w sposób jak najbardziej przejrzysty i zwięzły.

Pojęcie pitch decka nie jest czymś nowym. Tego rodzaju prezentacje tworzone są przez powstające przedsiębiorstwa od dekad. W Internecie możemy znaleźć pitch decki takich start up’ów jak LinkedIn, czy Facebook sprzed niemalże 20 lat.

Potrzebujesz pitch decka? Skontaktuj się z nami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Podsumowując

  Nawet świetny plan, przedstawiony w niezadowalający sposób, może przekreślić szanse na uzyskanie dofinansowania pozwalającego danemu przedsięwzięciu stanąć na nogi. Dobrze wykonany „pitch” może realnie zaważyć o tym, czy dany pomysł przykuje uwagę potencjalnych inwestorów oraz przekona ich do zaangażowania się Twoje przedsięwzięcie.

  Mimo ogólnie dostępnej wiedzy na temat tego, jak stworzyć tego typu dokument, kluczowe elementy takie jak analiza rynku, konkurencji, czy model finansowy mogą być problematyczne do opracowania we własnym zakresie.

  Z tego względu warto rozważyć zlecenie jego wykonania firmom zajmującym się ich tworzeniem na co dzień. W ostatnim czasie realizowaliśmy projekt polegający na celu przygotowanie pitch deck’a dla firmy Choicer. O szczegółach naszej współpracy możesz dowiedzieć się w opracowanym przez nas case study.

  Wysokiej jakości pitch deck może okazać się inwestycją zapewniającą nieoceniany zwrot. Wyróżnienie się wśród licznych konkurentów i uzyskanie finansowania, może zadecydować o tym, czy Twój pomysł będzie miał szanse zamienić się w realne przedsięwzięcie. Z tych powodów niezwykle ważne jest, aby zadbać o wykonanie tej prezentacji na jak najwyższym poziomie.

  Jeśli Ty również chcesz zacząć skalować swoją działalność, pozyskać zewnętrzne finansowanie, partnerów biznesowych i zdobywać nowych klientów – sprawdź naszą ofertę!

  Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcie w realizacji pitch decku lub jego części! Chętnie opowiemy, jak możemy Ci pomóc i co będzie dla Ciebie najlepsze.

  Monika Krawiecka

  Zobacz inne wpisy

  marketing i sprzedaż
  Marketing

  4 rzeczy, na których opiera się marketing i sprzedaż

  Zobacz więcej
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Zakładanie firmy – praktyczne porady

  Zobacz więcej
  outsourcing
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Kiedy zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

  Zobacz więcej