Estudio de caso

Estudio de mercado del catering para Charlie Food & Friends

Stworzenie bazy restauracji oferujących jedzenie na wagę

Consulta gratuita Póngase en contacto con
estudios de mercado

Descripción

Zespół ConQuest Consulting przeprowadził badanie desk research dla Charlie Food & Friends – firmy z branży gastronomicznej zajmującej się przygotowywaniem posiłków na wagę. Klient zwrócił się do nas w celu poznania swojej konkurencji. Badanie miało za zadanie ocenić słuszność obranego przez firmę kierunku rozwoju.

 

Actividades

Przygotowanie raportu wymagało przeprowadzenia analizy desk research na podstawie zastanych danych wtórnych oraz materiałów własnych zlecającego. Badanie zostało uzupełnione o wywiady z pracownikami punktów gastronomicznych oferujących jedzenie na wagę, przedstawicielami firm będących operatorami punktów lub zarządcami budynków, w których punkty takie były zlokalizowane w celu zebrania poszukiwanych informacji.

 

Resultados

Stworzona przez zespół ConQuest Consulting baza licząca 150 punktów gastronomicznych oraz 70 punktów należących do jednej z sieci hipermarketów w Polsce była źródłem informacji wspomagających proces podjęcia istotnych decyzji na poziomie strategicznym. Przeprowadzona analiza potwierdziła słuszność obranego kierunku rozwoju klienta.
Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji do opisanej powyżej i planujesz przeprowadzić badanie na określonej grupie docelowej – Contacto. Juntos encontraremos la forma de ayudarle a obtener la información que su empresa necesita.

Véase otros casos prácticos

Análisis competitivo de las cisternas Gpi

Más información

Análisis de mercado para el Departamento de Física de la Universidad Politécnica de Varsovia

Más información

Adquisición de socios comerciales para Bielenda

Más información