15.02.2020

Społeczna odpowiedzialność w biznesie, czyli jak budować CSR

CSR to skrót od angielskiego wyrażenia corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to idea, według której przedsiębiorstwa łączą swoją działalność i politykę organizacyjną z ochroną środowiska, interesami społecznymi i różnymi grupami interesariuszy. Celem biznesu jest nie tylko zysk, ale działania na rzecz wspólnego dobra w zakresie przekraczającym potrzeby samej organizacji. CSR odgrywa coraz większą rolę w budowaniu marki i wpływa na to, jak postrzegają ją inni. Przedsiębiorstwa dzięki zadeklarowanym działaniom stają się bardziej atrakcyjne oraz wiarygodne na rynku biznesowym i pracowniczym.

Początków zainteresowania koncepcją odpowiedzialnego prowadzenia biznesu nie da się jednoznacznie wskazać. Od zarania dziejów ludzie prowadzili refleksję na temat etycznych aspektów funkcjonowania na rynku. Na przestrzeni wieków natomiast zarówno podejście, jak i koncepcje odnoszące się do moralnych zasad gromadzenia majątku nieustannie ewoluowała. A w jaki sposób sytuacja ta wygląda w dzisiejszych czasach?

Moda na ocieplanie wizerunku firmy

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stają się coraz bardziej popularne. Firmy „chwalą się”, że prowadzą takie praktyki, ponieważ są one w dobrym guście. Jednak niektóre spośród nich oprócz mówienia, nie mają z tym nic wspólnego. Żadne ich poczynania nie potwierdzają tego, że aktywnie prowadzą działania z zakresu CSR. Często podstawą CSR-u jest założenie fundacji, która realizuje akcje społeczne w imieniu firmy. Przykładem jest fundacja stacji telewizyjnej TVN „Nie jesteś sam” oraz Fundacja Polsat. Druga z nich wspierała jedną z najbardziej popularnych i najlepiej odbieranych akcji CRS-owych w Polsce – „Podziel się posiłkiem”, której inicjatorem była firma „Danon”.

Co pomaga w budowie CSR?

Lista narzędzi stosowanych do zarządzania społeczną odpowiedzialnością jest długa i ściśle zintegrowana z kulturą organizacyjną firmy oraz obszarem jej działania. CSR można budować poprzez: kampanie społeczne (postępowanie ukierunkowane na zmianę postawy) lub zachowania określonej grupy interesariuszy (przy pomocy mediów jako nośnika przekazu). CRM (ang. cause related marketing) również może nam pomóc w umacnianiu odpowiedzialności naszej firmy. Marketing społecznie zaangażowany jest połączeniem celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami społecznymi w ramach danej inicjatywy. Uzyskanie jak największego zaufania i dobrych relacji z konsumentami, poprawa wyglądu przedsiębiorstwa na rynku i przyrost sprzedaży to cele, jakie każda firma chce osiągnąć. Dzięki CRM korporacje znacznie poprawiają swój wizerunek, odnotowują wzrost sprzedaży i przede wszystkim, zyskują lojalność wobec marki. Raportowanie społeczne jest ujawnianiem danych pozafinansowych, czyli kwestii z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego. Sprawozdanie społeczne przedstawia zwarty obraz odpowiedzialnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Przykładami norm, na podstawie których organizacje przekazują informacje na temat danych pozafinansowych to ISO 26000 i Global Reporting Initiative (GRI). Norma ISO 26000 ma za zadanie uporządkować wiedze na temat CSR– stanowi przydatny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu. Wyróżnia ona następujące obszary:

  • ład organizacyjny,
  • prawa człowieka,
  • stosunki pracy,
  • środowisko,
  • sprawiedliwe praktyki rynkowe,
  • relacje z konsumentami,
  • zaangażowanie społeczne.

Bycie EKO, czyli optymalizacja procesów produkcji, transportu i logistyki pomaga w zmniejszeniu emisji odpadów i zanieczyszczeń. Wdrażanie polityki środowiskowej czy edukacja ekologiczna pracowników i konsumentów to również taktyka, która zostaje dobrze odbierana prze społeczeństwo. CSR poprawia efektywność pracowników Organizacja działająca w sposób odpowiedzialny może znacznie poprawić swoje wyniki w obszarze HR (ang. human resources). Działania z zakresu CSR wzmacniają identyfikację pracowników z firmą, co znacznie poprawia ich efektywność w pracy. Programy dla pracowników podnoszące ich kwalifikacje i pomagające w ciągłym rozwoju osobistym to jeden z kluczowych determinantów przy wyborze przyszłego pracodawcy – warto inwestować w ludzi, ponieważ takie działania poprawiają wyniki ich pracy. Niektóre firmy biorą również czynny udział w akcjach charytatywnych, wspierając organizację pozarządowe lub inne określone przepisami prawa instytucje. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, są wspierani finansowo i organizacyjnie przez pracodawcę. Dzięki tego typu przedsięwzięciom, firmy z łatwością poprawiają swój wizerunek na rynku pracy.

Bądź na topie

Dzięki aktywnym działaniom w obszarze społecznej odpowiedzialności w biznesie firma może szybko zacząć wyróżniać się na tle konkurencji. Zdawałoby się, że biznes i filantropia nie idą ze sobą w parze, jednak gdy dowiesz się, że jedna z twoich ulubionych firm pomaga innym lub jest przyjazna dla środowiska, od razu na twojej twarzy pojawia się uśmiech. CSR to nie tylko modny dodatek do profilu działalności firmy, ale też efektywny sposób na promocję przedsiębiorstwa.

Marlena Kubaczyk

Zobacz inne wpisy

rozwój przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zwiększ tempo rozwoju przedsiębiorstwa w 7 krokach

Zobacz więcej
: Szef czy lider – czyli jak przewodzić zespołem, a nie tylko nim zarządzać
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szef Czy Lider – Czyli Jak Przewodzić Zespołem, A Nie Tylko Nim Zarządzać

Zobacz więcej
analiza branżowa
Analiza konkurencji

Analiza branżowa. Słuchaj, badaj, analizuj!

Zobacz więcej