26.08.2021

Zakładanie Firmy – Praktyczne Porady

Własna firma jest dla aspirujących przedsiębiorców spełnieniem marzeń. Jednocześnie to nie lada wyzwanie, wymagające podjęcia wielu ważnych decyzji. Niezbędne jest dogłębne rozeznanie rynku i analiza konkurencji. Istotny jest też wybór formy działalności i sposobu jej opodatkowania, od których zależy sam proces rejestracji biznesu i zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy. Jak otworzyć firmę? O tym w artykule!

Prowadzenie działalności gospodarczej - od czego zacząć?

Z każdym rokiem przybywa firm działających w rozmaitych branżach. Sam pomysł, by spróbować swoich sił na często konkurencyjnym rynku, to jednak nie wszystko. Brak konkretnego planu to prosty sposób na spektakularną porażkę. By jej uniknąć, warto poznać branżę, w której zamierzamy działać. Biznesplanto nic innego jak dokument zawierający koncepcję rozwoju firmy. Zgodnie z zasadami, powinien on zawierać krótko- i długoterminowe cele przedsiębiorstwa wraz z ich opisem. Oprócz tego, w biznesplanie nie może zabraknąć analizy możliwości danej firmy ze wskazaniem środków, które pozwolą na osiągnięcie przyjętych założeń.

Analiza rynku i konkurencji – biznesplanowi powinno towarzyszyć przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego, w szczególności konkurencji i klientów oraz podejmowanych przez nich działań. Niemniej ważna jest analiza ogólnej atmosfery sprzyjającej, bądź nie, planowanemu biznesowi – pod uwagę warto wziąć choćby aktualne ustawodawstwo, wysokość podatków, wymagane koncesje i pozwolenia oraz mechanizmy rządzące daną branżą. W ConQuest Consulting początkującym przedsiębiorcom zapewniamy profesjonalne doradztwo biznesowe, które obejmuje analizę rynkową i przygotowanie strategii firmy.

Zakładanie firmy krok po kroku

1. Wybór formy prawnej – jednoosobowa działalność czy spółka?

Pierwsza decyzja, przed jaką stoją przyszli przedsiębiorcy, to wybór formy prawnej działalności. To od niej zależą koszty – rejestracji i prowadzenia firmy, wysokość opodatkowania i składki ZUS, a także wymiar odpowiedzialności osobistej za zobowiązania przedsiębiorstwa. Każda z form działalności gospodarczej ma swoje zalety i wady. W niektórych przypadkach lepszym wyborem będzie jednoosobowa działalność gospodarcza, a w innych – spółka.

Najpopularniejszą z form prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, wybierana z uwagi na prostą, szybką i jednocześnie bezpłatną rejestrację. Do założenia firmy nie jest wymagany kapitał zakładowy, przedsiębiorcy przysługuje wiele ulg i dotacji, a do pewnego limitu obrotów zwolniony jest on również z pełnej księgowości. Forma ta sprawdzi się doskonale w przypadku niewielkich przedsiębiorstw z jednym właścicielem. Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej, polskie prawo przewiduje prowadzenie firmy w ramach spółki:

 • cywilnej,
 • jawnej,
 • akcyjnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Wybór formy opodatkowania – sposoby rozliczania podatkowego

Na kolejnym etapie przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać formę opodatkowania swojej firmy. Jej wybór należy uzależnić od rodzaju biznesu, wielkości prognozowanych przychodów oraz chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem. Podatnicy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

 • skala podatkowa (zasady ogólne) – podatek w wysokości 17% lub 32% obliczany jest na podstawie dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o poniesione koszty. Forma polecana przedsiębiorcom ze sporymi firmowymi wydatkami, którzy nie przekroczą drugiego progu.
 • podatek liniowy – stała 19% stawka podatku, liczonego od dochodu. Polecany firmom o wyższych dochodach.
 • karta podatkowa – najprostsza z form opodatkowania, w której to stawka podatku ustalana jest co miesiąc i w stałej wysokości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku zależy od rodzaju działalności, a podstawę opodatkowania stanowi sam przychód, bez kosztów. Forma ta sprawdza się w przypadku firm, które nie generują wielu kosztów.

Należy podkreślić, że nie każda działalność może być dobrowolnie opodatkowana. Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany objęte są dodatkowymi regulacjami-– tylko łączne spełnienie określonych warunków pozwala na opodatkowanie działalności tymi formami.

3. Wybór PKD

Zakładając firmę należy również określić rodzaj działalności gospodarczej jaką planujemy prowadzić. Służą temu kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej).

4. Rejestracja firmy – zakładanie firmy online lub w urzędzie

Do prowadzenia działalności niezbędna jest jej rejestracja w urzędzie. W zależności od wybranej formy prowadzenia firmy, należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (wyszukiwarka podmiotów wpisanych do KRS). Co do zasady:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza, podlega rejestracji w CEIDG,
 • spółka cywilna podlega rejestracji w Głównym Urzędzie Statystycznym i w rejestrze REGON, zaś wspólnicy będący osobami fizycznymi powinni być zarejestrowani w CEIDG,
 • spółki – z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna i akcyjna muszą być zarejestrowane w KRS.

Wniosek o wpis do rejestru CEIDG przedsiębiorca może złożyć osobiście – w urzędzie miasta lub gminy, korespondencyjnie lub też drogą elektroniczną –-bezpośrednio na stronie CEIDG. W tym ostatnim przypadku wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego albo zaufanego profilu ePUAP. Również wniosek do KRS można złożyć osobiście w odpowiednim dla siedziby firmy sądzie, korespondencyjnie lub online.

Działalność gospodarcza - pozostałe formalności

Rejestracja w ZUS – w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi też udać się do ZUS-u celem zgłoszenia się do odpowiednich ubezpieczeń. Zgłasza przy tym, jakie składki będzie za siebie odprowadzał – na drukach ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). Wybór konta bankowego dla firmy – zmiany w prawie dotyczące białej listy podatników VAT i mechanizmu split payment sprawiły, że posiadanie firmowego konta jest dziś niemal koniecznością.

Rachunek firmowy nie tylko chroni przedsiębiorcę przed potencjalnymi sankcjami prawnymi, ale również pozwala mu na oddzielenie transakcji firmowych od prywatnych oraz zapewnia kontrolę nad przychodami i kosztami. Poszukując odpowiedniego rachunku, warto zapoznać się z rankingiem tanich, a często darmowych kont bankowych dla firm.

Prowadzenie księgowości – planując rejestrację własnej firmy, warto zastanowić się nad powierzeniem jej księgowości w ręce pracowników biura rachunkowego. Wielu, zwłaszcza początkujących przedsiębiorców, szuka na tym polu oszczędności, tymczasem pomoc księgowych pozwoli im skupić się na rozwijaniu biznesu bez obaw o wszelkie formalności.

Zobacz inne wpisy

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kim jest doradca biznesowy? Poznaj przewodnika po sukcesie biznesowym

Zobacz więcej
Gospodarka

Outsourcing – korzyści płynące ze specjalizacji

Zobacz więcej
badania rynku
Analiza rynku

Analiza PEST jako element badania rynku

Zobacz więcej