11.08.2022

Dlaczego przedsiębiorstwo powinno znać otoczenie, w którym działa?

Otoczenie przedsiębiorstwa to suma czynników (stanów, procesów, czy trendów), które składają się na środowisko, w którym ono funkcjonuje. Otoczenie stale się zmienia, nieustannie i bezwzględnie determinuje działania wewnątrz organizacji. Ale… dlaczego jeszcze przedsiębiorstwo powinno znać otoczenie, w którym działa?

Otoczenie przedsiębiorstwa – wszystko i nic?

Uściślając definicję, możemy podzielić je na mikro i makrootoczenie, rozumiane jako to bliższe oraz dalsze. Pierwsza kategoria obejmuje czynniki, które bezpośrednio oddziałują na organizację, tym samym nie jest ono jednakowe dla wszystkich. Realnie to od pozycji rynkowej, jak i konkurencyjnej podmiotu zależy, czy ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród najważniejszych grup należących do mikrootoczenia wymienia się: dostawców, pośredników, konkurentów, klientów, lokalne samorządy oraz lokalnych mieszkańców. Natomiast otoczenie dalsze w podobny sposób oddziałuje na wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym rynku. Zazwyczaj są one niezależne od konkretnych przedsiębiorstw, dlatego muszą się one do niego dostosować. Do makrootoczenia zalicza się czynniki demograficzne, ekonomiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, technicznie oraz przyrodnicze.

Zmiany, zmiany i jeszcze raz…

W nieustannie zmieniającym się świecie, w którym informacja stanowi jeden z najbardziej pożądanych i dających przewagę narzędzi, świadomość tego, w jakim otoczeniu funkcjonuje przedsiębiorstwo, staje się niemal kluczowe. Nowy konkurent na rynku, odmienny segment rynku, zmienne zachowania konsumentów, tańszy produkt od dostawców, a może kolejne regulacje prawne, ulgi podatkowe, dofinansowanie – to tylko przykłady zmian, które pojawiają się w mikro i makrootoczeniu przedsiębiorstwa. Ignorancja na nie, brak świadomości ich występowania może wiązać się odpowiednio z utratą przewagi konkurencyjnej, spadkiem zapotrzebowania na produkty/usługi firmy, ponoszeniem wyższych kosztów operacyjnych niż jest to możliwe, narażenie się na nieprzestrzeganie prawa oraz zmarnowanie szansy na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

… zmiany, a dzięki nim nowe szanse i możliwości,

Dostrzeżenie zmian, które zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstwa, może zostać przekształcone na szanse i możliwości, czekające na ich wykorzystanie. Obniżenie kosztów produkcji, polepszenie zyskowności przedsiębiorstwa to niektóre długofalowe korzyści, które mogą wyniknąć ze świadomej obserwacji i reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Niekiedy wnioski z przeprowadzonych analiz wskazywać mogą na nowe możliwości optymalizacji działań wewnątrz przedsiębiorstwa. Wówczas istotne jest, aby sprawdzić, czy firma funkcjonuje w symbiozie z otoczeniem, wykorzystując potencjał, jaki otrzymuje, a może istnieje możliwość zmapowania procesów, które wymagają poprawy? W celu podjęcia racjonalnych kroków niezbędne jest jednak poznanie specyfiki, sposobu działania otoczenia oraz śledzenia procesów w nim zachodzących

ale także wyzwania i zagrożenia

Niekiedy regularna obserwacja tego, co dzieje się wokół firmy może zwrócić uwagę na negatywne zmiany, które nadeszły bądź prawdopodobnie nadejdą. Szybka identyfikacji takowych czynników umożliwi organizacji, chociaż częściowe przygotowanie strategii działania w nowych okolicznościach. Efektywne wykorzystanie zasobów, wdrożenie nowego rozwiązania, usprawnienie tych dotychczas wykorzystywanych pomoże przezwyciężyć wyzwania oraz uniknąć zagrożeń. Magazynowanie większej liczby produktu X, w przypadku trudnej sytuacji rynkowej wśród dostawców, nowa kampania reklamowa usługi Y, gdy klienci zaczynają poszukiwać innych rozwiązań, a może wprowadzanie nowych technologii, aby podążać z biegiem rewolucji technologicznych w kolejnych sektorach gospodarki? Na każdy bodziec płynący z otoczenia, można przygotować odpowiedź. Elementami istotnymi pozostaje tutaj czas, skuteczność predykcji oraz efektywność działań.

Badanie otoczenia? A może wystarczy po prostu działać?

Pojawienie się spontanicznego sukcesu nagle podjętych działań jest czymś, co cieszy każdego przedsiębiorcę. Jednak czy przez cały czas można polegać na szczęściu i intuicji? Owszem można, ale tylko przy wsparciu ich świadomością tego, co dzieje się w otoczeniu przedsiębiorstwa. Dostrzeżenie zmian w mikro i makrootoczeniu organizacji za sprawą m.in. analizy rynku daje podstawy do podejmowania świadomych decyzji biznesowych oraz wyznaczania jej celów, długofalowych strategii oraz optymalizacji kosztów. Nie ma wątpliwości, że wpływają one na jej wyniki finansowe, zakres funkcjonowania, jej grupę docelową, jak i perspektywy rozwoju. To od Ciebie zależy ile informacji i wiedzy będziesz czerpał z otoczenia Twojego przedsiębiorstwa.

Mimo że wielu na własny rachunek zbiera informacje, często jest to zbyt wymagające czasowo, a natłok informacji (czasami niepotrzebnych) przeraża – my z chęcią Ci w tym pomożemy. Jeśli jesteś zainteresowany darmową konsultacją biznesową, po prostu napisz do nas.

Maja Ciechańska

Zobacz inne wpisy

Digital Marketing
Gospodarka

Digital marketing – czyli nowa technologia reklamy

Zobacz więcej
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kaizen, czyli jak zaangażować pracowników w rozwój firmy?

Zobacz więcej
Biznesplan dla BTM Innovations Sp. z o.o.
Gospodarka

Jak „utraceni’ klienci przekładają się na wzrost zysków firmy?

Zobacz więcej