Estudio de caso

Plan de empresa para MEDtube Ltd.

Na zlecenie MEDtube Sp. z o.o. przeprowadziliśmy projekt polegający na stworzeniu studium wykonalności platformy telementoringowej dla lekarzy, która pozwala na wymianę wiedzy dotyczącej medycyny pomiędzy specjalistami z całego świata.

Consulta gratuita Póngase en contacto con
Expansión en el extranjero

Actividades

Działania były przeprowadzane w języku angielskim w ramach grantu Seal of Excellence, przyznawanego dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Raport obejmował analizę rynku, analizę konkurencji, analizę interesariuszy, analizę techniczną, analizę prawną, model A. Osterwaldera, prognozę finansową oraz biznesplan strategiczny.

Resultados

Główną częścią prac było opracowanie biznesplanu, który wyznaczał strategię działań dla firmy MEDtube Sp. z o.o. na najbliższe 5 lat. Dostarczony materiał spełnił oczekiwania usługobiorcy pod względem jakości przekazanych informacji oraz wskazówek. Projekt zakończył się wystawieniem nam referencji przez firmę MEDtube Sp z o.o.

Véase otros casos prácticos

Pitchdeck para Choicer

Más información

Estudio de notoriedad de marca para Donaldson Polska

Más información

Informe promocional sobre el mercado del reparto de comida a domicilio

Más información