Estudio de caso

Estudio cualitativo para C&F S.A.

Vea cómo ayudamos a C&F a mejorar su producto.

Consulta gratuita Póngase en contacto con
c&f

Usługa doradcza dla C&F

Zespół Consultoría ConQuest na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zrealizował projekt doradczy dla C&F S.A. Jest to jedna z największych spółek technologicznych w Polsce, z siedzibą główną w Warszawie oraz biurami w Denver i Heidelbergu, która zajmuje się rozwiązaniami IT w Polsce. C&F specjalizuje się w zarządzaniu danymi, analityce, transformacji cyfrowej i GRC (zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i zgodność).

Działając od 20 lat na rynku, firma zdążyła ugruntować już swoją pozycję oraz rozwinąć długotrwałe relacje biznesowe z wiodącymi firmami branżowymi na całym świecie. Jednakże, aby stale utrzymywać konkurencyjną pozycję na rynku, potrzebne jest ciągłe badanie potrzeb swoich klientów i dostosowywanie do nich specyfikacji swoich produktów.

Nasz klient chciał pozyskać pogłębiony feedback na temat tworzonej aplikacji, aby pozyskać cenne insighty i jak najlepiej dostosować produkt do swojej grupy docelowej. Dzięki naszej pomocy, może lepiej zrozumieć swoich odbiorców!

Jakie działania wchodziły w zakres naszego projektu?

Wykonanie projektu wymagało od nas zrealizowania kilku kroków.

Pierwszym z nich było przygotowanie kompletnego scenariusza badania.

Następnym krokiem było przeprowadzenie badania IDI na grupie docelowej, czyli na audytorach wewnętrznych pracujących w krajach anglosaskich. IDI (Entrevista en profundidad) to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z jednym respondentem, które trwają zwykle od 30 minut do kilku godzin. Celem tych wywiadów było zrozumienie bardziej szczegółowej perspektywy badanego tematu, sposobu myślenia, odczuć, postaw i doświadczeń.

Kolejnym krokiem, była analiza zebranych przez nas wyników badania.

Na koniec, po uzyskaniu wyników, mogliśmy opracować kompleksowy raport z wnioskami oraz rekomendacjami dotyczącymi kierunku rozwoju produktu naszego klienta.

Rezultaty doradztwa dla C&F

Wszystkie powyższe kroki projektu przyczyniły się do stworzenia unikatowego, dopasowanego do potrzeb Klienta raportu, opisującego szczegółowe opinie i potrzeby jego grupy docelowej.

Rezultaty naszej pracy pozwoliły spółce na dostrzeżenie obszarów swojej aplikacji, które działają wzorowo oraz tych, które wymagają poprawy. Dzięki naszemu wsparciu spółka może stale doskonalić swoją usługę, co w przyszłości przyczyni się także do zwiększenia lojalności i satysfakcji swoich klientów!

Cytując dostarczony nam list referencyjny przez Head of Marketing Joannę Kuźmicz “Zespół projektowy ConQuest Consulting w profesjonalny sposób przeprowadził wywiady oraz wykazał się wysokimi kompetencjami podczas trwania projektu”.

Dzięki przeprowadzonemu przez nas badaniu C&F może podejmować trafniejsze decyzje biznesowe i stale udoskonalać swój produkt, co przekłada się na wyniki całej organizacji!

Jeśli także chciałbyś poznać opinię swojej grupy docelowej na temat swojego produktu bądź usługi lub przeprowadzić inne badanie jakościowe – póngase en contacto con nosotros Rellene el siguiente formulario y estaremos encantados de informarle sobre cómo podemos ayudarle durante el consulta gratuita

Véase otros casos prácticos

Análisis del mercado de abonos nitrogenados para Genezis Trade

Más información

Estudio cualitativo para el Banco Polaco de Células Madre

Más información

Apoyo al proyecto BauApp Polonia

Más información