04.02.2022

Jak punktowa ocena atrakcyjności sektora może pomóc w wybraniu odpowiedniej branży?

Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy rozważa kierunek rozwoju swojego pierwszego biznesu, czy jako prezes dużej korporacji zastanawia się nad celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa, zadaje sobie bardzo ważne pytanie „Który sektor rynku będzie dla nas najlepszy?”. Wielu z nich, szczególnie wśród osób decyzyjnych w małych firmach planuje kolejne kroki, bazując na swojej intuicji. Tak istotne plany powinny zawsze zostać poddane analizie. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów analizy atrakcyjności sektora jest jego punktowa ocena.

Czym jest punktowa ocena atrakcyjności sektora?

Głównym założeniem tej metody jest stworzenie listy czynników wpływających na atrakcyjność sektora, a następnie ich ocena w ustalonej skali. Wyszczególnione kryteria oddziaływują na branżę w większym lub w mniejszym stopniu, dlatego stosuje się oceny ważone. Wybór kryteriów oraz ich wag zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i tego, jakie czynniki w jego przypadku odgrywają największą rolę.

Ta metoda jest skutecznym narzędziem, kiedy naszym celem jest porównanie atrakcyjności kilku branż. Rzecz jasna, użyć jej można również, gdy chcemy ocenić atrakcyjność tylko jednej, jednak bez możliwości porównania wyniku do innych sektorów traci dużo wartości dodanej. Najważniejszym jej elementem jest ranking analizowanych sektorów, pod względem osiągniętej oceny ważonej danego sektora.

Jak dobrać odpowiednie kryteria oceny atrakcyjności?

Użycie tego narzędzia powinno być poprzedzone wnikliwą analizą. Do wyboru kryteriów i nadania im oceny, która odzwierciedla realia rynkowe, wymagana jest specjalistyczna wiedza na temat danego sektora. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje taką wiedzą, punktowa analiza atrakcyjności sektora będzie dobrym dodatkiem do przeprowadzonego wcześniej badania rynku i będzie służyła jako podsumowanie z jasnym wnioskiem, który z branych pod uwagę sektorów będzie najbardziej opłacalny dla danego przedsiębiorstwa.

Dopiero kiedy poznamy już specyfikę rynku i mamy wszystkie informacje dotyczące badanych sektorów, możemy przejść do wyboru odpowiednich kryteriów oceny. Wybrane czynniki powinny się zawierać w jednym z trzech poniższych obszarów:

– kryteria rynkowe,
– kryteria finansowe,
– kryteria techniczno-organizacyjne.

Nie ma jednego ustalonego zestawu kryteriów, ponieważ uzależniony jest on od specyfiki przedsiębiorstwa, dla którego ta analiza jest przygotowana. Mają one różne potrzeby, dlatego czynniki można dobierać dowolnie, w zależności od tego, co dla danej firmy będzie istotne w kontekście wejścia na dany rynek.

Przykład analizy punktowej atrakcyjności sektora:

W tym wypadku analiza punktowa zawiera 15 uniwersalnych kryteriów, które mogą znaleźć zastosowanie dla zdecydowanej większości firm. Czynniki te oceniane są w skali od 1 do 5, a każda ocena ma przyporządkowaną wagę od 1 do 3. Maksymalna liczba przyznanych punktów wyniesie 150.

Po zsumowaniu punktów dla każdej z analizowanych branż tworzony jest ranking atrakcyjności sektorów, czyli samo meritum analizy. Te sektory, na które wejście przedsiębiorstwa będzie najkorzystniejsze mają najwięcej punktów, a te, które nie są tak korzystne, mają ich najmniej.

Punktowa analiza atrakcyjności sektora pozwala na szybką ocenę opłacalności wejścia na dany rynek. Mimo że analiza jest złożona i bierze wiele czynników pod uwagę, to sama forma jej przedstawienia jest przejrzysta i pozwala łatwo wyciągnąć wnioski. Wystarczy jedno spojrzenie na końcowy ranking, po czym przedsiębiorca jest już w stanie porównać, który sektor będzie najbardziej atrakcyjny dla jego firmy.

Mateusz Żyła

Zobacz inne wpisy

Gospodarka

Outsourcing – korzyści płynące ze specjalizacji

Zobacz więcej
Zbadaj opłacalność Twojej działalności - ROS, ROE i ROA
Finanse

Wskaźniki ROS, ROE i ROA – jak przeanalizować rentowność firmy?

Zobacz więcej
patenty
Innowacje

Jak zarobić na wynalazkach, czyli sztuka patentowania

Zobacz więcej