19.01.2023

Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie. Jak dobrze inwestować w firmie?

Kluczowe informacje:

 • Innowacyjność to wdrażanie nowych, oryginalnych rozwiązań.
 • Innowacja to nie zawsze wynalazek rzędu nowego modelu biznesowego czy absolutnie unikalnego produktu, może to być udoskonalenie istniejących rozwiązań.
 • Innowacyjność może dotyczyć również takich aspektów jak kultura organizacyjna, działania badawczo-rozwojowe, komunikacja, marketing czy różnego rodzaju projekty społeczne (CSR).
 • Rozwój może być rozumiany jako udostępnianie nowych produktów i usług, doskonalenie lub zmienianie modelu biznesowego, optymalizacja wszelkich procesów czy zmiany komunikacji.
 • Wdrażanie innowacji powinno zawsze skutkować poprawą efektywności działań organizacji, a co za tym idzie – wzrostem zysków.
 • Główne kroki procesu wdrażania innowacji to: określenie celu wdrażania innowacji, opracowanie pomysłu i planu innowacji, przetestowanie nowych rozwiązań, całkowite wdrożenie innowacji oraz monitorowanie wpływu wprowadzonej zmiany.
 • Aby proces wdrażania innowacji był efektywny, warto podczas planowania zmian skorzystać ze sprawdzonych metod ułatwiających go.
 • Do najczęściej używanych metod wspierających wdrażanie innowacji należą: burza mózgów, metoda six sigma DMAIC, myślenie projektowe oraz lean canvas.
 • Do najczęściej występujących przeszkód we wdrażaniu innowacji należą: brak funduszy, brak zasobów ludzkich, opór wobec zmian, brak jasnych celów oraz brak zrozumienia koncepcji innowacji.
 • Podjęcie świadomej decyzji o inwestycji w innowacje jeszcze na etapie planowania zmian, pozwala oszczędzić zarówno czas i pieniądze.
 • Do głównych sposobów finansowania należą: kapitał prywatny, kapitał publiczny i kapitał publiczno-prywatny.

Szczegóły poniżej!

Aby Twoja firma wzbudzała zainteresowanie wśród klientów i przynosiła zyski, musi wyróżniać się jakimś aspektem na tle swoich konkurentów.

Wydaje Ci się, że wpadłeś na pomysł, który pozwoli jej to osiągnąć? Musisz liczyć się z tym, że sama oryginalność nie wystarczy – aby wdrożenie innowacji zakończyło się sukcesem, kluczowe jest odpowiednie przeanalizowanie rynku i potrzeb konsumentów.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas tego procesu? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest innowacyjność?

Innowacyjność to wdrażanie nowych, oryginalnych rozwiązań. Warto zdawać sobie sprawę, że innowacja to nie zawsze wynalazek rzędu nowego modelu biznesowego czy absolutnie unikalnego produktu. Czasem jest to po prostu udoskonalenie istniejących rozwiązań, które dają Ci przewagę nad konkurencją i budują uznanie wśród klientów.

Jednym z przykładów innowacji, z którym wciąż mamy do czynienia na szeroką skalę, jest digitalizacja przeróżnych obszarów biznesu i naszego codziennego życia. Innowacyjność może dotyczyć również takich aspektów jak kultura organizacyjna, działania badawczo-rozwojowe, komunikacja, marketing czy różnego rodzaju projekty społeczne (CSR).

Innowacje w firmie – jak opracować coś innowacyjnego?

Twoja firma musi się zmieniać, żeby się rozwijać. Ten rozwój może być rozumiany jako udostępnianie nowych produktów i usług, doskonalenie lub zmienianie modelu biznesowego, optymalizacja wszelkich procesów czy zmiany komunikacji. To wszystko innowacje, do których warto się odpowiednio przygotować.

Jeśli chcesz podejmować przemyślane decyzje biznesowe, skontaktuj się z nami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Cel innowacji i zmian rozwojowych

  Potrzeba wdrażania innowacji jest obecna na każdym etapie prowadzenia biznesu. Żyjemy bowiem w świecie dynamicznych zmian – dotyczących zarówno uwarunkowań rynkowych, jak i wymagań klientów.

  Zanim przejdziesz do jakichkolwiek działań, określ ich cel. Dostosuj go do potrzeb swojej firmy, jej klientów i rynku, na którym działa.

  Miej na uwadze, że wdrażanie innowacji powinno zawsze skutkować poprawą efektywności działań Twojej organizacji, a co za tym idzie – wzrostem zysków.

  Jak wdrażać zmiany i innowacje w firmie - krok po kroku

  Pierwszym krokiem jest określenie celu wdrażania innowacji, o czym pisaliśmy powyżej. Umożliwi to ocenę potencjału danej innowacji, a następnie zmierzenie efektywności podjętych działań.

  Musisz także zadbać o następujące aspekty:

  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za innowacje w organizacji,
  • przeprowadzenie niezbędnych badań rynkowych,
  • określenie budżetu, który pochłonie dana innowacja,
  • pozyskanie finansowania (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
  • wybór modelu zarządzania innowacjami,
  • zaplanowanie harmonogramu wdrażania innowacji,
  • dopracowanie komunikacji wewnętrznej na potrzeby procesu wdrażania innowacji.

  Drugim krokiem w procesie wdrażania innowacji jest dokładne opracowanie pomysłu na innowacje. W zależności od rodzaju zmian, które mają zostać wprowadzone w firmie warto obrać odpowiednią strategię planowania. Można na przykład opracować zupełnie nowy produkt lub usługę, który odpowie na potrzeby klientów i będzie wyróżniał się na rynku, ale równie dobrze można zmodyfikować obecną ofertę firmy, ulepszając ją.

  Kolejny krok jest niezwykle ważny, aby wprowadzenie zmian przyniosło oczekiwane efekty. Warto przetestować nowo wymyślone rozwiązanie, aby upewnić się, że dalsze inwestowanie pieniędzy i czasu na wdrażanie innowacji jest tego warte.

  Ostatnim krokiem jest całkowite wdrożenie innowacji oraz obserwacja zmian, odbioru i trendów na rynku, co pozwoli na planowanie i ulepszanie innowacji.

  Jakie są metody wdrażania innowacji?

  Aby proces wdrażania innowacji był efektywny, warto podczas planowania zmian skorzystać ze sprawdzonych metod, które zostały przedstawione poniżej.

  Burza mózgów

  Burza mózgów to jedna z najbardziej popularnych technik ułatwiających tworzenie nowych pomysłów na innowacje. Istnieje wiele różnych technik porządkujących myśli podczas sesji burzy mózgów. Do tych najczęściej używanych w procesie planowania innowacji należą: sześć myślowych kapeluszy, mapy myśli, diagram pokrewieństwa, diagram rybiej ości, czy metoda 5 why.

  Poniżej przedstawiono szablon mapy burzy mózgów.

  Six Sigma DMAIC

  DMAIC to metoda ułatwiająca wdrażanie innowacji procesów. Technika ta pozwala zidentyfikować problemy w procesach, które wymagają usprawnienia oraz ułatwia wdrożenie usprawnienia. Metoda DMAIC składa się z 5 następujących etapów:

  • Zdefiniuj (DEFINE) – zdefiniowanie problemu, który wymaga innowacji,
  • Zmierz (MEASURE) – zmierzenie rozmiaru problemu,
  • Analizuj (ANALYSE) – przeanalizowanie możliwych rozwiązań,
  • Popraw (IMPROVE) – wdrożenie innowacji,
  • Skontroluj (CONTROL) – kontrolowanie i monitorowanie wprowadzonych zmian.

  Należy przejść przez wszystkie etapy techniki DMAIC oraz optymalizować procesy biznesowe krok po kroku.

  Poniżej przedstawiono szablon DMAIC.

  Myślenie projektowe

  Myślenie projektowe, czyli design thinking to systematyczne podejście stosowane m.in. do wdrażania innowacji. Opiera się na 5 etapach, które pozwalają na głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników oraz odpowiedzenie na nie wprowadzeniem odpowiednich zmian.

  Poniżej przedstawiono proces myślenia projektowego.

  Lean Canvas

  Lean Canvas to jednostronicowy arkusz, który pomaga rozłożyć każdą koncepcję biznesową na 9 kluczowych obszarów, co jest szczególnie przydatne podczas wprowadzania nowych produktów, usług i rozwiązań. Metoda ta ułatwia uporządkowanie myśli, zrozumienie potrzeb oraz znalezienie rozwiązania.

  Poniżej przedstawiono model Lean Canvas.

  Co utrudnia wdrażanie innowacji?

  Wdrażaniu innowacji zawsze powinna towarzyszyć dogłębna analiza wszystkich za i przeciw. Istnieje kilka potencjalnych przeszkód we wdrażaniu innowacji. Oto te, które występują najczęściej:

  • Brak funduszy

  Finanse są kluczowe w innowacjach – możesz je jednak pozyskać także dzięki źródłom zewnętrznym, czyli np. inwestorom.

  • Brak zasobów ludzkich

  Znalezienie utalentowanych liderów zmian i pracowników to klucz do wprowadzania efektywnych innowacji.

  • Opór wobec zmian ze strony osób, na które innowacja będzie miała wpływ

  Nie wszyscy lubią zmiany – można jednak wszystkich na nie odpowiednio przygotować.

  • Brak jasnych celów

  Może to utrudnić określenie, w jaki sposób wdrożyć innowacje, a więc jak nią zarządzać. Trudno będzie także określić jej efekty.

  • Brak zrozumienia koncepcji innowacji

  W praktyce może to nawet uczynić ją niemożliwą do zrealizowania.

  Jak dobrze inwestować w innowacje?

  W wielu przypadkach innowacyjne firmy lub takie, które wprowadzają nawet niewielkie innowacje, korzystają ze wsparcia zewnętrznych inwestorów. Zastanawiasz się, czy jest to dobra opcja na pomnożenie Twoich zysków?

  Oczywiście każda inwestycja jest związana z ryzykiem jednak dzięki wprowadzaniu innowacji twój biznes może się rozwijać. Dlatego przygotowując się do takiej decyzji zadbaj o:

  • wsparcie ekspertów, którzy dokonają odpowiednich ocen i analiz,
  • znalezienie perspektywicznych branż i firm,
  • korzystanie ze wsparcia nowych technologii ułatwiających inwestowanie,
  • dywersyfikację kapitału – nie inwestuj wszystkich funduszy w jeden projekt.

  Podjęcie świadomej decyzji o inwestycji w innowacje jeszcze na etapie planowania zmian, pozwala oszczędzić zarówno czas i pieniądze.

  Jak finansować innowacje?

  Istnieją różne źródła finansowania innowacji, w zależności od źródła pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na wprowadzanie zmian. Do głównych sposobów finansowania należą:

  1. kapitał prywatny, czyli środki pochodzące od inwestorów prywatnych,
  2. kapitał publiczny, czyli środki należące do budżetu państwa i funduszy europejskich,
  3. kapitał publiczno-prywatny, czyli środki pochodzące zarówno z kapitału prywatnego jak i kapitału publicznego.

  Odpowiedni dobór finansowania jest jedną z najważniejszych strategicznie decyzji jakie przedsiębiorstwo musi podjąć, ponieważ od ilości pozyskanych środków, zależeć będzie zakres oraz sposób wdrożenia innowacji.

  Dlaczego warto skonsultować pomysł na innowację z ConQuest Consulting?

  Innowacje napędzają Twój biznes. Jednak jeśli zainwestujesz źle, możesz sporo stracić – i to nie tylko pod kątem finansowym. Możesz jednak także znacząco zwiększyć swoją pewność co do danej innowacji – korzystając ze wsparcia i doświadczenia firmy konsultingowej.

  Eksperci ConQuest Consulting dokonają dla Ciebie analizy innowacyjności danego rozwiązania. Przeanalizujemy Twoją konkurencję oraz potrzeby potencjalnych klientów, co pozwoli Ci zweryfikować, czy dany produkt odniesie sukces. Dostarczymy także zweryfikowane informacje na temat jego opłacalności i możliwości finansowania.

  Zobacz inne wpisy

  Badania rynku przykłady
  Analiza rynku

  Jak zrobić badanie rynku? Proste porady

  Zobacz więcej
  Analiza konkurencji

  Macierz ADL – konkurencja, a dojrzałość sektora

  Zobacz więcej
  badanie ilosciowe
  Gospodarka

  Dlaczego Warto Dobrze Przygotować Swój Biznesplan?

  Zobacz więcej