11.08.2022

Strategie przewagi konkurencyjnej – którą wybrać?

Kluczowe informacje:

 • Strategia przewagi konkurencyjnej to podejście, które polega na osiąganiu przez firmę wyższej wydajności lub wartości niż konkurenci.
 • Istnieją trzy główne podejścia do strategii przewagi konkurencyjnej: kosztowa, różnicująca i fokusowa.
 • Strategia kosztowa polega na osiąganiu niższych kosztów produkcji lub dystrybucji niż konkurenci, co umożliwia oferowanie produktów lub usług w niższej cenie.
 • Strategia różnicująca polega na tworzeniu unikalnych produktów lub usług, które są postrzegane jako bardziej wartościowe niż konkurenci.
 • Strategia fokusowa polega na skupieniu się na wąskiej grupie klientów lub rynku, oferując produkty lub usługi, które są dopasowane do ich potrzeb.
 • Wybór strategii zależy od wielu czynników, takich jak branża, konkurencja, zdolności firmy i preferencje klientów.
 • Wdrożenie strategii przewagi konkurencyjnej wymaga dokładnej analizy rynku i konkurencji, a także skutecznej implementacji i monitorowania.
 • Strategia przewagi konkurencyjnej może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak zwiększenie zysków, zwiększenie udziałów w rynku i wzmocnienie pozycji rynkowej.

W dzisiejszych czasach rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne przez stale zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw i sukcesywnie wdrażane innowacje. Jak sprawić, żeby to właśnie nasz produkt był wybierany przez klientów chętniej niż inne? Każda firma musi obrać swoją strategię przewagi konkurencyjnej.

Czym jest przewaga konkurencyjna?

Przewaga konkurencyjna to czynnik, który sprawia, że produkt jednej marki staje się w oczach klienta bardziej atrakcyjny od innych dostępnych na rynku. Jest to zazwyczaj bardzo subiektywne, gdyż każdy konsument zwraca uwagę na inne atuty i odpowiada mu inny rodzaj produktów. Można jednak zauważyć pewne ogólne trendy charakteryzujące prawie wszystkie rynki. Dostosowując się do nich, możemy znacznie zwiększyć szansę na to, że nabywcy będą wybierać właśnie nasz towar lub usługę.

Rodzaje przewagi konkurencyjnej

Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, należy najpierw zwiększyć stopień niezależności działania od konkurentów. Oznacza to poszerzenie zakresu swobody operowania narzędziami w taki sposób, który pozwala przedsiębiorstwu na zwiększanie efektywności działań na rynku. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje przewagi konkurencyjnej:

przewaga jakościowa – działania i narzędzia marketingowe, takie jak produkt, opakowanie, dystrybucja, usługi oraz warunki ich oferowania, są podatne na zmiany jakościowe. Poprzez nadanie tym narzędziom wyższej lub unikatowej jakości w porównaniu z konkurentami oraz dostosowanie ich do preferencji nabywców, przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę jakościową, co pozwoli mu na wywieranie większej siły przetargowej wobec nabywcy.

przewaga cenowa – podstawą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest wykorzystanie instrumentów marketingowych i działań, które bezpośrednio wiążą się z materialnymi potrzebami nabywców. Aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorstwo musi kształtować ceny na niższym poziomie niż konkurencja, a także stosować inne narzędzia, takie jak promocja, na wyższym poziomie, niż jest to praktykowane przez konkurentów.

przewaga informacyjna – jest procesem kreowania i przekazywania informacji, który może spełniać dwie funkcje. Pierwsza z nich jest służebna w procesie osiągania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej związanej z jakością i cenami. W ramach tej funkcji przedsiębiorstwo informuje nabywców o wyższym lub innej jakości produktów i usług, niż te oferowane przez konkurencję. Przedsiębiorstwo także informuje o niższych cenach oraz o większych lub innych korzyściach, które nabywcy mogą osiągnąć, decydując się na jego ofertę. Drugą funkcją przewagi informacyjnej jest autonomiczne kształtowanie preferencji nabywców w sposób bardziej skuteczny niż konkurencja, przy danym poziomie jakości i cen. To właśnie ta funkcja zmierza do wywołania wśród nabywców akceptacji oferty przy danej jakości i cenie, a jej celem jest ukierunkowanie preferencji nabywców na ofertę przedsiębiorstwa. W tym przypadku, przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu zmianę preferencji nabywców i przekonanie ich do wyboru jego produktów lub usług.

Rola przewagi konkurencyjnej

Gdy przedsiębiorstwo osiągnie jakościową przewagę konkurencyjną, to zyskuje większą swobodę w manipulowaniu cenami oraz innymi instrumentami związanymi z materialnymi potrzebami nabywców. W przypadku uzyskania przewagi cenowej, przedsiębiorstwo ma więcej swobody w manipulowaniu pozacenowymi instrumentami, podczas gdy przewaga informacyjna pozwala skuteczniej kształtować preferencje nabywców i uzyskiwać ich akceptację dla proponowanych instrumentów i działań.

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo ma na celu zwiększenie jej wielkości. Im większa przewaga, tym większa niezależność w operowaniu instrumentami, które sprzyjają osiąganiu większych efektów na rynku. Trwałość przewagi konkurencyjnej zależy od rodzaju i wielkości osiągniętej przewagi. Aby utrzymać oraz zwiększyć stopień trwałości przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwo powinno stosować zintegrowany zbiór instrumentów marketingowych. Ich właściwe wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia oraz utrwalenia przewagi konkurencyjnej.

Celem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która może manifestować się poprzez wyższy zysk niż średnia branżowa lub znaczący udział w rynku. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwo powinno zatrudnić kompetentnych pracowników, którzy potrafią skutecznie wykorzystać przewagę konkurencyjną na rynku.

W 1998 roku Michael E. Porter zaprezentował trzy strategie biznesowe, które pozwolą nam osiągnąć przewagę konkurencyjną. Są to: przywództwo kosztowe, dywersyfikacja oraz koncentracja. Przyjrzyjmy się ich charakterystyce oraz możliwościom, jakie ze sobą niosą.

Przywództwo kosztowe

Strategia przywództwa kosztowego opiera się na obniżeniu ceny produktu przy jednoczesnym pozostawieniu jego jakości na podobnym poziomie. Można to osiągnąć głównie poprzez zmniejszenie kosztów produkcji lub obcięcie wydatków na marketing. Taki chwyt sprawia, że konsumenci chętniej wybiorą nasz produkt od innych podobnej jakości, oferowanych w wyższej cenie.

Ważną zaletą tej strategii jest wzrost popytu na nasz produkt lub usługę, zgodnie z zasadami wolnego rynku, co może prowadzić do znacznego wzrostu zysków. Jednak z drugiej strony koncepcja ta niesie ze sobą ryzyko ponoszenia wysokich kosztów związanych z unowocześnianiem sprzętu i wprowadzaniem innowacji pozwalających obniżyć cenę produktu. Tak samo obcinanie wydatków na marketing może ograniczyć świadomość potencjalnych klientów o niskich cenach. Te zagrożenia sprawiają, że jedynie przedsiębiorstwa duże i stabilne mogą sobie pozwolić na stosowanie strategii przywództwa kosztowego.

Zróżnicowanie

Nazywana inaczej strategią dyferencjacji lub przywództwa jakościowego strategia zróżnicowania polega na wyróżnieniu naszego produktu pośród innych na rynku pod względem jakości lub unikatowości. Takie posunięcie zwiększa popyt na oferowany towar, a nawet pozwala przedsiębiorstwu podnieść jego cenę bez ryzyka utraty klientów. Pożądany efekt można uzyskać również poprzez skuteczny marketing stosowany na danym towarze lub usłudze.

Ten typ strategii przywództwa cenowego bardzo korzystnie wpływa na otoczenie, gdyż rynek dostarcza nam możliwie najlepszych jakościowo i zróżnicowanych produktów. W ostatnich latach wiele firm stara się stosować tę strategię także pod względem naturalności produktów czy też jakości obsługi. Dzięki temu firmy zdobywają wielu stałych i powracających klientów, poprzez tworzenie z nimi swoistej więzi i sieci trwałych relacji.

Koncentracja

Nieco inne założenie dotyczące zdobycia przewagi na rynku ma strategia koncentracji. Opiera się ona na skupieniu się na działalności tylko i wyłącznie w jednym wąskim jego segmencie. Pozwala to na wysoką specjalizację i możliwość stworzenia swoistego „małego monopolu” w tej dziedzinie. Dzięki pełnej koncentracji tylko na tym jednym segmencie firma natychmiastowo wyłapuje wszelkie nowe trendy i innowacje wprowadzane na rynek. Zapewnia jej to utrzymanie czołowej pozycji i znaczną przewagę nad konkurencją, która jest rozproszona na wiele segmentów i nie jest w stanie tak szybko reagować na zmiany.

Strategia koncentracji często nazywana jest strategią niszy rynkowej, ponieważ celem jest tutaj znalezienie części rynku – tzw. niszy – która jest jeszcze niezagospodarowana lub potencjalna konkurencja w niej jest słaba. Musi mieć też potencjał rozwojowy i być odpowiednio przystosowana wielkościowo do naszego przedsiębiorstwa. Ten rodzaj strategii generuje niski poziom ryzyka i dobrze sprawdza się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Teoria J. Kaya

Według J. Kaya, przedsiębiorstwa osiągające sukces w walce konkurencyjnej cechują się trzema kluczowymi elementami:

Architektura – to umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Architekturę można podzielić na dwie części: wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna odnosi się do sposobu komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami, natomiast zewnętrzna dotyczy utrzymywania stosunków z klientami, dostawcami i innymi firmami. Dzięki architekturze firma zyskuje świadomość organizacyjną, co umożliwia jej elastyczne przystosowanie się do zmian wewnątrz i na zewnątrz.

Innowacje – odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Udane innowacje przyczyniają się do szybkiego rozwoju organizacji, a firma może wykorzystać różne strategie, aby je wspierać. Wyróżnia się trzy rodzaje innowacji: organizacyjne, produktowe i procesowe. Innowacje organizacyjne dotyczą wdrożenia nowych strategii w przedsiębiorstwie, innowacje produktowe to udoskonalenia już wytwarzanych wyrobów i rozszerzenie struktury asortymentowej, natomiast innowacje procesowe odnoszą się do wprowadzania nowych metod wytwarzania.

Reputacja – to bardzo ważny element dla przedsiębiorstwa. Służy ona przekazywaniu informacji klientom na temat firmy, jej wyrobów i usług za pomocą reklam czy marek firmowych. Dobra reputacja zapewnia trwałe pozytywne opinie o firmie i jej ofercie, wpływa na pozytywny wizerunek firmy oraz gwarantuje różnorodne korzyści.

 

Potrzebujesz analizy konkurencji? Skontaktuj się z nami, a dowiesz się jak możemy Ci pomóc!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Jak budować przewagę własnej firmy na tle konkurencji?

  Aby budować przewagę własnej firmy na tle konkurencji, warto skupić się na tworzeniu pozytywnych skojarzeń z firmą. Można to osiągnąć poprzez prowadzenie interesującej strony w mediach społecznościowych oraz publikowanie wartościowych treści na blogu związanych ze sklepem internetowym.

  W obecnych czasach, kiedy wymiana informacji jest bardzo szybka, ważne jest, aby szybko reagować na pytania i problemy potencjalnych klientów. Należy zadbać o szybką odpowiedź na wszelkie kwestie sporne. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na opiekę posprzedażową i dbać o zadowolenie klientów po dokonaniu transakcji. Wiele firm buduje przewagę konkurencyjną poprzez oferowanie dodatkowych gwarancji na zakupiony sprzęt, tworzenie programów lojalnościowych oraz zapewnienie stałym klientom systematycznych promocji.

  Którą strategię wybrać do własnej firmy?

  Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy tu od branży, w jakiej działamy oraz od wielkości naszego przedsiębiorstwa, a także od kilku innych czynników. Warto jest się skupić na szukaniu atutów swojej firmy i na ich podstawie ocenić, na której z nich najefektywniej można zbudować przewagę konkurencyjną. Ważne jednak jest, aby być świadomym ich istnienia, a także możliwości, które przed nami otwierają. Dzięki temu można znacznie zwiększyć swoje szanse na sukces w biznesie.

  Michał Horbowski

  Zobacz inne wpisy

  diament strategiczny
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Jak diament strategiczny może pomóc w analizie Twojego przedsiębiorstwa?

  Zobacz więcej
  biznesplan
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Biznesplan – sukces Twojego przedsiębiorstwa

  Zobacz więcej
  analiza ilościowa
  Gospodarka

  Czy analiza Monte Carlo może uratować projekt?

  Zobacz więcej