14.02.2021

Czym Jest Konsulting Biznesowy?

Kluczowe informacje:

 • Konsulting biznesowy to praktyka, w której profesjonalny konsultant z zewnątrz świadczy usługi doradcze i ekspertyzę w celu pomocy firmom w rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów i poprawie wydajności.
 • Doradztwo biznesowe ma wiele zalet, m.in.: ekspertyza konsultantów, obiektywizm czy dostęp do najlepszych technik.
 • Konsulting biznesowy jest dostępny dla różnych typów organizacji, niezależnie od ich rozmiaru, branży czy fazy rozwoju.
 • Każde przedsiębiorstwo stara się utrzymać koszty wewnętrzne niższe od wartości generowanej sprzedaży. Granicą rozwoju firmy jest punkt zrównania się kosztu wewnętrznego z kosztem zewnętrznym.
 • Konsultanci biznesowi mogą pomóc firmom w poprawie zarządzania, identyfikacji trwale nierentownych gałęzi, optymalizacji kosztów i usprawnieniu procesów biznesowych.
 • Management consulting to zewnętrzna perspektywa, pomagająca zobaczyć firmę taką, jaka jest i wskazać obszary do poprawy.
 • Kompetencje dobrej firmy konsultingowej obejmują doradztwo strategiczne, finansowe, marketingowe, IT, podatkowe i pozyskiwanie dotacji.
 • Wybór dobrej firmy konsultingowej wymaga odpowiedzialności, umiejętności oceny sytuacji i elastyczności w dostosowaniu podejścia do indywidualnych potrzeb i wyzwań.

Szczegóły poniżej!

Niezbędną kompetencją przedsiębiorcy i managera jest umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z niepełnych danych i częściowych informacji. Jednak nikt nie jest alfą i omegą, są obszary, które wymagają profesjonalnego wsparcia. W takich sytuacjach może pomóc profesjonalny konsultant biznesowy.

Na czym polega konsulting biznesowy?

Konsulting biznesowy to praktyka, w której profesjonalista z zewnątrz, znany konsultantem biznesowym, świadczy usługi doradcze i ekspertyzę w celu pomocy firmom w rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów i poprawie wydajności. Konsultanci biznesowi mają szerokie doświadczenie i wiedzę ekspercką, które wykorzystują w analizowaniu sytuacji, doradztwie strategicznym, optymalizacji procesów, zarządzaniu projektami oraz szkoleniu i rozwoju personelu.

Zalety konsultingu biznesowego

Konsulting biznesowy jest dziedziną, która zyskuje coraz większe znaczenie w dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu. W obliczu zmieniających się trendów, rosnących oczekiwań klientów i złożoności rynku, firmy muszą być w stanie skutecznie dostosowywać się i podejmować strategiczne decyzje, aby utrzymać się na czele. Właśnie tutaj konsultanci biznesowi wchodzą do gry.

Jakie są zalety konsultingu biznesowego? Są to przede wszystkim:

 • ekspertyza i wiedza specjalistyczna konsultantów – posiadają oni wysoką wiedzę specjalistyczną w swoich obszarach działania. Mają doświadczenie i umiejętności potrzebne do rozwiązywania skomplikowanych problemów i dostarczania innowacyjnych rozwiązań.
 • obiektywizm i perspektywa zewnętrzna – konsultanci biznesowi, nie będąc związani z firmą, są w stanie spojrzeć na sytuację zewnętrznym, obiektywnym okiem. Ich niezależność umożliwia im identyfikację problemów, które mogą być niedostrzegane przez wewnętrzny personel.
 • skoncentrowane i szybkie działanie – konsultanci biznesowi są w stanie skupić swoje wysiłki na konkretnym projekcie lub zadaniu, co pozwala im szybko przyspieszyć proces analizy i implementacji rozwiązań. Dzięki temu firmy mogą osiągać wyniki szybciej niż w przypadku wewnętrznych działań.
 • dostęp do najlepszych praktyk i innowacji – konsultanci biznesowi często mają dostęp do szerokiej wiedzy na temat najlepszych praktyk i najnowszych trendów w swoich dziedzinach. Mogą przekazać firmom najnowsze narzędzia, techniki i strategie, które mogą przynieść konkurencyjną przewagę.
 • redukcja kosztów i optymalizacja efektywności – konsultanci biznesowi pomagają firmom w identyfikacji obszarów, w których można zredukować koszty, zoptymalizować procesy i zwiększyć wydajność. Ich doświadczenie pozwala na wprowadzenie zmian, które przynoszą wymierne korzyści finansowe.

Konsulting biznesowy jest dziedziną, która zyskuje coraz większe znaczenie w dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu. W obliczu zmieniających się trendów, rosnących oczekiwań klientów i złożoności rynku, firmy muszą być w stanie skutecznie dostosowywać się i podejmować strategiczne decyzje, aby utrzymać się na czele. Właśnie tutaj konsultanci biznesowi wchodzą do gry.

Kto może korzystać z konsultingu biznesowego?

Konsulting biznesowy jest dostępny dla różnych typów organizacji, niezależnie od ich rozmiaru, branży czy fazy rozwoju. Duże korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nowe start-upy, organizacje non-profit oraz sektor publiczny mogą skorzystać z usług konsultingu biznesowego. Konsultanci biznesowi mogą pomóc w  Konsulting biznesowy dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta, oferując spersonalizowane rozwiązania dla konkretnych wyzwań i celów.

Teoria kosztu wewnętrznego

Każde przedsiębiorstwo jest uporządkowanym zespołem procesów, których całkowity koszt jest niższy, aniżeli wartość generowanej sprzedaży. Procesy stanowiące o kosztach możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze są rezultatem zakupionych na rynku usług lub produktów, ta druga kategoria jest sumą kosztów pracy zespołu, narzutów fiskalnych, uzbrojenia miejsca pracy, kosztów administracji i zarządzania.

Granicą rozwoju firmy jest punkt zrównania się kosztu wewnętrznego z zewnętrznym. Jeśli na wolnym rynku można zakupić daną usługę w tej samej cenie lub taniej, utrzymywanie wewnętrznych kadr nie ma sensu.

Innymi słowy, przedsiębiorstwo wykorzystuje uporządkowanie swoich procesów do generowania produktów lub usług taniej aniżeli ich cena rynkowa. Im większe uporządkowanie, tym niższe koszty wewnętrzne, a tym samym możliwość zebrania wyższej marży na sprzedaży.

Poprawa w zarządzaniu firmą

Zasada fiskalna mówi, że koszt aby był podatkowo uzasadniony, musi mieć związek ze sprzedażą. Logika ta nie ogranicza się tylko do rozliczeń z urzędem skarbowym. Każdy koszt, który ponosi przedsiębiorstwo powinien być nierozerwalnie związany z realizowanym procesem sprzedaży.

Zdarza się, że przedsiębiorstwa tolerują grupy kosztów, które nie mają bezpośredniego uzasadnienia. Mogą być to decyzje o różnej motywacji. Dla dobrego doradcy, konsultanta jest to “red flag”, sygnał do przeprowadzenia analizy procesów i wykazania, czy dane pozycje kosztowe należy utrzymać, czy usunąć. Trwale nierentowne gałęzie przedsiębiorstw zawsze przyczyniają się do spadku ich dynamiki, pogorszenia pozycji rynkowej oraz zaniżonych zysków.

Organizacja administracyjna przedsiębiorstwa nie ma często samoczynnej motywacji aby walczyć z kosztami. Wręcz odwrotnie, mnoży etaty i niepotrzebne zadania, tworzy procesy które służą same sobie.

Doradztwo biznesowe

Skuteczny biznes charakteryzuje dynamiczna sprzedaż, skuteczna obrona marż i ciągła walka z nadmiernymi kosztami. To nigdy nie jest proste, bardzo często w naszej praktyce biznesowej daje się zaobserwować “przywiązanie” do wydatków, które nie są biznesowo uzasadnione. Efekt jest zawsze ten sam, spadająca rentowność, wzrastające zadłużenie i konieczność podejmowania trudnych decyzji.

Sztuka doradztwa biznesowego,  , polega na właściwej analizie punktu wyjścia, stanu obecnego i przypisaniu poszczególnym procesom ich rzeczywistych wartości. Konsultant biznesowy może przeprowadzać analizę działań przyszłych i hipotetycznych, ale tak samo przygotować audyt efektywności zmierzający do optymalizacji kosztów.

Management consulting

“Gość na chwilę widzi na milę” – mówi stare, proste powiedzenie. Zwierciadło rzeczywistości jest najbardziej zakrzywione, kiedy patrzymy sami na siebie. Doradca biznesowy, osoba z zewnątrz, widzi przedsiębiorstwo takim, jakim ono jest, a nie jakim się niektórym zdaje. Brak zależności służbowej pozwala na wyrażanie myśli, które w przypadku tradycyjnej hierarchii decyzyjnej nie mogłyby być uzewnętrznione.

Opracowanie strategii biznesowej zazwyczaj dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Zarówno jej silnych, jak i słabych stron, działania konkurencji i zmiennych czynników rynkowych. Obejmuje zarówno doradztwo ekonomiczne, operacyjne, personalne, jak i sprzedażowe. Zmierza do aktualizacji procesów biznesowych, ich usprawnienia, większej ekonomiczności i tym samym do poprawy zarządzania firmą.

Zakres kompetencji konsultingu biznesowego

Dobra firma konsultingowa przygotuje działania w obszarze:

 • doradztwa przy zakładaniu biznesu
 • doradztwa przy prowadzeniu i firmy
 • wspieraniu rozwoju firmy
 • zarządzania firmą
 • doradztwie strategicznym
 • doradztwie finansowym
 • doradztwie marketingowym i PR
 • doradztwie IT
 • doradztwie podatkowym i finansowym
 • pozyskiwaniem dotacji

Szeroki zakres kompetencji dobrej agencji konsultingowej bierze się z doświadczenia kadr i zrealizowanych projektów, praktyki w procesach badawczych i analitycznych. Żadna dobra firma konsultingowa w Polsce nie jest jednoosobową agencją. Wręcz przeciwnie, szeroki profil działalności i specjalizacja wymaga wielu profesjonalnych managerów.

Potrzebujesz porady biznesowej? Zapisz się na darmową konsultację!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Jak wybrać dobrą firmę konsultingową?

  Konsulting to przede wszystkim odpowiedzialność. Umiejętność oceny sytuacji, postawienia diagnozy i wskazanie kierunku zmian w firmie. Z drugiej strony, żadna porada nie będzie skuteczna, jeśli odpowiedzią na kryzys nie będzie elastyczność i gotowość na zmiany.

  Dobry konsultant unika rutyny, ponieważ wie, że każdy jego projekt jest innym przypadkiem. Wprawdzie   i reguły biznesu mają zastosowanie zawsze, jednak sposób podejścia do każdej oddzielnej sprawy za każdym razem musi być inny. Uwzględniający specyfikę i indywidualne cechy danego przedsiębiorstwa, unikalne wyzwania, przed jakimi staje.

  Jak osiągnąć sukces poprzez analizę?

  Zebranie danych bazowych, analiza stanu faktycznego, propozycje kierunków działań to są zakresy działań,   jako ConQuest Consulting wykonujemy na co dzień dla najbardziej wymagających klientów. Nasze opracowania pomogły wielu firmom usprawnić bieżące operacje oraz wdrożyć działania prorozwojowe, pomagające zdobywać nowe rynki i osiągać wyższe marże.

  Nasza praca wymaga łączenia i współdziałania specjalistów z różnych dziedzin, współpracy z zewnętrznymi ekspertami, ale najważniejsza jest bezpośrednia praca z klientem i jego zespołem. Informacje pozyskiwane z wywiadów z managerami i pracownikami pozwalają wydobyć cenne informacje, które – ukazane w odpowiednim świetle – mogą wpłynąć na perspektywę widzenia spraw przez zarząd i właścicieli firmy, a tym samym skłonić do zmian.

  Zobacz inne wpisy

  badanie rynku - miasto
  Analiza konkurencji

  Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

  Zobacz więcej
  wyzwania branży nieruchomości
  Gospodarka

  Jakie Wyzwania Czekają Branżę Nieruchomości?

  Zobacz więcej
  Gospodarka

  Outsourcing – korzyści płynące ze specjalizacji

  Zobacz więcej