04.02.2022

Dlaczego outsourcing pracowników może pomóc twojej firmie?

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, która polega na wydzieleniu ze struktur firmy zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zadania realizowane są przez podmioty zewnętrzne. Dzięki temu firma może skupić się na obszarach, które stanowią dla niej główne pole działania. W przypadku pracowników, outsourcing dotyczy więc ich wynajmu od innego przedsiębiorstwa przez określony czas. Istotnym faktem jest to, iż wypożyczenie nie dotyczy samego pracownika, tylko wykonywanej przez niego pracy. Jest on bowiem zatrudniony w innej firmie, a swoją pracę wykonuje dla naszego podmiotu. Oznacza to, że podstawą tego modelu są konkretne usługi, do których świadczenia zobowiązuje się zatrudniony. Zatem czy warto korzystać z outsourcingu pracowników?

Jak dobrze przeprowadzić outsourcing pracowniczy?

Wynajem pracowników można przeprowadzić na dwa sposoby. Jednym z nich jest wypożyczenie pracownika bezpośrednio od innego przedsiębiorstwa. Drugi z nich to skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, czyli  firmy outsourcingowej. Zazwyczaj drugie rozwiązanie jest najczęściej wybierane przez właścicieli firm. W obu przypadkach istotna jest dobrze sformułowana umowa.  Pomimo swobody jej kształtowania, należy mieć na uwadze, iż z jej treści powinno wynikać, że przeniesienie pracy faktycznie miało miejsce, a nie było działaniem pozornym. Wiąże się to z tym iż w przypadku nieuregulowania składek pracowniczych przez nowego pracodawcę, organy ścigania obarczają należnościami firmę outsourcingową. Taki zapis w umowie zamyka drogę do ewentualnych roszczeń. Warto również nie ingerować w relacje między wyoutsorcowanymi pracownikami, a ich starym pracodawcą w celu uniknięcia niepotrzebnych konfliktów.

Jakie korzyści przynosi firmie outsourcing?

Często firmy nie mają czasu oraz wyszkolonych ludzi do przeprowadzenia odpowiedniego procesu rekrutacyjnego. Niektóre przedsiębiorstwa działają na rynku, który charakteryzuje się sezonowością pracy, zatem potrzebują one pracowników tylko na krótki okres. W obu tych przypadkach pomocne jest zlecenie zatrudnienia pracowników innej firmie. Wtedy cały proces rekrutacyjny leży po stronie agencji. Zatrudnieni są w niej odpowiedni specjaliści, których zadaniem jest znalezienie osób, które jak najlepiej odpowiadają wymaganiom pracodawcy. Podmiot wykonujący te usługi odciąża również przedsiębiorstwo od zajmowania się sprawami administracyjnymi. Nie musi ono sporządzać odpowiedniej dokumentacji kadrowo-płacowej, tworzyć systemu motywacyjnego, czy zapewniać odpowiednich szkoleń i badań. Dodatkowo usługi wypożyczenia pracowników przez agencję są inaczej traktowane księgowo. Uznawane są bowiem za koszty zewnętrzne, a nie stałe koszty pracy, co  zapewnia redukcję zobowiązań w dłuższym okresie.

Korzyści z outsourcingu dla pracownika

Dzięki korzystaniu z usług agencji zatrudnienia, pracownik ma większą szansę na znalezienie odpowiedniego dla siebie miejsca pracy, które będzie spełniało jego oczekiwania i będzie idealnie dopasowane do swoich kompetencji. Ta reguła dotyczy zarówno specjalistów wyszkolonych w ściśle konkretnych dziedzinach, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę zawodową, czy po prostu są zainteresowani sezonową pracą. Agencje zatrudnienia ułatwiają też wyjazd pracownika za granicę, gdzie zapewniają mu zakwaterowanie, transport, załatwiają wszelkie formalności i są jego opiekunem podczas wykonywania pracy poza granicami kraju. Przedstawione rozwiązanie daje również możliwości rozwoju i odpowiednie warunki do zdobywania nowych umiejętności. Reguła szczególnie dotyczy osób, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy lub zamierzają pracować w innej niż dotychczas branży. Podjęcie zatrudnienia na zasadzie leasingu pracowniczego czasami wiąże się również z elastycznością swojej pracy. Pracownik może decydować ile i w jakiej formie chce pracować. Ta cecha pozwala lepiej pogodzić życie zawodowe i prywatne.

Korzyści z outsourcingu dla pracownika

Gdzie szukać ofert outsourcingu?

W tej kwestii jak zwykle przydatny staje się Internet. Na rynku istnieje wiele firm, które profesjonalnie zajmują się outsourcingiem pracowników. Należy pamiętać, że wcześniej trzeba sprecyzować konkretnie jakich osób potrzebujemy. Czy poszukujemy ludzi a wyższym szczeblu, sprawnie rozwiązujących problemy? Czy niezbędni są dla nas podstawowi pracownicy, którzy będą dla nas stanowić siłę roboczą? Jest to konieczne, ponieważ niektóre firmy obecne na rynku specjalizują się jedynie w wypożyczaniu pracowników z konkretnych branż. Świetnym przykładem będą tutaj firmy zajmujące się outsourcingiem osób zatrudnionych w IT, czy przedsiębiorstwa zajmujące się „headhuntingiem”, czyli szukaniem i wdrażaniem osób na stanowiska kierownicze do innych firm.

Outsourcing pracowniczy to nie tylko alternatywa dla zatrudnienia, a przede wszystkim nowoczesna strategia zarządzania. Przynosi ona wiele korzyści dla samego pracownika, jak i pracodawcy. To również dobra opcja dla firm, które chcą zaoszczędzić czas i skupić się na kluczowych częściach działalności swojego przedsiębiorstwa.

Jakub Leśniewski

Zobacz inne wpisy

Analiza rynku

Analiza rynku – poznaj metody, zrozum rynek i rozwiń swoją działalność

Zobacz więcej
model canvas
Gospodarka

Usprawnij swój biznes dzięki Business Model Canvas

Zobacz więcej
analiza pola sił
Analiza rynku

Zdefiniuj najlepsze rozwiązanie problemu za pomocą analizy pola sił

Zobacz więcej