11.09.2023

Jakie są główne wyzwania branży ICT?

Najważniejsze informacje:

 • Branża teleinformacyjna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce.
 • Według prognoz polski rynek ICT w 2023 roku osiągnie wartość 43,5 mld PLN.
 • Pracownicy branży ICT muszą stale zdobywać nowe umiejętności i uaktualniać swoją wiedzę w celu zachowania konkurencyjności.
 • Pod wpływem pandemii Covid-19, miejsce zamieszkania przestało być ograniczeniem podczas poszukiwania pracodawcy, co spowodowało znaczne braki w odpowiednio wykwalifikowanej kadrze sektora ICT w Polsce.
 • Pojawienie się nowych technologii wykorzystujących AI, otwiera wiele możliwości, które mogą ułatwiać pracę, jednak nie wykluczone, że wywoła to zaburzenia na rynku teleinformacyjnym.
 • Stały wzrost zapotrzebowania na innowacyjne technologie i usługi, powinien być znakiem do poprawiania przez firmy branży ICT swojej efektywności energetycznej oraz dążenia do neutralności klimatycznej.
 • W obecnych czasach, szczególnie ważne dla konsumentów sektora ICT jest poczucie bezpieczeństwa.
 • Uchwalenie ustawy o Prawie Komunikacji Elektronicznej (PKE), będzie się wiązało z wprowadzeniem nowych regulacji, do których firmy, przedsiębiorcy, inwestorzy, dostawcy usług komunikacji elektronicznej oraz odbiorcy wspomnianych usług, musieliby się dostosować.

Szczegóły poniżej!

Rynek ICT i jego rozwój w Polsce

Information and Communication Technologies (ICT), to branża gospodarki obejmująca przedsiębiorstwa, które opierają swoją działalność na produkcji dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie odtwarzanie lub wyświetlanie informacji.

Branża teleinformacyjna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. Według prognoz polski rynek ICT w 2023 roku osiągnie wartość 43,5 mld PLN. Wciąż rosnąca istotność sektora wiąże się z czwartą rewolucją przemysłową, która charakteryzuje się dążeniem do połączenia zasobów materialnych i cyfrowych, w celu utworzenia systemów cyberfizycznych.

        Wykres 2. Wartość polskiego rynku ICT w latach 2020-2023 (mld PLN)

Źródło: “Rynek ICT w Polsce”, PMR, 2022, mypmr.pro

Wedle zeszłorocznego zestawienia Computerworld „TOP200”, potentatami polskiej branży ICT są firmy: AB SA, Also Polska, Samsung Electronics Polska oraz Xiaomi Poland. Dzięki wykorzystaniu algorytmów komputerowych inteligentne oraz autonomiczne systemy mogą monitorować i kontrolować różnego rodzaju maszyny, pojazdy czy roboty.

Stała potrzeba podnoszenia kompetencji w celu zachowania konkurencyjności

Przy błyskawicznym postępie technologicznym i ciągłym pojawianiu się nowych narzędzi przemysłu 4.0, pracownicy branży ICT muszą stale zdobywać nowe umiejętności i uaktualniać swoją wiedzę w celu zachowania konkurencyjności. Spowodowane jest to faktem, że firmy poszukują pracowników o umiejętnościach i kwalifikacjach odpowiadających obecnemu zapotrzebowaniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, lub innego rynku, skontaktuj się z nami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Myśląc o rynku pracy w sektorze IT, można dostrzec zgodność z treścią paradoksu Czerwonej Królowej, który jest znany w biologii, biznesie i wielu innych dziedzinach. W powieści Lewisa Carrolla, postać Czerwonej Królowej radzi głównej bohaterce: „[…] trzeba biec tak szybko, jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!”.

  Analogicznie specjaliści branży IT, muszą stale podnosić swoje kompetencje, aby być na bieżąco z technologią. Chcąc charakteryzować się innowacyjnością, poszukując nowych rozwiązań, pracownicy, jak i całe przedsiębiorstwa muszą podejmować ryzyko w celu wyróżnienia się na tle konkurencji rynku IT.

  Braki w wykwalifikowanej kadrze

  Z szybkim wzrostem branży, wiąże się duże zapotrzebowanie na specjalistów. Pod wpływem pandemii Covid-19 kultura pracy uległa zmianie. Wiele osób zatrudnionych w sektorze IT przeszło na pracę zdalną i w takim trybie pragnie pozostać nadal. Skutkiem tego, stała się możliwość rozwijania kariery w globalnych firmach, ponieważ miejsce zamieszkania przestało być ograniczeniem podczas poszukiwania pracodawcy.

  W ten sposób wielu specjalistów, którzy pracowali na polskim rynku, przeniosło się do zagranicznych przedsiębiorstw, dzięki perspektywie atrakcyjniejszych zarobków oraz lepszych warunków pracy.

  Spowodowało to znaczne braki w odpowiednio wykwalifikowanej kadrze sektora ICT. Chcąc zachować doświadczonych pracowników w Polsce, trzeba być przygotowanym na warunki, jakie mogą stawiać: praca zdalna, 4-dniowy tydzień pracy, budżet szkoleniowy, stock options, wsparcie zdrowia psychicznego czy opieka zdrowotna dla pupili.

   

  Nowe technologie

  Pojawianie się nowych narzędzi wykorzystujących innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), stawia wiele pytań o to, jak będzie wyglądać przyszłość branży IT. Niewiadomą jest, jaki dokładnie wpływ na przemysł będą miały nowe technologie. Otwierają one wiele możliwości, które mogą ułatwiać pracę, jednak nie wykluczone, że spowodują zaburzenia na rynku teleinformacyjnym.

  W styczniu tego roku, po raz pierwszy udostępniono do użytku publicznego ChatGPT. W ten sposób otworzono możliwości, które wcześniej nie były ogólnodostępne. Sztuczna inteligencja jest w stanie generować zupełnie nowe treści np. artykuły, których tworzeniem wcześniej zajmowali się ludzie. Sugeruje to, że zapotrzebowanie rynku pracy na pewnych specjalistów może się zmniejszyć, a wiele branż może ulec poważnym zmianom, które ciężko na obecnym etapie przewidzieć.

  Poprawa efektywności energetycznej

  Nowoczesne technologie cyfrowe często wiążą się z pozytywnymi skutkami dla środowiska. Coraz powszechniejsze korzystanie z przekazywania informacji elektronicznie, pozwala ograniczać zużycie m.in. papieru w wielu przedsiębiorstwach, urzędach, czy domostwach.

  Stały wzrost zapotrzebowania na innowacyjne technologie i usługi, powinien być znakiem do poprawiania przez firmy branży ICT swojej efektywności energetycznej oraz dążenia do neutralności klimatycznej. Można dążyć do zmian, zwiększając wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Niestety, w tym temacie Polska nadal pozostaje w tyle względem innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Zapewnienie bezpieczeństwa danych

  W obecnych czasach, szczególnie ważne dla konsumentów jest poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza w sektorze ICT, który opiera się na elektronicznym rejestrowaniu, przetwarzaniu, transmitowaniu, odtwarzaniu lub wyświetlaniu informacji, które mogą być prywatne i poufne.

  Priorytetem staje się zapewnianie bezpieczeństwa zarówno procesów biznesowych i tych związanych z pracą zdalną oraz obsługą klientów, jak i cyberbezpieczeństwa samych organizacji. Korzystanie z rozwiązań opartych na nowych technologiach, w dużej mierze polega na rozwoju wspomnianych dziedzin.

  Nowe regulacje

  Polski sektor ICT nadal oczekuje na wdrożenie w kraju dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Uchwalenie ustawy o Prawie Komunikacji Elektronicznej (PKE), będzie się wiązało z wprowadzeniem nowych regulacji, do których firmy, przedsiębiorcy, inwestorzy, dostawcy usług komunikacji elektronicznej oraz odbiorcy wspomnianych usług, musieliby się dostosować.

  Dyrektywa EKŁE nie tylko zastępuje i uchyla istniejące akty prawne, lecz także wprowadza szereg nowych celów i zadań. Wśród nich znajdują się:

  • Wzmocnienie przepisów dotyczących konsumentów w celu upodobnienia w całej UE ułatwiania zmiany dostawców usług i zapewniania lepszej ochrony.
  • Usługi telekomunikacyjne obejmują usługi świadczone w internecie, które nie wymagają korzystania z numerów telefonu, na przykład aplikacje do obsługi komunikatorów i poczty elektronicznej.
  • Przystępny cenowo i adekwatny dostęp do szerokopasmowego internetu musi być oferowany wszystkim konsumentom, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują oraz od uzyskiwanego przez nich dochodu.
  • Osoby z niepełnosprawnościami mają mieć równoważny dostęp do usług telekomunikacyjnych.
  • Państwa UE ustanowią publiczny system ostrzegania umożliwiający wysyłanie obywatelom na ich telefony komórkowe ostrzeżeń w razie zagrożenia klęską żywiołową lub innym stanem wyjątkowym na obszarze, na którym się znajdują.
  • Państwa UE zapewniają operatorom przewidywalność regulacyjną w odniesieniu do pozwoleń na wykorzystywanie widma radiowego na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej.
  • Nowe zakresy częstotliwości dla łączności 5G pozwolą zapewnić szybsze połączenia internetowe i lepszą łączność.
  • Zwiększające konkurencję przepisy dotyczące dostępu operatorów do sieci ułatwiają przedsiębiorstwom realizację inwestycji w nowe elementy infrastruktury o bardzo dużej przepustowości (prędkość pobierania danych na poziomie 100 MB/s lub wyższym), w tym na obszarach odległych, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej regulacji rynku.
  • Nowe narzędzia pozwolą rozwiązać problemy, które mogą wystąpić w konkretnych uwarunkowaniach rynkowych.

  Branża ICT potrafi efektywnie dostosowywać się do zmian

  Zapotrzebowanie na produkty i usługi sektora teleinformacyjnego ciągle wzrasta. Z każdym dniem zwiększa się świadomość o konieczności korzystania z narzędzi informatycznych wśród wielu, nawet wcześniej mało cyfrowych branż. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że brak wdrażania innowacji, może wiązać się z pozostaniem w tyle w stosunku do konkurencji, a dalej nawet całkowitym zniknięciem z rynku.

  Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są szanse i zagrożenia w branży ICT, potrzebujesz strategii sprzedażowej lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, lub innego rynku – Skontaktuj się z nami!. Wspólnie ustalimy, jak możemy Ci pomóc!

  Magdalena Gancarz

  Zobacz inne wpisy

  rozwój przedsiębiorstwa
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Zwiększ tempo rozwoju przedsiębiorstwa w 7 krokach

  Zobacz więcej
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Internacjonalizacja – Twoja ścieżka do globalnej ekspansji

  Zobacz więcej
  Digital marketing
  Marketing

  Digital marketing, czyli nowa technologia reklamy

  Zobacz więcej