12.08.2022

Jak zarobić na wynalazkach, czyli sztuka patentowania

Podczas koniunktury w sektorze badań i rozwoju coraz więcej przedsiębiorców przedstawia propozycje innowacyjnych rozwiązań, jednak komercjalizacja badań w Polsce rozwija się w wolniejszym tempie. W związku z tym nakłady na rozwój produktów oferuje zarówno państwo, jak i Unia Europejska. Istnieje wiele programów ogólnopolskich oraz regionalnych, które wspierają przedsiębiorstwa chcące wprowadzić na rynek nowe lub udoskonalone produkty. Pojawia się wtedy kwestia ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz korzyści, jaką może ona przynieść firmie.

Ochrona patentowa

Innowacyjny produkt można objąć ochroną w Urzędzie Patentowym RP. Zostaje on wpisany do księgi rejestrów prowadzonej przez Departament Rejestrów Urzędu Patentowego. Jako że ochrona patentowa obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym uzyskano patent, dodatkową wartością może być ubieganie się o ochronę zagranicą. Pozwala to na eksport innowacyjnego produktu lub uruchomienie produkcji poza granicami kraju. Zgodnie z Konwencją o Patencie Europejskim wynalazca może opatentować swój produkt we wszystkich państwach, które ją podpisały.

Patent Plus

Istnieje szereg programów, które pozwalają sfinansować proces obejmowania produktu ochroną patentową, w tym pokryć koszty badania rynku. Przykładem takiego programu jest Patent Plus mający na celu zwiększenie efektywności zarządzania własnością intelektualną poprzez patentowanie. Zwycięzcy konkursu otrzymują dofinansowanie lub refundację kosztów zgłoszenia patentowego. Do tej pory odbyły się już 4 edycje programu. Wzięło w nich udział ponad 210 firm, uczelni i jednostek naukowych, zaś 63 zostało nagrodzonych dofinansowaniem.

Jednym z wymogów otrzymania dofinansowania w ramach programu Patent Plus jest stworzenie przez firmę doradczą analizy zasadności ekonomicznej objęcia ochroną patentową połączonej z analizą prawną procesu patentowania na wybranych rynkach geograficznych. Jej standardowymi elementami są analiza PEST (otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego – więcej tutaj), tła rynkowego, konkurencji, wymaganych w danym kraju certyfikacji oraz rekomendacje dotyczące wdrażania produktu. Tego typu badanie przynosi szereg istotnych informacji, na podstawie których firma może podjąć decyzję o objęciu ochroną i wprowadzeniu produktu na rynek. Ma zatem ogromne znaczenie w planowaniu strategicznym.

 

Posiadanie patentu przynosi firmie szereg korzyści. Przede wszystkim jego posiadacz ma wyłączność na produkowanie danego produktu, co oznacza korzystną pozycję rynkową w stosunku do konkurencji. Ponadto informacja o patencie podnosi prestiż produktu, dlatego często umieszcza się tę informację w kampanii marketingowej. Właściciel ma również prawo do udzielenia licencji osobom trzecim, co stanowi dodatkowe źródło przychodów. Również w wielu projektach unijnych firmom obejmującym swoje produkty ochroną patentową przyznawane są dodatkowe punkty.

Ewa Rudnicka

Zobacz inne wpisy

Co łączy lean management z outsourcingiem?
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Co łączy lean management z outsourcingiem?

Zobacz więcej
Co przedsiębiorca musi zrobić przed końcem roku?
Finanse

Co Przedsiębiorca Musi Zrobić Przed Końcem Roku?

Zobacz więcej
niemcy
Analiza rynku

Rynek Niemiecki, co warto wiedzieć przed ekspansją na zachód

Zobacz więcej