Case Study

Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM

Zrealizowaliśmy badanie ankietowe, które pozwoliło uczelni przejść do dalszych etapów prowadzonego projektu.

Darmowa konsultacja Kontakt