11.08.2022

Plan strategiczny firmy – warunek sukcesu?

Za rok odbędą się mistrzostwa pewnego kraju w biegu na 1 000 metrów. Wielu biegaczy ma zamiar wziąć udział w konkursie, ale dwóch jest szczególnie zdeterminowanych, by stanąć na najwyższym miejscu na podium. Pierwszy z nich ma rozpisany plan treningów na każdy miesiąc, jasno zdefiniowane kamienie milowe oraz pracuje z dietetykiem nad swoją dietą. W skrócie – wie, co musi zrobić, żeby zmaksymalizować swoje szanse na odniesienie sukcesu. Drugiemu biegaczowi też zależy na zwycięstwie, ale mimo to nie posiada żadnego planu. Czasem przebiegnie kilka kilometrów, raz na jakiś czas pójdzie na siłownię i zje coś zdrowego. Wszystkie jego działania są jednak chaotyczne i mają raczej okazjonalny charakter.

Odpowiedź na pytanie, który z nich ma większe szanse na zwycięstwo, jest oczywista. Posiadanie planu zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu nie tylko w sporcie. Ta prawda odnosi się również do innych dziedzin życia. Nie inaczej jest w przypadku biznesu.

Planowanie, czyli?

Poprzez planowanie projektujemy naszą wizję przyszłości – ma ono pomóc określić cele i wybrać właściwe działania, by je zrealizować. Z uwagi na horyzont czasowy i charakter opracowywanego planu wyróżniamy:

 • Plan operacyjny – opracowywany na okres maksymalnie jednego roku, choć w praktyce częściej ma się do czynienia z planami operacyjnymi miesięcznymi lub kwartalnymi,
 • Plan taktyczny – o horyzoncie czasowym od roku do pięciu lat,
 • Plan strategiczny – przeważnie opracowywany na okres powyżej pięciu lat.

Jak stworzyć dobry plan strategiczny firmy?

Na szczególną uwagę zasługuje plan strategiczny. Zanim zaczniemy jednak definiować szerzej to pojęcie, należałoby najpierw wyjaśnić, czym jest strategia. Jest to jedno z tych pojęć, które ze względu na szeroki wachlarz interpretacji, posiadają wiele definicji. Przyjmijmy więc, za profesorem Kieżunem, że strategia to zespół decyzji określających perspektywy działalności firmy i jej przewidywane relacje z podmiotami zewnętrznymi. Projektować strategię przedsiębiorstwa znaczy dokonać wyboru działalności, w której chce ono być aktywne oraz określić zasoby niezbędne do przetrwania i dalszego rozwoju.

Jasno z tego wynika, że opracowanie strategii firmy jest jednym z kluczowych działań w ramach każdej organizacji – niezależnie od jej rozmiaru.

Plan strategiczny firmy powinien zawierać:

 • Analizę środowiska, w której powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania: jaki jest nasz rynek zbytu? Jaki mamy udział w tym rynku? Kogo zaliczamy do konkurencji substytucyjnej, a kto stanowi naszą konkurencję potencjalną? Kim są nasi dostawcy i jaką mają pozycję negocjacyjną? Jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Jakie są przepisy prawne dotyczące naszej działalności? Na tym etapie warto skorzystać z takich narzędzi jak analiza 5 sił portera lub analiza PEST.
 • Analizę przedsiębiorstwa, informującą o: wielkości i profilu produkcji, systemie finansowym, motywacyjnym, przepływu informacji, wydatkach na badania i rozwój, posiadanych patentach i licencjach, zatrudnieniu, polityce marketingowej oraz strukturze organizacyjnej firmy.
 • Analizę potrzeb, stanowiącą kluczowy etap tworzenia planu strategicznego. Jakie są nasze cele? Jaki udział w rynku chcemy osiągnąć? Jaki ma być nasz wolumen sprzedaży? Jak chcemy być postrzegani przez klientów i kontrahentów? W jakim kierunku chcemy się rozwijać?
  W co powinniśmy inwestować? Jak będzie wyglądała nasza firma i otoczenie za 5 lat? Analiza potrzeb musi zawierać odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Rezultatem przeprowadzonych analiz powinien być wybór właściwej strategii, a następnie – wdrożenie jej w całym przedsiębiorstwie i kontrolowanie efektów.

Jak widać, sporządzenie planu strategicznego firmy to nic łatwego. Wymaga niemałego wysiłku intelektualnego oraz poświęcenia znacznych zasobów (pieniędzy, czasu). Ponadto, takie planowanie obarczone jest dużym ryzykiem, jako że nigdy nie możemy być pewni tego, co wydarzy się za tydzień czy dwa, nie mówiąc już o perspektywie kilku lat. Kryzys finansowy, katastrofa naturalna, nagła zmiana preferencji konsumentów czy polityki rządu – każdy z tych czynników może zdezaktualizować cały nasz plan lub chociaż znaczną jego część.

Mimo to – warto

Pomimo wspomnianych powyżej wad, dobrze opracowany plan strategiczny stanowi dla firmy wielką wartość. Przede wszystkim, wyznacza kierunek działalności przedsiębiorstwa, tłumaczy, dlaczego firma istnieje i co robi. To spaja członków organizacji na każdym szczeblu, zapewnia poczucie przynależności do ważnego przedsięwzięcia i motywuje do dalszego działania. Dodatkowo:

 • Pomaga przewidzieć potencjalne problemy zanim one wystąpią, co umożliwia podjęcie działań prewencyjnych,
 • W razie pojawienia się problemów, ułatwia szybsze rozwiązywanie ich
 • Za sprawą licznych analiz ułatwia bardziej optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami, usprawniając tym samym funkcjonowanie organizacji
 • Wspomaga kadrę zarządzającą w podejmowaniu lepszych decyzji, gdyż dysponuje ona pełniejszą informacją o otoczeniu i samej firmie
 • Poprawia procesy nadzoru i zarządzania
 • Umożliwia redukcję kosztów i podwyższenie zysku

Zatem, czy można odnieść sukces nie posiadając żadnego planu? Być może na krótką metę jest to możliwe, jednak w dłuższym horyzoncie czasowym powierzamy przyszłość naszego przedsięwzięcia losowi i liczymy na to, że będzie nam sprzyjał. Skoro można zredukować ryzyko i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, to czemu by tego nie zrobić?

Pojęcie doradztwa biznesowego pojawiło się w polskiej gospodarce wraz z prywatną przedsiębiorczością i ułatwieniem zakładania firm. Stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, których w Polsce jest obecnie około 1,5 miliona, oznacza również dynamiczny wzrost konkurencji. Im jest ona większa, tym trudniej utrzymać się na rynku i pokonać przeciwników.

A Ty, którym ze sportowców jesteś? Tym, który ufa tylko swojej intuicji i liczy na łut szczęścia, czy tym, który dokładnie wie, co robi i ma rozpisaną receptę na sukces?

Jeżeli nie wiesz, jak zaplanować opisany proces warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa strategicznego.

Wojciech Karaś

Zobacz inne wpisy

planowanie zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Lean management – dwie strony medalu – wady i zalety

Zobacz więcej
Gospodarka

Dobór próby badawczej kluczem do wartościowych wniosków – ConQuest

Zobacz więcej
Macierz Ansoffa | Strategia
Narzędzia analizy projektowej

Jak Macierz Ansoffa może pomóc w opracowaniu strategii dla Twojej firmy?

Zobacz więcej