11.08.2022

Trzy strategie przewagi konkurencyjnej – którą wybrać?

W dzisiejszych czasach rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne przez stale zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw i sukcesywnie wdrażane innowacje. Jak sprawić, żeby to właśnie nasz produkt był wybierany przez klientów chętniej niż inne? Każda firma musi obrać swoją strategię przewagi konkurencyjnej.

Czym jest przewaga konkurencyjna?

Przewaga konkurencyjna jest to czynnik, który sprawia, że produkt jednej marki staje się w oczach klienta bardziej atrakcyjny od innych dostępnych na rynku. Jest to zazwyczaj bardzo subiektywne, gdyż każdy konsument zwraca uwagę na inne atuty i odpowiada mu inny rodzaj produktów. Można jednak zauważyć pewne ogólne trendy charakteryzujące prawie wszystkie rynki. Dostosowując się do nich, możemy znacznie zwiększyć szansę na to, że nabywcy będą wybierać właśnie nasz towar lub usługę. W 1998 roku Michael E. Porter zaprezentował trzy strategie biznesowe, które pozwolą nam osiągnąć przewagę konkurencyjną. Są to: przywództwo kosztowe, dywersyfikacja oraz koncentracja. Przyjrzyjmy się ich charakterystyce oraz możliwościom, jakie ze sobą niosą.

Przywództwo kosztowe

Strategia przywództwa kosztowego opiera się na obniżeniu ceny produktu przy jednoczesnym pozostawieniu jego jakości na podobnym poziomie. Można to osiągnąć głównie poprzez zmniejszenie kosztów produkcji lub obcięcie wydatków na marketing. Taki chwyt sprawia, że konsumenci chętniej wybiorą nasz produkt od innych podobnej jakości, oferowanych w wyższej cenie.

Ważną zaletą tej strategii jest wzrost popytu na nasz produkt lub usługę, zgodnie z zasadami wolnego rynku, co może prowadzić do znacznego wzrostu zysków. Jednak z drugiej strony koncepcja ta niesie ze sobą ryzyko ponoszenia wysokich kosztów związanych z unowocześnianiem sprzętu i wprowadzaniem innowacji pozwalających obniżyć cenę produktu. Tak samo obcinanie wydatków na marketing może ograniczyć świadomość potencjalnych klientów o niskich cenach. Te zagrożenia sprawiają, że jedynie przedsiębiorstwa duże i stabilne mogą sobie pozwolić na stosowanie strategii przywództwa kosztowego.

Zróżnicowanie

Nazywana inaczej strategią dyferencjacji lub przywództwa jakościowego strategia zróżnicowania polega na wyróżnieniu naszego produktu pośród innych na rynku pod względem jakości lub unikatowości. Takie posunięcie zwiększa popyt na oferowany towar, a nawet pozwala przedsiębiorstwu podnieść jego cenę bez ryzyka utraty klientów. Pożądany efekt można uzyskać również poprzez skuteczny marketing stosowany na danym towarze lub usłudze.

Ten typ strategii przywództwa cenowego bardzo korzystnie wpływa na otoczenie, gdyż rynek dostarcza nam możliwie najlepszych jakościowo i zróżnicowanych produktów. W ostatnich latach wiele firm stara się stosować tę strategię także pod względem naturalności produktów czy też jakości obsługi. Dzięki temu firmy zdobywają wielu stałych i powracających klientów, poprzez tworzenie z nimi swoistej więzi i sieci trwałych relacji.

Koncentracja

Nieco inne założenie dotyczące zdobycia przewagi na rynku ma strategia koncentracji. Opiera się ona na skupieniu się na działalności tylko i wyłącznie w jednym wąskim jego segmencie. Pozwala to na wysoką specjalizację i możliwość stworzenia swoistego „małego monopolu” w tej dziedzinie. Dzięki pełnej koncentracji tylko na tym jednym segmencie firma natychmiastowo wyłapuje wszelkie nowe trendy i innowacje wprowadzane na rynek. Zapewnia jej to utrzymanie czołowej pozycji i znaczną przewagę nad konkurencją, która jest rozproszona na wiele segmentów i nie jest w stanie tak szybko reagować na zmiany.

Strategia koncentracji często nazywana jest strategią niszy rynkowej, ponieważ celem jest tutaj znalezienie części rynku – tzw. niszy – która jest jeszcze niezagospodarowana lub potencjalna konkurencja w niej jest słaba. Musi mieć też potencjał rozwojowy i być odpowiednio przystosowana wielkościowo do naszego przedsiębiorstwa. Ten rodzaj strategii generuje niski poziom ryzyka i dobrze sprawdza się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Którą strategię wybrać do własnej firmy?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy tu od branży, w jakiej działamy oraz od wielkości naszego przedsiębiorstwa, a także od kilku innych czynników. Warto jest się skupić na szukaniu atutów swojej firmy i na ich podstawie ocenić, na której z nich najefektywniej można zbudować przewagę konkurencyjną. Ważne jednak jest, aby być świadomym ich istnienia, a także możliwości, które przed nami otwierają. Dzięki temu można znacznie zwiększyć swoje szanse na sukces w biznesie.

Michał Horbowski

Zobacz inne wpisy

Alians strategiczny
Marketing

Alians strategiczny szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Zobacz więcej
Strategia marketingowa
Analiza rynku

Strategia marketingowa a macierz Ansoffa

Zobacz więcej
badanie rynku
Analiza konkurencji

Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

Zobacz więcej