• Pon-Pt : 9:00 - 18:00
conquest | 2021-09-13

Jakość produktów i usług stała się podstawowym zadaniem sfery zarządzania firmą. Gdy oferta danego przedsiębiorstwa nie spełnia wymagań jakościowych panujących na rynku oraz pomimo upływającego czasu nie zmienia się danej sytuacji, przedsiębiorstwa powinny liczyć się z poważnymi problemami finansowymi. Wciąż rosnąca konkurencja, globalizacja, postęp techniczny sprawia, że trzeba nieustannie dążyć do doskonalenia funkcjonowania firmy. W tym […]

conquest | 2021-08-30

Pojęcie outsourcingu jest obecnie bardzo popularne. Co do zasady może on dotyczyć praktycznie wszystkich działów firmy, począwszy od produkcji, logistyki i obsługi klienta, a kończąc na zarządzaniu finansami i rachunkowością. Nazwa tego zjawiska wywodzi się od angielskich słów “outside-resource-using” i zgodnie z tłumaczeniem dosłownym, oznacza zlecenie wykonania pewnych zadań lub usług zewnętrznym firmom. Nie należy […]

conquest | 2021-08-23

„Kiedy czasy są dobre, powinieneś się reklamować. Kiedy czasy są złe, musisz się reklamować.” To klasyczne zdanie jest prawdopodobnie  najczęściej używaną sentencją na wszystkich blogach marketingowych. Każda gałąź biznesu została dotknięta przez pandemię COVID-19. Niepewność i stres finansowy związane z tą nieoczekiwaną sytuacją niosą ze sobą wiele zagrożeń nawet dla najlepiej działających firm. Z tego […]

conquest | 2021-08-17

W czasie pandemii COVID-19 oraz innych okresów o zwiększonej niepewności i trudnej sytuacji gospodarczej, ocena płynności oraz zbadanie ryzyka związanego z niewypłacalnością firm są kluczowymi elementami zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiednie badanie kondycji finansowej firmy pozwala z wysokim prawdopodobieństwem zweryfikować stopień zagrożenia upadłości działalności gospodarczej lub ocenić zasadność podjęcia współpracy z nowymi partnerami biznesowymi. Model Altmana to […]

conquest | 2021-08-04

Czym jest bilans strategiczny? Bilans strategiczny przedsiębiorstwa, czyli jedna z metod analizy czynników sukcesu firmy, ukazuje słabe, jak i mocne strony firmy. Metoda ta bierze pod uwagę między innymi takie czynniki jak, finanse, marketing czy produkcja. Oczywiście czynników w tej analizie może występować nawet kilkaset. Główną istotą bilansu strategicznego jest systematyczna i wielokrotna analiza przedsiębiorstwa. […]

conquest | 2021-07-29

Badania marketingowe są usystematyzowanym prosem zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania. Istotą ich działania jest redukcja lub całkowite wykluczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji w zmiennym otoczeniu, którym często charakteryzuje się dzisiejszy rynek. Działania te można podzielić na badania ilościowe i jakościowe. Oba rodzaje badań mają ten sam cel, lecz znacznie różnią się od siebie […]

conquest | 2021-05-25

Analiza 4 rogów (four corners analysis) to narzędzie stworzone przez Michaela Portera, które pozwala na predykcję przyszłej strategii konkurenta i ewentualnych zmian wywołanych wydarzeniami na rynku. Tę analizę wykorzystuje się, by odczytać możliwe reakcje konkurencji w konkretnej sytuacji. Cztery narożniki, podzielone są na sekcję motywacji i działań.   Motywacja – drivers Co napędza konkurencję i […]

conquest | 2021-05-17

Pojęcie kapitału intelektualnego (KI) jest zamiennie używane z aktywami niematerialnymi. KI jest wiedzą posiadaną przez dane przedsiębiorstwo i powstaje w procesie jego przekształcania. Obecnie firmy skupiają swoje działania na alokacji kapitału intelektualnego w organizacji, ponieważ dzięki niemu mogą uzyskać przewagę konkurencyjną oraz zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. W celu efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym istotne jest, aby w […]

conquest | 2021-05-10

Patrząc na zmiany zachodzące we współczesnym świecie biznesu, można zauważyć stopniowy spadek popularności tradycyjnych, funkcjonalnych i sztywnych struktur organizacji przedsiębiorstw o rozbudowanej hierarchii, w których działania są nastawione na realizację poszczególnych funkcji, takich jak marketing, sprzedaż czy finanse. Tracą one swoją pozycję na rzecz form organizacji o poziomej, horyzontalnej strukturze, w której dominuje podejście procesowe. […]