• Pon-Pt : 9:00 - 18:00
conquest | 2021-05-05

Macierz Shella jest jedną z wielu dostępnych form analizy portfelowej przedsiębiorstwa. Umożliwia ona określenie obecnej i przyszłej pozycji firmy względem konkurencji oraz atrakcyjności rynku, na którym operuje. Świadomość pozycji rynkowej pozwala na wybór optymalnej strategii inwestowania, która będzie uwzględniać możliwości oraz ograniczenia przedsiębiorstwa. Ponadto dzięki tej analizie portfelowej firma może dostosować swój asortyment i postawić […]

conquest | 2021-04-27

Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy rozważa kierunek rozwoju swojego pierwszego biznesu, czy jako prezes dużej korporacji zastanawia się nad celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa, zadaje sobie bardzo ważne pytanie „Który sektor rynku będzie dla nas najlepszy?”. Wielu z nich, szczególnie wśród osób decyzyjnych w małych firmach planuje kolejne kroki, bazując na swojej intuicji. Tak istotne plany […]

conquest | 2021-04-20

W 1957 roku, amerykański ekonomista i matematyk – Harry Igor Ansoff, opracował model formułowania optymalnej strategii dla przedsiębiorstwa na podstawie oceny zmiennych decyzyjnych. Jego teoria została nazwana macierzą Ansoffa. Opiera się ona głównie na analizie rynku i produktu, zbadaniu zależności obu czynników oraz ostatecznie, wyboru scenariusza, który najlepiej przyczyni się do rozwoju firmy.   Jakie […]

conquest | 2021-04-12

Analiza rentowności (ang. break-even point – BEP) to analiza krótkookresowa. Obejmuje badania punktu krytycznego, który informuje nas o tym, jakie wyniki sprzedażowe, przy danych cenach i kosztach, pozwalają osiągnąć przychody pokrywające koszty, które musi ponieść firma. W punkcie równowagi wynik finansowy jest równy zero. Poziom przychodów ze sprzedaży powyżej progu rentowności prowadzi do powstania zysku, […]

conquest | 2021-04-09

Biznesplan jest to dokument służący do przedstawienia planu działania oraz opracowanej strategii przed inwestorem lub bankiem. Dokument ten powinien zawierać informacje takie jak ogólny zarys przedsiębiorstwa, analiza kosztów i zasobów finansowych, specyfikę rynku oraz zmapowanie konkurencji. Kiedy biznesplan może okazać się przydatny? Podstawą działania i sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest plan. Bez niego szanse powodzenia znacząco […]

conquest | 2021-03-24

Zastanawiasz się, jak Twoje przedsiębiorstwo wypada na tle konkurencji lub chcesz wiedzieć jak poprawić jego pozycję? Przydatnym narzędziem może okazać się diament strategiczny opracowany przez Michaela E. Portera. Początkowo odnosiła się ona do teorii przewagi konkurencyjnej między krajami, ale w aktualnej rzeczywistości gospodarczej może być bez problemu stosowana do analizy przedsiębiorstw, czy konkretnych branż. W […]

conquest | 2021-03-16

Analiza morfologiczna po raz pierwszy została przeprowadzona przez szwajcarskiego astrofizyka Fritza Zwicky’ego. Narzędzie to jest metodą rozwiązywania problemów, przez co mimo początkowego użycia w fizyce szybko znalazła swoje zastosowanie również podczas podejmowania decyzji biznesowych.   Jak przeprowadzić analizę morfologiczną? Faza pierwsza – rozpoznanie problemu Cały proces analizy morfologicznej przebiega w trzech fazach. Pierwsza część analizy […]

conquest | 2021-03-09

Podstawowym założeniem firm konsultingowych jest udzielanie fachowych porad mających na celu wspomóc organizację, która zdecydowała się na skorzystanie z tego rodzaju usługi. Konsultanci podczas pracy wykorzystują zgromadzone materiały w celu analizy wybranej sytuacji. Dzięki temu wartością dodaną staje się wiedza i materiały przygotowane przez pracowników, za które firma jest skłonna zapłacić. Jak wynika z badania […]

conquest | 2021-03-02

Metoda ASTRA to rodzaj analizy strategicznej, która jest ukierunkowana na 2 zasadnicze obszary działalności organizacji. Pierwszym z nich jest ocena przyjętej wcześniej strategii zarządzania oraz diagnoza sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji. Drugim obszarem jest modyfikacja dotychczasowej strategii, jej odrzucenie lub też opracowanie nowej koncepcji działania.   Metoda ASTRA pomaga w podjęciu decyzji co do dalszej […]