Blog

Badanie rynku – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale bałeś się zapytać

Badanie rynku to „kompleks czynności doprowadzających do poznania zjawisk, czynników i procesów rynkowych, ich genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowych”.

Przeczytaj artykuł