04.12.2018

4P vs 4C – czyli jak w dzisiejszych czasach korzystać z Marketing Mix

Każdy przedsiębiorca działa od zawsze w oparciu o zasady maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów. Są to fundamentalne zasady, na których powinna opierać się każda firma. Przy obecnej konkurencji na rynku dóbr i usług, aby to osiągnąć, niezbędna jest efektywna i wyróżniająca się na tle innych kampania marketingowa. Jak ją wykreować i na co zwrócić szczególną uwagę podczas jej tworzenia? Jak korzystać z założeń Marketing Mix?

Marketing Mix

W 1960 roku E. Jerome McCarthy, profesor marketingu oraz autor „Basic Marketing: A managerial approach”, zaproponował model nazwany Marketing Mix. Opisuje on cztery obszary, dzięki którym producent ma możliwość trafienia do odpowiedniej grupy konsumentów. Są to:

  • product (produkt),
  • price (cena),
  • place (dystrybucja),
  • promotion (promocja).

Od pierwszych liter czterech obszarów działania, model ten nazywany jest najczęściej 4P.

Co kryją za sobą 4P w matrycy Marketing Mix?

Narzędzia, czy też obszary działania, na których oparty jest model Marketing Mix, mówią przedsiębiorcy o tym, co powinna zawierać kampania promocyjna produktu, aby dotarł do jak największej liczby potencjalnych nabywców. Innymi słowy kreujemy w ten sposób nasz segment klientów. Pierwsze P, czyli produkt, zawiera w sobie cechy, które powinien mieć sprzedawany towar. Są to między innymi: jego specyfikacja, marka czy opakowanie, ale również to, jak jest on postrzegany przez konsumentów. Co więcej, pokazuje nam to czynniki, które wyróżniają nasz produkt na tle konkurencyjnych. Popularnymi sposobami na wyróżnienie swojej oferty w XXI wieku jest zapewnienie estetycznego opakowania lub naturalnych składników. Price, czyli cena dla przedsiębiorcy jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady. Mówi mu również o tym, jak wysoki będzie zysk po odjęciu kosztów produkcji i dystrybucji. Cena danego produktu może być również czynnikiem konkurencyjnym na rynku i to właśnie ona wywiera często największy wpływ na wybór konsumenta. Dystrybucja (place) zawiera w sobie kanały, którymi sprzedający może dotrzeć do kupujących. Ta część odpowiada za umieszczenie gotowego już produktu na rynku tak, aby został on zauważony i wyróżniał się w oczach konsumentów. Jest to łącznik pomiędzy segmentem klientów, który wyznaczamy na początku, a propozycją wartości, którą kreujemy w trakcie całego narzędzia. Ostatni segment, czyli promocja zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie skutecznej reklamy. Ma ona na celu zebranie wszystkich działań, które mają za zadanie uświadomić nabywców o nowym produkcie, zwiększyć sprzedaż i utrzymać ją na wysokim poziomie.

4C, czyli zmiana perspektywy zorientowana na konsumenta

W dzisiejszych czasach rynek dóbr i usług został zdominowany przez konsumenta. Mnogość podobnych do siebie produktów wymaga od producentów jeszcze większej kreatywności przy budowaniu strategii marketingowej. Z tego powodu w 1990 roku profesor reklamy i marketingu Robert F. Lauterborn (autor m.in. „On Advertising and Education: Hope for Job Seekers”) w kontrze do modelu 4P przedstawił jego modyfikację. Nazwał ją od – tym razem – czterech obszarów działania na literę C, czyli 4C. Są to:

  • oczekiwania konsumenta (consumer expectations),
  • koszt (cost),
  • wygoda zakupu (convenience),
  • komunikacja (communication).

Nowy model Marketing Mix 4C nie zmienia podstawy działań w poszczególnych obszarach. Wymaga on natomiast od przedsiębiorcy „wejścia w skórę” konsumenta i dostosowania do niego każdego działania marketingowego. Musi on zrobić to tak, aby zaspokoić jego potrzeby oraz spojrzeć na rynek z perspektywy kupującego. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż model wymaga od przedsiębiorcy dodatkowego wysiłku. Teraz, oprócz dbania o produkcje i dystrybucję produktów swojej firmy oraz ich promocji musi on mieć na uwadze również to, jak odbiorą go potencjalni klienci. Ta z pozoru niewielka zmiana ma kolosalny wpływ na skuteczność obecnych kampanii marketingowych.

Koncepcja 7P

Jest to rozszerzona wersja modelu 4P, uzupełniona o trzy dodatkowe czynniki. Taki model jest wynikiem rozwoju gospodarczego i bardziej odpowiada współczesnym czasom. Oprócz produktu i jego promocji, skupia się również na samym człowieku i budowaniu relacji. W modelu 7P zawierają się elementy 4P, oraz trzy dodatkowe – ludzie, proces i świadectwo materialne.

Ludzie odpowiadają za główny czynnik tworzący firmę. Aby dobrze się rozwijała, należy zadbać o wszystkich pracowników; od osób pracujących na produkcji po menedżerów. To oni odpowiadają za wyniki, mają kontakt z klientem, reprezentują firmę. Jeśli będą dobrze traktowani, przełoży się to na ich relacje z partnerami biznesowymi i klientami, co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i sprawi, że konsumenci będą wracać.

Proces czyli działania marketingowo-sprzedażowe mające na celu przeprowadzenie konsumenta przez wszystkie etapy zakupu; od uświadomienia, przez wzbudzenie zainteresowania, finalizację sprzedaży, po obsługę posprzedażową. Właściwie przeprowadzony proces buduje zaufanie do firmy i dobry wizerunek oraz daje szanse na kolejne transakcje i polecenia.

Świadectwo materialne czyli wszystkie elementy wizerunku firmy, świadczące o jej jakości i profesjonalizmie. Bardzo ważne jest tutaj logo, ponieważ jest to pierwszy znak, który dociera do odbiorcy. Inne czynniki to spójna identyfikacja wizualna, przejrzysta i estetyczna strona internetowa, lokalizacja firmy, aranżacja wnętrz siedziby i/lub punktów handlowych, ubiór pracowników. Wszystkie elementy powinny pozytywnie wpływać na postrzeganie naszej firmy przez konsumenta.

Nowe zasady – nowe wyzwania

Powodem opisanej powyżej konieczności zmiany podejścia do marketingu przez przedsiębiorcę, jest transformacja rynku dystrybutora w rynek konsumenta. Na przytoczoną zmianę wpłynął ogromny wybór bardzo podobnych do siebie produktów i usług, z którym spotyka się on każdego dnia. Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnego przedsiębiorcy jest przeprowadzenie takiej kampanii marketingowej, aby to właśnie jego oferta wyróżniała się na tle konkurencji. W celu uzyskania takiego efektu niezbędna jest dobrze zaplanowana strategia reklamowa oraz dotarcie do kupujących nowoczesnymi kanałami komunikacji takimi jak: kampanie Adwords, social media czy poczta elektroniczna. Marketing Mix niewątpliwie pomaga lepiej zrozumieć obecne realia rynku, dzięki czemu firma staje na lepszej drodze do zwiększenia swoich zysków.

Piotr Łuszczek

Zobacz inne wpisy

Gospodarka

Perspektywy Rozwoju Rynku CBD W Polsce

Zobacz więcej
Badanie fokusowe
Analiza rynku

Badanie fokusowe jako element badania rynku

Zobacz więcej
Badanie satysfakcji klienta
Analiza rynku

Badania satysfakcji i lojalności klientów – oceń swoją efektywność

Zobacz więcej