02.09.2022

Czy analiza Monte Carlo może uratować projekt?

Kluczowe informacje:

 • Priorytetem analizy Monte Carlo jest zrozumienie zmienności procesów oraz określenie ryzyka poszczególnych zdarzeń za pomocą naśladowania działań projektowych.
 • Analiza Monte Carlo to metodologia obliczeniowa, która umożliwia prognozowanie zakresu możliwych rezultatów poprzez wielokrotne losowanie z góry zdefiniowanego zestawu parametrów.
 • Metoda Monte Carlo jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które pomaga w kwantyfikacji niepewności i ryzyka w wielu obszarach działalności.
 • Analizę można przeprowadzić w celu określenia wpływu ryzyka na koszty, oszacowania harmonogramu, zaimplementowania zmian, a następnie podjęcia odpowiedniej strategii działania.
 • Jedną z zalet analizy Monte Carlo jest zwiększenie wiarygodności estymacji budżetu projektu.
 • Analiza Monte Carlo jest także metodą na osiągnięcie sukcesu i podjęcie kluczowych decyzji.

Szczegóły poniżej!

W obecnych czasach świat biznesu staje się coraz bardziej niepewny i niestabilny. Kluczowym czynnikiem, który określa szanse na rozwój i sukces projektu staje się szczegółowa analiza sytuacji pod kątem ekspozycji na ryzyko. Czasem jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego – na pewno wielu Project   przypomina sobie sytuację przekroczenia budżetu lub napotkania trudności związanych z opóźnieniem prac projektowych.

Z pomocą w tym obszarze przychodzi analiza ilościowa metodą Monte Carlo. Priorytetem tej techniki jest zrozumienie zmienności procesów oraz określenie ryzyka poszczególnych zdarzeń za pomocą naśladowania działań projektowych.

Czym jest analiza Monte Carlo?

Analiza Monte Carlo to metodologia obliczeniowa, która umożliwia prognozowanie zakresu możliwych rezultatów poprzez wielokrotne losowanie z góry zdefiniowanego zestawu parametrów. Jest to technika stosowana do zrozumienia skomplikowanych zjawisk, które są podatne na ryzyko i niepewność. Poprzez korzystanie z losowo wygenerowanych danych wejściowych, które odzwierciedlają prawdziwe rozkłady prawdopodobieństwa, analiza Monte Carlo dostarcza szerokie spektrum potencjalnych wyników i prawdopodobieństw ich wystąpienia. Takie podejście jest niezwykle użyteczne w ocenie ryzyka, doskonaleniu strategii i podejmowaniu decyzji, oferując pełniejsze zrozumienie możliwych scenariuszy.

Potrzebujesz wsparcia w realizacji projektu? Skontaktuj się z nami!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Do czego służy analiza Monte Carlo?

  Metoda Monte Carlo jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które pomaga w kwantyfikacji niepewności i ryzyka w wielu obszarach działalności.

  • W planowaniu projektów i zarządzaniu ryzykiem, metoda Monte Carlo jest niezastąpiona w ocenie ryzyka związanego z różnymi decyzjami i strategiami, poprzez symulację różnych scenariuszy i ocenę prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
  • W świecie finansów, jest nieoceniona w ocenie złożonych instrumentów finansowych i modelowaniu różnych scenariuszy ekonomicznych, które mogą wpływać na wartość portfeli inwestycyjnych.
  • Na polu inżynierii, metoda ta pozwala na symulowanie skomplikowanych systemów i procesów, umożliwiając ocenę efektywności różnych strategii.
  • W naukach przyrodniczych, takich jak fizyka czy chemia, metoda Monte Carlo pomaga w analizie złożonych systemów, których nie można łatwo modelować za pomocą standardowych technik matematycznych.
  • W dziedzinie statystyki, metoda Monte Carlo ułatwia generowanie rozkładów próbek, które są trudne do uzyskania innymi metodami.
  • Na arenie sztucznej inteligencji, technika ta jest często wykorzystywana w algorytmach uczenia maszynowego i w grach.

  Analiza Monte Carlo, jako praktyczne narzędzie kwantyfikacji ryzyka i niepewności, stanowi kluczowy element w szeregu dziedzin. Jej zdolność do modelowania złożonych systemów i symulacji potencjalnych scenariuszy czyni ją niezastąpionym elementem w podejmowaniu przemyślanych decyzji w różnorodnych obszarach.

  Jak przeprowadzić analizę ilościową metodą Monte Carlo?

  Dzięki wielokrotnej symulacji opartej na matematycznym algorytmie, możemy ocenić wpływ zidentyfikowanych ryzyk i uniknąć niespodzianek w przyszłości. Warto również podkreślić wiele zalet wynikających z Monte Carlo – analizę można przeprowadzić w celu określenia wpływu ryzyka na koszty, oszacowania harmonogramu, zaimplementowania zmian, a następnie podjęcia odpowiedniej strategii działania.

  Zaletą analizy Monte Carlo jest zwiększenie wiarygodności estymacji budżetu projektu. Metoda ta pokazuje, jak zachowują się parametry w zależności od wyboru skrajnych możliwych decyzji, wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Symulacja dostarcza decydentom szereg wyników i prawdopodobieństw, które wystąpią po każdym wyborze działania. Dzięki wprowadzonym danym, w przejrzysty sposób można przedstawić również graficzną wizualizację rezultatów.

  Nieprzeprowadzenie analizy Monte Carlo na początku projektu nie skazuje go na porażkę. Wśród ankietowanych Project Manager’ów wiele z nich zaznacza, że zamiast omawianej metody używa modelowania deterministycznego. Polega ono na wybraniu jednego ryzyka i opracowaniu rozwiązania krok po kroku dla każdego punktu. Przewagą Monte Carlo nad podejściem deterministycznym jest szansa przełożenia ryzyka na liczby i zaobserwowania rozłożenia prawdopodobieństwa dla każdego z analizowanych scenariuszy.

  Monte Carlo nie tylko może być sposobem na uratowanie projektu, ale także metodą na osiągnięcie sukcesu i podjęcie kluczowych decyzji. Zapoznanie się z czynnikami endogenicznymi, jak siła zespołu czy egzogenicznymi, np. możliwością wystąpienia zakłóceń związanych z łańcuchem dostaw, pozwala na rozwinięcie odporności projektu na występujące ryzyka i osiągnięcie postawionych celów.

  Metoda Monte Carlo krok po kroku

  W pierwszym kroku powinniśmy określić cel naszej analizy – czy chcemy skupić się jedynie na opracowaniu harmonogramu projektu, czy może warto uwzględnić również aspekty finansowe w projekcie. Następnie należy opracować model ryzyka na podstawie istniejącej sytuacji wyjściowej oraz uzupełnić go o wymagane wartości. Ważne jest, aby dane odzwierciedlały wszystkie istotne ryzyka, w tym zarówno zagrożenia, jak i szanse. Wadą symulacji Monte Carlo jest możliwość uzyskania fałszywego wyniku przez uzupełnienie modelu o niedokładne lub wadliwe dane.

  Kolejnym krokiem jest powtórzenie wiele razy symulacji, aby wypracować wszystkie możliwe scenariusze. Zaletą iteracji modelu jest szansa zaobserwowania realnych czynników ryzyka, ewentualnych rezultatów oraz prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Podczas uruchamiania badania ilościowego z reakcjami na ryzyko i bez nich, możemy wykryć błędy logiki oraz nieprawidłowo wprowadzone dane. Następnie należy utworzyć drugą wersję modelu, która będzie zawierała efekt uzgodnionych reakcji. Porównanie obu opracowanych modeli pozwoli na obserwację, jak planowane działania wpływają na ogólną ekspozycję na ryzyko oraz czy nasze reakcje są odpowiednie.

  Po otrzymaniu wyników możemy przystąpić do wyznaczania priorytetów działań i zaplanować ścieżkę krytyczną projektu. Dzięki wnikliwej analizie prawdopodobieństwa scenariuszy, będziemy też mogli dokładnie opracować z zespołem plan postępowania w przypadku zaistnienia któregokolwiek z ryzyk.

  Zalety korzystania z analizy Monte Carlo

  Jedną z zalet analizy Monte Carlo jest zwiększenie wiarygodności estymacji budżetu projektu. Metoda ta pokazuje, jak zachowują się parametry w zależności od wyboru skrajnych możliwych decyzji, wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Symulacja dostarcza decydentom szereg wyników i prawdopodobieństw, które wystąpią po każdym wyborze działania. Dzięki wprowadzonym danym, w przejrzysty sposób można przedstawić również graficzną wizualizację rezultatów.

  Nie przeprowadzenie analizy Monte Carlo na początku projektu nie skazuje go na porażkę. Wśród ankietowanych Project Manager’ów wiele z nich zaznacza, że zamiast omawianej metody używa modelowania deterministycznego. Polega ono na wybraniu jednego ryzyka i opracowaniu rozwiązania krok po kroku dla każdego punktu. Przewagą Monte Carlo nad podejściem deterministycznym jest szansa przełożenia ryzyka na liczby i zaobserwowania rozłożenia prawdopodobieństwa dla każdego z analizowanych scenariuszy.

  Monte Carlo nie tylko może być sposobem na uratowanie projektu

  Analiza Monte Carlo jest także metodą na osiągnięcie sukcesu i podjęcie kluczowych decyzji. Zapoznanie się z czynnikami endogenicznymi, jak siła zespołu czy egzogenicznymi, np. możliwością wystąpienia zakłóceń związanych z łańcuchem dostaw, pozwala na rozwinięcie odporności projektu na występujące ryzyka i osiągnięcie postawionych celów.

  Magdalena Gancarz

  Zobacz inne wpisy

  outsourcing
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Kiedy zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

  Zobacz więcej
  otoczenie rynkowe
  Analiza konkurencji

  Dlaczego przedsiębiorstwo powinno znać otoczenie, w którym działa?

  Zobacz więcej
  badanie ilosciowe
  Gospodarka

  Dlaczego Warto Dobrze Przygotować Swój Biznesplan?

  Zobacz więcej