23.08.2022

Analiza i próg rentowności – z czego się składa i jak ją wykonać?

Kluczowe informacje:

 • Rentowność to wskaźnik mówiący o tym, ile zysku przynosi przedsiębiorstwo w stosunku do poniesionych kosztów.
 • Próg rentowności to punkt, w którym przychody wyrównują się z kosztami do zera.
 • Wskaźniki rentowności pozwalają ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, określić efektywność wykorzystywania posiadanych zasobów oraz sprawdzić, jak dobrze przedsiębiorstwo radzi sobie na tle konkurencji.
 • Aby przeprowadzić analizę rentowności, potrzebne są dane z rachunku zysków i strat oraz bilansu.
 • Analiza rentowności pozwala na skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, określenie optymalnych kierunków działań oraz zwiększenie zysków.
 • Rentowność to tylko jeden z wielu wskaźników, które należy brać pod uwagę przy analizie sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa.

Analiza rentowności (ang. break-even point – BEP) to analiza krótkookresowa. Obejmuje badania punktu krytycznego, który informuje nas o tym, jakie wyniki sprzedażowe, przy danych cenach i kosztach, pozwalają osiągnąć przychody pokrywające koszty, które musi ponieść firma. W punkcie równowagi wynik finansowy jest równy zero. Poziom przychodów ze sprzedaży powyżej progu rentowności prowadzi do powstania zysku, a spadek sprzedaży poniżej progu rentowności generuje stratę.

Czym jest rentowność?

Własny biznes często kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim z opłacalnością, czyli generowaniem zysków. Rentowność to pojęcie, które w języku analityków finansowych oznacza stopień efektywności działania oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Analiza rentowności pozwala na powiązanie wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami i kapitałem własnym. Im wyższy poziom rentowności, tym lepsza sytuacja finansowa prowadzonej działalności.

Wskaźniki rentowności stanowią kluczowy element analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa i są istotne nie tylko dla właścicieli biznesów, ale także dla jednostek i podmiotów gospodarczych z ich najbliższego otoczenia, takich jak kontrahenci, klienci, dostawcy czy instytucje bankowe.

Po co wykonywać analizę rentowności?

Analiza rentowności firmy pozwoli Ci na bardziej skuteczne i efektywne zarządzanie swoim przedsiębiorstwem. Dzięki niej będziesz miał możliwość stworzenia spójnej strategii rozwoju, określenia optymalnych kierunków działań oraz zwiększenia zysków. Ponadto, pozwoli Ci ona na określenie momentu, w którym Twoja firma zacznie przynosić zyski, a także na zidentyfikowanie, jakie inwestycje przyniosą jej wymierne korzyści finansowe.

Wysoka rentowność przyczyni się do wzrostu wartości Twojej firmy, co jest jedną z najważniejszych korzyści płynących z prowadzenia własnego biznesu.

Dla kogo jest analiza rentowności?

Nie tylko podmioty o rozwiniętej strukturze takie jak spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe i spółki akcyjne przeprowadzają analizę rentowności. Również jednoosobowe działalności gospodarcze mogą przeprowadzać tego typu badanie. Jeśli jest ono odpowiednio przeprowadzone, pozwala skutecznie skorygować błędy w zarządzaniu, ustalić skuteczną strategię inwestycyjną oraz zwiększyć przychody.

Dane potrzebne do przeprowadzenia analizy rentowności

Do przeprowadzenia analizy rentowności niezbędne są dane ze sprawozdania finansowego firmy, a szczególnie z rachunku zysków i strat. To właśnie te dane pozwalają precyzyjnie zobrazować, w jaki sposób firma generuje wynik finansowy w danym okresie – czy jest to zysk czy strata.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności, zwane również wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu, pozwalają na określenie relacji między zyskiem a kapitałem oraz precyzyjne oszacowanie rentowności przedsiębiorstwa w określonych obszarach. Te wskaźniki pozwalają również na zobrazowanie umiejętności generowania zysków oraz zdolności do efektywnego inwestowania nowego kapitału.

Jak przeprowadzić analizę progu rentowności?

Analiza progu rentowności opiera się na podziale ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na koszty stałe, które nie zmieniają się wraz z wahaniami wielkości produkcji oraz koszty zmienne, które są uzależnione od jej wolumenu.

W celu wyznaczenia progu rentowności należy przyjąć pewne założenia upraszczające obliczenia, dotyczące ceny i kosztów:

 • Produkcja w danym okresie jest równa sprzedaży
 • Koszty całkowite są zależne liniowo od rozmiarów produkcji – koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a koszty stałe są bezwzględnie stałe
 • Cena sprzedaży jest stała, dzięki czemu przychód ze sprzedaży jest proporcjonalny do wielkości sprzedaży

Próg rentowności możemy określić na dwa sposoby: metodą analityczną lub metodą graficzną.

Metoda analityczna polega na obliczeniu progu rentowności za pomocą determinujących go czynników, jakimi są cena produktu, jednostkowy koszt zmienny oraz koszty stałe. Aby ustalić punkt krytyczny, szukamy takiego poziomu sprzedaży, przy którym dochodzi do zrównania przychodów ze sprzedaży z kosztami całkowitymi poniesionymi przez firmę.

Wyróżniamy dwa rodzaje progu rentowności – ilościowy, który mówi o wielkości produkcji, przy której wynik finansowy jest równy zero oraz wartościowy, który pokazuje minimalną wartość sprzedaży jaką należy osiągnąć, aby nie ponosić strat. Do analizy przydaje się również ujęcie procentowe, określające jaką część przewidywanego popytu należy wykorzystać.

Metoda graficzna polega na umieszczeniu odpowiednich danych w układzie współrzędnych, co pozwala na odczytanie progu rentowności, który znajduje się w punkcie przecięcia krzywej wartości produkcji i krzywej kosztów całkowitych. Wykres pozwala również na łatwe odczytanie, czy znajdujemy się w strefie zysku, czy straty.

Korzyści płynące z analizy rentowności

Dzięki uzyskanym wynikom, będziesz w stanie opracować właściwą strategię finansową i rozwojową swojego przedsiębiorstwa – będzie Ci łatwiej określić właściwe kierunki rozwoju, które pozwolą Ci osiągać większe zyski. Analiza rentowności pozwoli Ci również odpowiedzieć na pytania dotyczące opłacalności inwestycji oraz określić potencjalne terminy spłaty kredytów. Przede wszystkim pozwoli Ci na oszacowanie wartości Twojego przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz wsparcia w analizie finansowej? Wypełnij formularz, a opowiemy, jak możemy Ci pomóc!  Akceptuję regulamin*


  Wyślij

  Do czego służy analiza rentowności?

  Analiza rentowności jest wykorzystywana w bieżącym zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem. Wielu menedżerów zadaje sobie pytanie „Kiedy sprzedaż zacznie przynosić zyski?”. Aby móc odpowiedzieć na to zagadnienie należy posłużyć się między innymi analizą progu rentowności. Dopiero po przekroczeniu pewnej wielkości sprzedaży jednostka staje się rentowna, a prowadzenie biznesu jest opłacalne.

  Próg rentowności wykorzystywany jest do podejmowania decyzji o ustaleniu optymalizacji zysku, i określeniu cen wytwarzanych produktów, obliczaniu wolumenu produkcji zapewniającego osiągniecie zaplanowanego zysku, a także ustalaniu wpływu zmian wielkości produkcji, cen oraz kosztów na poziom wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Służy on również do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

  Analiza rentowności jest istotna dla każdego przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje finansowe można wykorzystać instrument jakim jest analiza progu rentowności, czyli badanie jego wrażliwości na zmianę takich czynników jak cena produktu, koszty stałe i zmienne, wielkość sprzedaży, czy oczekiwany zysk. Jest to przydatne narzędzie do planowania działań przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, sprzedaży oraz kalkulacji cen w kolejnych okresach działalności.

  Natalia Marchelewicz

  Zobacz inne wpisy

  5 sił Portera i macierz McKinseya
  Analiza rynku

  Atrakcyjność sektora w gospodarce – 5 sił Portera i macierz McKinseya

  Zobacz więcej
  ZR
  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Strategie Zrównoważonego Rozwoju jako element budowania marki firmy

  Zobacz więcej
  wdrażanie innowacji
  Innowacje

  Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie. Jak dobrze inwestować w firmie?

  Zobacz więcej