09.04.2021

Dlaczego Warto Dobrze Przygotować Swój Biznesplan?

Kiedy biznesplan może okazać się przydatny?

Podstawą działania i sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest plan. Bez niego szanse powodzenia znacząco spadają. Pozwala on również zapobiec podejmowaniu pochopnych decyzji często opartych na emocjach. Inną istotną zaletą biznesplanu jest ułatwienie ewaluacji działań. Jeżeli wizja przyszłości firmy jest jasno ustalona, łatwiej jest ocenić czy nasze działania przyniosą oczekiwane skutki.
Biznesplan jest również niezbędny, jeżeli chcemy uzyskać kredyt, dotację lub wsparcie inwestora. W tej sytuacji musimy traktować go jako wizytówkę naszego przedsiębiorstwa ze względu na to, że właśnie od niego zależało będzie czy uda nam się uzyskać finansowanie.

Jak powinien wyglądać dobry biznesplan?

W kwestii pisania biznesplanu nie ma idealnego przykładu, na którym powinno się wzorować. Jego wygląd powinien zależeć przede wszystkim od jego przeznaczenia. Jeżeli celem jest uzyskanie dofinansowania, to przede wszystkim powinniśmy skupić się na spełnieniu wymogów danej instytucji, a następnie na przedstawieniu naszej idei w pozytywnym świetle. W sytuacji, w której tworzony biznesplan powstaje dla celów własnych, powinniśmy skupić się na rzeczywistym przedstawieniu sytuacji oraz wyznaczeniu realnych celów i strategii.

Typowy biznesplan na ogół składa się z następujących części:

1. Opis firmy

Ta część powinna zostać przeznaczona na przekazanie takich informacji jak: najważniejsze dane o przedsiębiorstwie, forma działalności prawnej, nazwa firmy dane kontaktowe, data rozpoczęcia działalności. Oprócz tego jest to również miejsce na przedstawienie misji, wizji oraz celów firmy.

2. Opis produktu/usługi

W tym miejscu przedstawiamy produkt lub usługę, którą chcemy oferować. Należy tu skupić się na takich aspektach jak: cechy, zalety, koszty wytworzenia, jaką wartość niesie dany produkt/usługa dla klientów oraz co wyróżnia produkt/usługę na tle rozwiązań oferowanych przez konkurencję.

3. Opis kadry

Sporządzając opis kadry, należy zawrzeć w nim takie informacje jak: liczba osób zatrudnionych, doświadczenie i kwalifikacje kadry kierowniczej, struktura firmy oraz koszty pracownicze.

4.Analiza rynku i konkurencji

W trakcie analizy rynku i konkurencji powinniśmy skupić się przede wszystkim na panujących trendach na rynku, szansach oraz zagrożeniach wynikających z uwarunkowań rynkowych, wartości rynku, charakterystyce grupy docelowej, barierach wejścia na rynek, tle konkurencyjnym oraz analizie największych graczy na rynku. W tej części przydatne okazują się również takie narzędzia jak analiza SWOT, kanwa Osterwaldera oraz macierz McKinsey’a.

5. Strategia marketingowa i sprzedażowa

W tej części należy przekazać, w jaki sposób firma będzie się reklamowała, jak klienci dowiedzą się przedsiębiorstwie, jakimi kanałami będzie prowadzony marketing oraz w jaki sposób i komu będą sprzedawane produkty/usługi.

6.Strategia finansowa

Plan finansowy powinien zawierać takie punkty jak prognozy finansowe, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, próg rentowności oraz bilans. Istotne również jest to, że wszelkie informacje w tej części powinny zostać poparte obliczeniami uwzględniającymi trendy rynkowe.

7. Harmonogram

W tej części powinniśmy określić wszelkie nasze działania w czasie. Należy określić przedziały czasowe, w których dany krok będzie realizowany.

Podsumowanie

Ta część powinna zostać przeznaczona na prezentację wszystkich kluczowych informacji przedstawionych we wcześniejszych częściach oraz powinna nastąpić w niej całościowa ocena ryzyka biznesowego.

Pisząc biznesplan należy pamiętać, że jest on wizytówką Twojej firmy. Należy przedstawiać ją w superlatywach jednak nie można zapomnieć o istniejących ryzykach i zagrożeniach na rynku.

Krzysztof Glinicki

Zobacz inne wpisy

druk 3d
Innowacje

Rozwój i komercjalizacja druku 3D w medycynie

Zobacz więcej
badania rynku
Analiza rynku

Analiza PEST jako element badania rynku

Zobacz więcej
katastrofa w gospodarce
Gospodarka

Jak katastrofy naturalne wpływają na gospodarkę?

Zobacz więcej