07.08.2020

Gdzie szukać środków na dofinansowanie?

Nie jest tajemnicą, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z inwestowaniem w jej rozwój. Posiadanie odpowiednich środków finansowych umożliwia podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje wystarczającą ilością środków własnych, z pomocą nadchodzą liczne programy i działania, mające na celu wsparcie biznesu w pokonywaniu nowych wyzwań. Odbiorcami większości proponowanych dofinansowań są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Otrzymaną pomoc mogą one przeznaczyć m.in. na założenie firmy, wdrażanie innowacji, informatyzację, wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, działania za granicą lub na bieżącą aktywność przedsięwzięcia.

W zależności od potrzeb podmiotu gospodarczego, różnych form dofinansowania można szukać m.in. w Urzędzie Pracy, w punkcie informacyjnym Funduszy Unijnych lub w banku.

Dofinansowanie z urzędu pracy

W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, gdy osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, może ubiegać się o otrzymanie bezzwrotnej i jednorazowej pomocy finansowej. Kwota środków możliwych do uzyskania to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dotację, należy prawidłowo wypełnić wniosek i złożyć go w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy. Na jego podstawie urzędnicy ocenią planowane przedsięwzięcie. W celu zwiększenia szans na przyznanie dofinansowania na otwarcie firmy warto załączyć do dokumentacji dobrze przygotowany biznesplan.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, środki pieniężne można przeznaczyć na konkretny, opisany w nim cel. Najczęściej są one przyznawane na zakup maszyn, towarów, reklamę oraz na pomoc doradczą związaną z prowadzeniem biznesu. Warto zaznaczyć, że działalność gospodarczą należy założyć po otrzymaniu dotacji i podpisaniu umowy z urzędem oraz trzeba ją prowadzić przez minimum rok.

Dotacje unijne na rozwój biznesu

Jeśli przedsiębiorca zamierza rozwijać swoją dotychczas prowadzoną działalność biznesową, to może otrzymać wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej. Operacyjne i regionalne programy finansowane z UE, oferują środki na pomoc w wielu obszarach aktywności firmy jak np. wprowadzenie elektronicznych systemów, prace rozwojowe i badawcze, ekologiczne rozwiązania lub ekspansja na rynki zagraniczne.

W przypadku planowania internacjonalizacji przedsiębiorstwa warto obserwować stronę , na której ogłaszane są dofinansowania, do których należą m.in. konkursy Granty na Eurogranty i Badania na rynek. Celami kolejno wymienionych wsparć jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki produktów lub usług oraz promocji marek produktowych za granicą. Przyznane środki można przeznaczyć na usługi doradcze związane z przygotowaniem strategii ekspansji, udział w targach lub działania promocyjne.

Oprócz wyżej wymienionych bezzwrotnych dotacji, fundusze UE oferują jak kredyty, pożyczki, leasing czy poręczenie. Wymagania do uzyskania takich środków są niższe niż w przypadku zwykłych kredytów bankowych. Można je wykorzystać na założenie i rozwój firmy, prace badawcze lub zakup środków transportu. Informacje na temat finansowania znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Finansowanie kredytem bankowym

Alternatywą dla bezzwrotnych dotacji jest kredyt gotówkowy z banku, który można przeznaczyć na różne cele związane z działalnością przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie pozwala na szybki rozwój firmy bez potrzeby wcześniejszego gromadzenia środków finansowych. Jednak pożyczone pieniądze trzeba zwrócić wraz z odsetkami, dlatego ważne jest, aby rzetelnie  przygotować strategię działania firmy w celu bezproblemowej spłaty kredytu.

Przed podjęciem decyzji o pozyskaniu dofinansowania z banku, należy sprawdzić i porównać warunki wszystkich ofert obecnych na rynku. Wyróżnia się kredyty inwestycyjne, obrotowe (przeznaczone na bieżące zobowiązania firmy), krótkoterminowe i na inwestycje wskazane, czyli na określony przez kredytodawcę cel – zazwyczaj opiera się na korzystniejszych warunkach.

Pomoc finansowa dla startupów 

W sytuacji, gdy firmy znajdują się w początkowej fazie rozwoju i oferują innowacyjne produkty i usługi, pomocy można szukać u funduszy Venture Capital. Inwestują one na niepublicznym rynku kapitałowym, w przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem

Na rynku obecni są również Aniołowie Biznesu – osoby zamożne, które inwestują swój prywatny majątek. Dofinansowując daną działalność, inwestor otrzymuje pakiet udziałów w firmie. Anioł Biznesu często poza środkami finansowymi oferuje również wsparcie doradcze w prowadzeniu firmy.

Przedsiębiorstwo chcące skorzystać z funduszy Venture Capital lub z pomocy prywatnego inwestora, musi posiadać duże perspektywy na osiągnięcie sukcesu na rynku. Lista Funduszy VC jest dostępna na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Dofinansowanie szansą na rozwój

W zależności od formy prowadzonej działalności, sposobów na otrzymanie dofinansowania jest wiele. Największy wachlarz programów wsparcia jest realizowany w ramach funduszy Unii Europejskiej, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową funduszeeuropejskie.gov.pl.

Bez względu na źródło dofinansowania, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jego otrzymania, trzeba rzetelnie przygotować strategię biznesową,  która jest niezbędna do prowadzenia działalności.
Dobrze wykorzystana dotacja, może być kluczem do sukcesu w biznesie.

Adrianna Wójtowicz

Zobacz inne wpisy

Digital marketing
Marketing

Digital marketing, czyli nowa technologia reklamy

Zobacz więcej
Badanie fokusowe
Analiza rynku

Badanie fokusowe jako element badania rynku

Zobacz więcej
outsourcing
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kiedy zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

Zobacz więcej