30.10.2017

Studium wykonalności czy biznesplan? – jakie możliwości daje każde z nich

Biznesplan i studium wykonalności – prawdę mówiąc nie każdy z nas dostrzega różnice pomiędzy nimi. Mają one jednak kluczowe znaczenie w tworzeniu każdej działalności. Niezależnie od tego czy jesteś początkującym przedsiębiorcą czy też rekinem biznesu, pozyskanie nowych funduszy jest niezbędnym krokiem do rozwoju przedsiębiorstwa. Jak tego dokonać? Istnieją różne sposoby, jednak jednym z najskuteczniejszych jest przedstawienie potencjalnym inwestorom jednego z tych dokumentów. Jednak jaka jest właściwie różnica pomiędzy nimi i czy dokładnie wiemy co kryje się za tymi słowami?

Biznesplan jako pomoc w rozwoju przedsiębiorstwa

Czym tak właściwie jest biznesplan? Najprościej można go określić jako narzędzie do planowania firmy, określające jej cele oraz strategię jaką się kieruje. Tworzymy go na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne firmy w celu zaprezentowania naszej działalności. Zaliczają się do nich modyfikacje procesów zarządzania jednostką oraz metod promowania naszych usług, znalezienie potencjalnych dostawców i odbiorców. Możemy go przedstawić potencjalnym inwestorom, poprzeć nim nasz wniosek o kredyt lub też na jego podstawie zaplanować strategię. Powinien on składać się z kilku bardzo ważnych elementów, takich jak:

 • Streszczenie – należy je napisać w sposób ciekawy dla inwestora i zachęcający do wczytania się w dalszą część naszego biznesplanu
 • Prezentacja firmy – w tym miejscu przedstawiamy czytającemu nasz pomysł, podstawowe informacje oraz określamy misję firmy
 • Charakterystyka produktów i usług – to nic innego jak dokładny opis tego co oferuje nasza firma potencjalnym klientom
 • Rynek i marketing – odpowiadamy tutaj na pytania takie jak: Kto jest naszym potencjalnym klientem? Jaka jest nasza konkurencja? Skąd weźmiemy surowce? Wykonujemy przy tej okazji analizę konkurencji, określamy działania marketingowe, reklamowe oraz kanały dystrybucji
 • Potencjał produkcyjny i personel – należy zawrzeć tam informacje na temat tego jakie mamy wyposażenie, ilu zatrudnimy pracowników i potencjalne godziny pracy tygodniowo oraz na czym będzie polegał proces dostarczania usług
 • Analiza finansowa – określamy sytuację finansową firmy, prowadzimy analizę wskaźnikową, szacujemy potencjalne koszty i przychody działalności w przyszłości
 • Analiza SWOT – czyli nic innego jak badanie zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia firmy, Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do naszego artykułu na ten temat

Można by powiedzieć, że dobry biznesplan odpowiada na 4 pytania: Kto zamierza otworzyć przedsiębiorstwo? Co jest przedmiotem przedsięwzięcia? W jaki sposób plany zostaną zrealizowane? Oraz to, które interesuje większość, ile to będzie kosztować?

Studium wykonalności – niezbędnik do pozyskania nowych inwestycji

Studium wykonalności (feasibility study) to zdaniem wielu ludzi rozbudowana o analizę wykonalności technicznej wersja biznesplanu. Celem sporządzania studium wykonalności jest weryfikacja potencjały pomysłu oraz możliwości jego wykonania. Po jej wykonaniu wystawia się pozytywną lub negatywną ocenę możliwości projektu. Realizacja studium wykonalności stanowi niezbędny etap procesu ubiegania się o finansowanie z Unii Europejskiej. Powinno składać się z takich elementów jak:

 • Przedstawienie projektu: dane o nim, opis stanu aktualnego (przed podjętymi działaniami), opis stanu projektowego, lokalizacja oraz analiza pomocy publicznej,
 • Definicja celów projektu
 • Harmonogram wdrożenia projektu
 • Szeroki zakres analiz takich jak: instytucjonalna, prawna, trwałości, wykonalności, popytu, opcji czyli rozwiązań alternatywnych, finansowa, kosztów i korzyści, wrażliwości i ryzyka,
 • Określenie planowanego postępu – mierzalnego celu projektu
 • Oceny ryzyka wykonalności zaplanowanego celu
 • Warianty alternatywne

Niezwykle przydatne przy wykonywaniu studium wykonalności są analizy takie jak:

 • Sprawdzenie aspektów prawnych wdrożenia danego projektu
 • Analiza makrootoczenia PEST – porównanie ze sobą podstawowych czynników zewnętrznych organizacji czyli: politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych
 • 5 sił Portera – wykonywana przed wejściem na nowy rynek analiza atrakcyjności sektora
 • Analiza SWOT
 • Model Osterwaldera

Jak dokonać wyboru?

Określenie który z dokumentów stworzyć zależy od wielu czynników. Należy po pierwsze określić co chce się osiągnąć. Biznesplan sprawdza się głównie przy firmach mniejszych, czysto usługowych, polegających na mało zmieniających się działaniach. Studium wykonalności skupia się na innych aspektach, takich jak bariery prawne i dokładnej analizie jak najlepiej je ominąć. Określamy również cele, które chcemy osiągnąć, problemy jakie możemy napotkać przy ich realizacji. Często dokonanie wszelkich analiz, zebranie odpowiednich danych i właściwe wyciągnięcie wniosków jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy, jaką gwarantują firmy profesjonalnie się tym zajmujące. Pomogą one również sprawić, aby stworzony przez nas wcześniej dokument był bardziej atrakcyjny w oczach potencjalnych inwestorów czy też komisji przyznającej dotację. Warto jest więc zlecić im wykonanie wybranego przez nas wariantu, gdyż pomaga on w dokonywaniu istotnych dla firmy decyzji takich jak wejście na nowy rynek, określenie nowej strategii. Nie zwlekaj więc i pomyśl o wykonaniu biznesplanu lub studium wykonalności już dziś!

Zobacz inne wpisy

patenty
Innowacje

Jak zarobić na wynalazkach, czyli sztuka patentowania

Zobacz więcej
: Szef czy lider – czyli jak przewodzić zespołem, a nie tylko nim zarządzać
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szef Czy Lider – Czyli Jak Przewodzić Zespołem, A Nie Tylko Nim Zarządzać

Zobacz więcej
Gospodarka

Studium wykonalności czy biznesplan? – jakie możliwości daje każde z nich

Zobacz więcej