10.08.2022

Norwegia i eksport towarów na rynek polski

System ekonomiczny Norwegii jest przykładem gospodarki mieszanej. Składa się z cech gospodarki wolnorynkowej, jak i nakazowej. Zarówno państwo, jak i sektor prywatny odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu systemu gospodarczego Królestwa Norwegii. Umożliwia to połączenie ze sobą efektywności ekonomicznej z zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa, co niweluje nieporozumienia, a w rezultacie przyczynia się do polepszenia standardu życia.

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny ma wpływ na wzrost gospodarczy państwa, a co za tym idzie na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki złożom ropy naftowej oraz gazu ziemnego odkrytym w 1967 roku w szelfie Morza Północnego i , kraj stał się czołowym europejskim producentem tego surowca. Co więcej, dostęp do dwóch wyżej wymienionych mórz oraz do Morza Barentsa umożliwił Norwegii zajęcie czołowej pozycji na świecie w rybołówstwie. Ze statystyk the Observatory of Economic Complexity (OEC) wynika, że w 2018 roku wartość eksportowanych ryb wyniosła Ich głównymi odbiorcami były kraje Unii Europejskiej, wśród których Polska znajdowała się na czele.

Sytuacja polityczna na linii Norwegia-Polska

Na przestrzeni ostatnich 15 lat relacje handlowe między Norwegią a Polską umacniały się i wpłynęły korzystnie na wolumen eksportu. Za przełomowy okres dla tych krajów uznaje się rok wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obie te gospodarki zaczęły współpracę na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) a Królestwem Norwegii o wolnym handlu. Ponadto ważności nie straciły umowy bilateralne dotyczące unikania   Te podpisane porozumienia mają pozytywny wpływ na obie gospodarki, gdyż polsko-norweskie obroty handlowe stale wzrastają. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ich saldo wzrosło z poziomu 2,47 mld USD w 2004 roku do nieco ponad 7,05 mld USD w 2013 roku. A w 2018 roku wyniosło 9,52 mld USD.

Eksport Norwegii i import Polski

W 2018 roku Norwegia wyeksportowała ze swojego kraju towar o łącznej wartości 127 mld USD, co plasuje ją na 33 miejscu na świecie. Najczęściej eksportowanymi dobrami stały się gaz ziemny, ropa naftowa, metale oraz ryby, a największymi jej odbiorcami Niemcy, Wielka Brytania oraz Holandia. Natomiast eksport do Polski stanowił 2,38% handlu zagranicznego Norwegii, czyli 3,03 mld USD. Główne eksportowane produkty to ryby (zarówno świeże, jak i mrożone), ropa naftowa, statki pasażerskie i towarowe oraz aluminium. Dla porównania według danych z 2018 roku Polska zajęła 18 miejsce w imporcie na świecie, sprowadzając do kraju produkty o łącznej wartości 278 mld USD. O jej dynamicznym rozwoju handlu zagranicznego świadczył wzrost importu o 70,5 mld USD w latach 2013-2018. Z 207 mld USD w 2013 do 278 mld USD w 2018 roku. A niezmiennie od lat głównymi produktami importowanymi z Norwegii jest ropa naftowa, samochody oraz części. Podsumowując dane z OEC wskazują, że Królestwo Norwegii stanowi 1,09% importu Polski.

Stale rozwijające się branże

Od wielu lat handel zagraniczny prowadzony między Norwegią a Polską utrzymuje się na stabilnym poziomie, ulegając nieznacznym wahaniom. Wśród polskich partnerów handlowych Norwegia zajmuje 20 pozycję w imporcie. Te dwie gospodarki utworzyły silną więź handlową, a branże zajmujące się eksportem, które stale się wzmacniają to:

  1. Ryby – Polska jest głównym kontrahentem branży rybnej w Norwegii. Stanowi ona 15% całego importu rybnego. Pomimo sytuacji epidemiologicznej i ogólnego zawahania się światowej gospodarki, dotychczasowy eksport ryb (dorszy i łososi) do Polski stale rośnie. Kraj ten stał się głównym dostawcą dla Polski, ponieważ jakość, na którą stawiają Norwedzy, jest istotnym aspektem.
  2. Minerały – Polska stanowi około 2% eksportu Norwegii w tym sektorze. Co można rozumieć poprzez branże minerałów? Składa się ona z następujących produktów: żużlu, cementu, soli, jak również ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
  3. Metale – Znaczącą rolę w wymianie między Norwegią a Polską odgrywa sektor metali. Norwegia może się poszczycić posiadaniem ogromnych złóż metali szlachetnych, gdyż oprócz ropy naftowej, gazu ziemnego i ryb, posiada właśnie zasoby rud metali żelaznych i nieżelaznych, które eksportuje do Polski.

 

Relacje handlowe między Polską a Norwegią odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu obu tych gospodarek. Polska jest jednym z 143 krajów, do których trafiają ryby z Norwegii, jednak to ona spośród wszystkich krajów stoi na czele ich importu. Natomiast Norwegia jest głównym klientem branży okrętowo-stoczniowej oraz maszynowej w Polsce. Podsumowując, współpraca między tymi dwoma krajami z roku na rok przybiera na znaczeniu.

Zobacz inne wpisy

Innowacje

Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania AI w małej firmie?

Zobacz więcej
Dlaczego outsourcing pracowników może pomóc twojej firmie?
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Dlaczego outsourcing pracowników może pomóc twojej firmie?

Zobacz więcej
bilans strategiczny
Finanse

Jak bilans strategiczny może pomóc twojej firmie w podejmowaniu dalszych decyzji?

Zobacz więcej