ANALIZA KONKURENCJI

ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ NA RYNKU

Zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym istotnym elementem opracowania strategii firmy jest dostosowanie swojej oferty względem konkurencji działającej na rynku. Podstawą pod zrozumienie rynkowych graczy jest szczegółowa analiza ich działań w zakresie marketingu, sprzedaży oraz modelu działalności na danym obszarze.

Dzięki temu nasi Klienci mają okazję zidentyfikować tło konkurencyjne jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Poprzez efektywne metody analityczne, jesteśmy w stanie dostarczyć klientom insighty rynkowe, kluczowe w tworzeniu strategii firmy.

Podejmując współpracę z naszym zespołem w Twoje ręce przekazujemy analizę obfitą w wewnętrzne informacje na temat konkurentów pozyskane przy pomocy zarówno metod pierwotnych jak i wtórnych. Dzięki sieci partnerstw oraz współpracy, jesteśmy w stanie zapewnić autentyczność informacji pozyskanych bezpośrednio u źródła.

Napisz do nas

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodny termin na spotkanie lub rozmowę telefoniczną.

Klikając Wyślij wiadomość akceptujesz Regulamin.

Case study

Nasze usługi stanowią dla wielu klientów wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, m.in. w programach unijnych.
Przeprowadzamy usługi doradcze w programach takich jak: Go to Brand, Grant 2.4.1

Decydując się na analizę konkurencji, oddamy do Twojej dyspozycji wyselekcjonowany zespół z grona 30 specjalistów pracujących w ConQuest Consulting oraz wsparcie naszej sieci partnerów składających się z ponad 250 ekspertów aktywnych w pełnym spektrum różnorodnych rynków, branż i specjalizacji.

Konkurencja jest jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o sukcesie i przyszłości przedsiębiorstwa. Nawet najlepiej sprzedający się produkt, na który istnieje duży popyt, może nie zapewnić utrzymania się firmie, jeśli oferuje go taniej i w dużych ilościach. Dlatego też analiza konkurencji jest podstawowym krokiem pod krokiem do rozpoczęcia działalności, a także zmiany profilu produkcji czy rozbudowy przedsiębiorstwa.

 

Analiza konkurencji i jej podstawowe elementy

 

Pojęcie konkurencji przez większość przedsiębiorców jest traktowane jako synonim zagrożenia. W rzeczywistości tzw. „zdrowa konkurencja” jest skutecznym motywatorem, który sprawia, że oferowane towary lub usługi zachowują wysoką jakość.

Brak konkurenta prowadzi zazwyczaj do obniżania standardów lub zawyżania cen, co niekorzystnie wpływa na markę. Zachowanie warunków, które będą sprzyjały utrzymaniu się firmy na rynku, a także zapewnią jej możliwość rozwoju, wymaga jednak utrzymania równowagi pomiędzy firmą a konkurentami. To oni bowiem najsilniej oddziałują na mechanizm popytu i podaży na lokalnym rynku.

Identyfikacja bezpośredniego otoczenia konkurencyjnego to proces, który polega na określeniu liczby i rodzaju firm, które korzystają z lokalnych zasobów takich jak( klienci czy, surowce) oraz ze środków pieniężnych. Proces analizy obejmuje siedem elementów:

  1. Produkty i usługi konkurencji – ten obszar obejmuje jakość produktów oraz ich ceny. Weryfikacja specyfiki produktów pozwala na ustalenie cech, które decydują o ich popularności i konkurencyjności.
  2. Klienci – analiza obejmuje liczbę klientów zainteresowanych produktami lub usługami, a także ich specyfikę – wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status zawodowy czy wykształcenie. W tym obszarze przydatna jest też analiza danych zastanych, która pozwala na ocenę zmian typu klientów w czasie.
  3. Kanały sprzedaży – obszar obejmujący najważniejsze sposoby dystrybucji produktów przez konkurenta, jak przedstawicielstwo handlowe, sprzedaż  internetowa, hurtowa czy detaliczna np. w sieci dyskontów.
  4. Grupa docelowa – to kategoria osób, do których są kierowane produkty firmy. Dzięki precyzyjnej klasyfikacji cech grupy docelowej, można dostosować dany produkt do upodobań odbiorców. O upodobaniach może decydować wiele czynników, jak np. wiek, płeć, wykształcenie,  grupy zawodowe czy statusu finansowego.
  5. Przewaga konkurencyjna – trudny do zbadania element, ponieważ ma na celu wskazanie nisz rynkowych lub cech asortymentu, które będą bardziej doceniane przez klientów niż u konkurencji.
  6. Finansowanie – wymaga przeanalizowania historii konkurencyjnej firmy oraz określenia, z jakich opcji korzystała w drodze do sukcesu. Wykorzystanie sprawdzonego wzorca może być receptą na własny sukces.
  7. Mocne i słabe strony – w ich określeniu pomaga ceniona w biznesie analiza SWOT, której przeprowadzenie jest warunkiem rozpoczynania biznesu. Niektóre formy działalności, jak np. branża handlowa czy usługowa wymagają zastosowania specjalnych metod. Jedną z nich jest tzw. Polega ona na do wcieleniu się wybranego obserwatora w rolę klienta i dokonania oceny jak największej liczby cech, które składają się na pracę i wizerunek konkurencji.

 

Analiza konkurencji z ConQuest Consulting

 

Badanie i analiza wszystkich elementów, które obejmuje identyfikacja bezpośredniego otoczenia konkurencyjnego, wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, a także umiejętności zbierania i analizowania pozyskanych danych.  Poza doświadczonym zespołem w współpracujemy z 250 ekspertami zewnętrznymi, dzięki którym wykonywane analizy są pełniejsze i bardziej precyzyjne.Analiza danych zastanych, badanie metodą mystery client czy weryfikacja specyfiki produktów są przeprowadzane profesjonalnie – we współpracy z klientem. W efekcie dostarczamy im szczegółowe dane rynkowe, niezbędne w tworzeniu strategii firmy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 - liczba głosów, średnia: 4,40 z 5)
Loading...

Działania

tick  Analiza danych zastanych obejmująca pozyskanie informacji w bazach danych oraz na podstawie stron internetowych konkurentów

tick  Identyfikacja otoczenia bezpośrednio konkurencyjnego

tick  Analiza kanałów dotarcia do odbiorców konkurencyjnych firm

tick  Weryfikacja działań marketingowych przedsięwziętych przez konkurentów

tick  Badanie Mystery Client

Rezultaty

tick  Przedstawienie podstawowych informacji o działalności operacyjnej, polityce cenowej oraz danych finansowych konkurentów

tick  Weryfikacja specyfiki produktów/usług oferowanych przez konkurentów oraz poznanie elementów wyróżniających ich ofertę na tle rynku

tick  Określenie pozycji zajmowanej na rynku przez poszczególnych konkurentów z wyszczególnieniem liderów

tick  Weryfikacja i pomiar efektywności kanałów dotarcia do potencjalnego odbiorcy usług/produktów oferowanych przez konkurencję

tick  Dostarczenie informacji o działaniach sprzedażowo-marketingowych konkurencji w szczególności tych decydujących o przewadze konkurencyjnej

Jak pomogliśmy naszym klientom?

d72ab6b6-sharp_05y00u05y00u000000

Przeprowadzenie efektywnej usługi Analizy Rynku pozwalającej na zidentyfikowanie oraz kompleksowe przeanalizowanie wiodących na polskim rynku rozwiązań w zakresie usług w chmurze.

298fc653-pkp_03m01z03m01z000000

Skuteczna analiza obiegu informacji oraz przygotowanie rekomendacji do wdrożenia
w Grupie PKP mapy procesu obiegu informacji w notacji BPMN.

d54694b9-gerda_04y01r04y01r000000

Przygotowanie planu działań eksportowych, na którego podstawie opracowana została strategia rozwoju firmy z wyszczególnieniem konkretnych działań w zakresie wszystkich elementów Mix Marketingu.