11.08.2022

Sektor przedsiębiorstw w Polsce – liczba firm, zyski, zatrudnienie

Z roku na rok obserwowany jest wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, ale nie we wszystkich sektorach gospodarki. Lokalizacja tych firm nie pokrywa się z regionami, w których generują one największe zyski. Poniżej opisane zostało, jak wygląda sektor przedsiębiorstw w Polsce w 2019 roku, jak kształtuje się liczba firm (gdzie obserwowano ich wzrost, a gdzie ubytek), w jakich regionach jest najwięcej nowych rejestracji, które branże i w jakich województwach generują największy zysk oraz jakie sektory oferują najwięcej wakatów na portalu dla osób szukających zatrudnienia.

Rejestracja przedsiębiorstw

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) wynika, że w okresie września 2020 roku zarejestrowano 31 296 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Z dostępnych danych wynika, że od stycznia do września 2020 roku do rejestru dodanych zostało 238 803 firm. Oznacza to spadek o 17,27% w stosunku do jednakowego okresu w 2019 roku (280 045 powstałych firm). Bezpośredni wpływ na tak znaczny spadek liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpływ na kryzys gospodarczy wynikający z wybuchu pandemii COVID-19.

Najwięcej zarejestrowanych firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w październiku 2020 roku rozpoczęło działalność w branży budowlanej 20,1%. Na czołowych miejscach znalazły się również działalność handlowa 18,2% oraz profesjonalne, naukowe i techniczne 11,4%.

Największa liczba rejestracji przedsiębiorstw miała miejsce w województwie mazowieckim (18,9%), wielkopolskim (9,7%) oraz małopolskim (9,4%). Przedsiębiorstwa te przeważały w segmencie małych i średnich firm, zatrudniających poniżej 50 pracowników. Jednak to firmy z sektora usług oraz handlu dominowały wśród firm z sektora MŚP. Firmy należące do wyżej wspomnianych sektorów generowały największe przychody osiągane w polskiej gospodarce.

A co z zyskiem jednostkowym przedsiębiorstw?

Biorąc pod uwagę przychód z całokształtu działalności w przeliczeniu na jedno funkcjonujące przedsiębiorstwo to produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (2 190,97 mln PLN), produkcja wyrobów tytoniowych (789,72 mln PLN) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (301,73 mln PLN) zajmują czołowe miejsca. Liczba producentów wyrobów tytoniowych od 2018 roku pozostaje bez zmian i wynosi 10 jednostek. Zarejestrowanych producentów koksu i produktów rafinacji ropy naftowej jest mniej w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 3 firmy – 36 podmiotów. Spadek zauważalny jest również wśród przedsiębiorstw związanych z energetyką – 11 jednostek mniej. Świadczy to o umacniającym się oligopolu występującym na tych rynkach.

Które województwa dominują?

Najwięcej dochodów generuje, bez zaskoczenia, województwo mazowieckie. Uzyskane tam kwoty stanowią ponad 33% wszystkich przychodów przedsiębiorstw w Polsce. Kolejne miejsca zajmują odpowiednio województwo wielkopolskie (12,74%) oraz śląskie (11,23%). Wpływ na przedstawiony ranking najprawdopodobniej wywiera fakt, iż są to trzy najgęściej zaludnione województwa.

A co z liczbą pracowników?

W pierwszym kwartale 2020 roku najwięcej osób zatrudniano w przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu hurtowym i detalicznym. Drugą branżą było budownictwo, gdzie pracowało 12,82% osób. Co dziesiąty zatrudniony pracował w obszarze działalności naukowej, profesjonalnej lub technicznej.

W porównaniu do jednakowego okresu w 2019 roku liczba pracowników zwiększyła się w największym stopniu w firmach działających w branży informacji i komunikacji. Przyrost ten stanowił prawie 5%. Kolejnymi sektorami gospodarki były zakwaterowanie i gastronomia (4%) oraz transport i gospodarka magazynowa (4%). W tym samym okresie największy spadek zatrudnionych osiągnęła działalność związana z administracją i działalnością wspierającą (-3,5%) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (-2,9%).

Jacy pracownicy są najczęściej poszukiwani?

Według statystyk opublikowanych na platformie pracuj.pl, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku najczęściej poszukiwani byli specjaliści z dziedziny handlu i sprzedaży (33% ofert), obsługi klienta (18%), IT (14%) oraz finansów (13%).

Mimo iż od wielu kwartałów branże łaknące nowych pracowników nie zmieniają się, na rynku można odnotować zmiany w liczebności ofert. W segmencie handlarzy i sprzedawców, których liczba zmniejszyła się o 3% w porównaniu z rokiem 2019. Uwagę przykuwa również sytuacja specjalistów IT, gdzie widoczna jest największa różnica między dostępnymi ofertami a natężeniem rekrutacji. Ciekawą grupą jest również branża obsługi klienta, ponieważ mimo tego, że liczba ogłoszeń skierowana do poszukujących pracy znacznie wzrosła od maja 2020 roku, to i tak pracownicy na to stanowisko są o wiele rzadziej poszukiwani przez przedsiębiorców, niż w tym samym okresie w poprzedzającym roku.

Podsumowując, liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w Polsce zmalała, w głównej mierze za sprawą pandemii COVID-19. W 2020 roku na drugim miejscu pod względem wzrostu liczby pracujących zaliczyła branża informacyjna i komunikacyjna. Z danych dostępnych z dnia 31 marca 2020 roku liczba zatrudnionych była najwyższa w branży przetwórstwa przemysłowego.

Chciałbyś przeprowadzić analizę Twojej konkurencji, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Skorzystaj z usług profesjonalnej firmy doradczej!

Klaudia Gawor

Zobacz inne wpisy

Strategia marketingowa
Analiza rynku

Strategia marketingowa a macierz Ansoffa

Zobacz więcej
analiza abc/xyz
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Analiza ABC/XYZ – czyli jak zarządzać zapasami i utrzymywać porządek w magazynie

Zobacz więcej
analiza konkurencji
Analiza konkurencji

Analiza konkurencji w 7 krokach

Zobacz więcej