• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

Sektor przedsiębiorstw w Polsce – liczba firm, zyski, zatrudnienie


Sektor przedsiębiorstw w Polsce – liczba firm, zyski, zatrudnienie

Z roku na rok obserwowany jest wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, ale nie we wszystkich sektorach gospodarki. Lokalizacja tych firm nie pokrywa się z regionami, w których generują one największe zyski. Poniżej opisane zostało, jak wygląda sektor przedsiębiorstw w Polsce w 2019 roku, jak kształtuje się liczba firm (gdzie obserwowano ich wzrost, a gdzie ubytek), w jakich regionach jest najwięcej nowych rejestracji, które branże i w jakich województwach generują największy zysk oraz jakie sektory oferują najwięcej wakatów na portalu dla osób szukających zatrudnienia.

Rejestracja przedsiębiorstw

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) wynika, że do końca września 2019 roku zarejestrowano 35 566 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Szacuje się, że w całym 2019 roku do rejestru dodanych zostanie 47 421 firm. Oznaczać to będzie wzrost o 5,03% w stosunku do 2018 roku. Wpływ na tę sytuację może mieć obniżenie podatku CIT (odprowadzanego od przychodów firm) do 9%.

Najwięcej zarejestrowanych firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku rozpoczęło działalność profesjonalną, naukową i techniczną 16,20%. Na czołowych miejscach znalazły się również działalność handlowa 16,05% oraz związana z budownictwem 13,91%. Jednakże, w tym samym roku najwięcej podmiotów rozpoczęło funkcjonowanie w obszarze consultingu, realizacji projektów budowlanych oraz związanych z nimi robót.

Największa liczba rejestracji przedsiębiorstw miała miejsce w Warszawie (6 141), Wrocławiu (1 423) oraz Krakowie (1 421). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych należało do branży przetwórstwa przemysłowego. Przedsiębiorstwa te przeważały w segmencie średnich i dużych firm, zatrudniających powyżej 50 pracowników. Jednak branża handlu oraz napraw pojazdów samochodowych dominowała wśród małych przedsiębiorstw. Firmy należące do wyżej wspomnianych sektorów generowały największe przychody osiągane w polskiej gospodarce.

A co z zyskiem jednostkowym przedsiębiorstw?

Biorąc pod uwagę przychód z całokształtu działalności w przeliczeniu na jedno funkcjonujące przedsiębiorstwo to produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (2 190,97 mln PLN), produkcja wyrobów tytoniowych (789,72 mln PLN) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (301,73 mln PLN) zajmują czołowe miejsca. Liczba producentów wyrobów tytoniowych od 2018 roku pozostaje bez zmian i wynosi 10 jednostek. Zarejestrowanych producentów koksu i produktów rafinacji ropy naftowej jest mniej w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego o 3 firmy – 36 podmiotów. Spadek zauważalny jest również wśród przedsiębiorstw związanych z energetyką – 11 jednostek mniej. Świadczy to o umacniającym się oligopolu występującym na tych rynkach.

Które województwa dominują?

Najwięcej dochodów generuje, bez zaskoczenia, województwo mazowieckie. Uzyskane tam kwoty stanowią ponad 33% wszystkich przychodów przedsiębiorstw w Polsce. Kolejne miejsca zajmują odpowiednio województwo wielkopolskie (12,74%) oraz śląskie (11,23%). Wpływ na przedstawiony ranking najprawdopodobniej wywiera fakt, iż są to trzy najgęściej zaludnione województwa.

A co z liczbą pracowników?

Na dzień 30 października 2019 roku, najwięcej osób zatrudniano w handlu hurtowym i detalicznym oraz w naprawie pojazdów (22,25% wszystkich pracujących). Obserwowano przewagą handlu detalicznego z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Drugą branżą było budownictwo, gdzie pracowało 12,82% osób. Co dziesiąty zatrudniony pracował w obszarze działalności naukowej, profesjonalnej lub technicznej.

W porównaniu do sierpnia 2019 roku liczba pracowników zwiększyła się w największym stopniu w firmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Przyrost ten stanowił 8%. Kolejnymi branżami były budownictwo (7%) oraz informacja i komunikacja (7%). W tym samym okresie największy spadek zatrudnionych osiągnęła działalność związana z zakwaterowaniami i usługami gastronomicznymi (-0,4%) oraz edukacja (-0,3%).

Jacy pracownicy są najczęściej poszukiwani?

Według statystyk opublikowanych na platformie pracuj.pl, w I półroczu 2019 roku najczęściej poszukiwani byli specjaliści z dziedziny handlu i sprzedaży (29% ofert), obsługi klienta (22%), IT (15%) oraz finansów (13%).

Mimo iż od wielu kwartałów branże łaknące nowych pracowników nie zmieniają się, na rynku można odnotować zmiany w liczebności ofert. W segmencie handlarzy i sprzedawców, ich liczba zmniejszyła się o 8% w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 roku. Uwagę przykuwa również sytuacja specjalistów IT, gdzie widoczna jest największa różnica między dostępnymi ofertami, a natężeniem rekrutacji. Ciekawą grupą są również pracownicy fizyczni, liczba ogłoszeń skierowana do tych osób wzrosła aż o 43% rok do roku. Potwierdza to rosnące znaczenie tej grupy zawodowej – zwłaszcza jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników.

Podsumowując, liczba rejestrowanych przedsiębiorstw w Polsce wzrasta. W 2019 roku na drugim miejscu pod względem dodanych nowych firm w rejestrze zajęła działalność handlowa. Na dzień 30 października 2019 roku zatrudnionych w niej było najwięcej osób. Jednocześnie najwięcej ofert o pracę dotyczyło tej branży w I półroczu 2019 roku.

Klaudia Gawor

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *