26.10.2023

Doradztwo strategiczne – niezbędny element układanki

Kluczowe informacje:

 • Doradztwo strategiczne to kluczowy proces wskazywania kierunku rozwoju firmy, analizowania jej potencjału i reagowania na dynamiczne zmiany rynkowe.
 • Jest to usługa dostępna dla każdej firmy, która chce lepiej zrozumieć rynek, konkurencję, zarządzać kryzysem czy stworzyć nową strategię – niezależnie o jaką strategię chodzi ekspansji, dystrybucji, penetracji rynku czy marketingu.
 • Doradztwo strategiczne w zależności od wyznaczonych celów może obejmować analizę rynku, identyfikację atutów firmy, wyznaczanie strategii rozwoju oraz wsparcie w jej skutecznym wdrażaniu.
 • Dzięki wsparciu konsultantów, przedsiębiorstwa mogą dostosować się do zmieniającego się otoczenia, zidentyfikować nowe możliwości wzrostu i lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku.
 • Doradztwo strategiczne to perspektywa osoby z zewnątrz, która wnosi świeże spojrzenie na sytuację. To także okazja do sprawdzenia i weryfikacji własnych założeń przez eksperta spoza organizacji.
 • Zarządzanie strategiczne w obliczu szybkiego rozwoju technologii, ciągłych innowacji i zmiennych czynników zewnętrznych wymaga elastyczności, przewidywania trendów i gotowości do adaptacji.

O tym i innych aspektach zarządzania strategicznego dowiesz się więcej z artykułu!

Szczegóły poniżej!

Co to jest doradztwo strategiczne?

Każdy był kiedyś dzieckiem i prawdopodobnie większość z nas choć raz w życiu miała okazję układać puzzle. Niesamowitym momentem w tej zabawie było, to gdy każdy kawałek stawał się częścią większej całości. Gdy pośród setek, a czasem tysięcy elementów, musiałeś znaleźć te idealnie pasujące do siebie. Doradztwo strategiczne można porównać właśnie do tej układanki – jest to proces, w którym specjaliści pomagają firmom znaleźć te idealne kawałki – a dzięki nim stworzyć coś niezwykłego.

Zastanówmy się przez chwilę nad tym, czym w zasadzie jest przedsiębiorstwo. Jest to skomplikowany mechanizm, w którym ludzie, technologie, procesy, i wiele innych elementów muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć zamierzony cel. Tak jak w przypadku układania puzzli, nie zawsze wiemy, gdzie powinien trafić każdy kawałek. Tu właśnie pojawia się potrzeba doradztwa strategicznego.

Doradztwo strategiczne polega na analizowaniu, planowaniu i wprowadzaniu zmian, które pomogą firmie lepiej funkcjonować, rozwijać się i prześcigać konkurencję. Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów w dziedzinie strategii firmy mogą lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony, wykorzystywać dostępne zasoby, a także identyfikować nowe możliwości rozwoju.

Konsulting to nie tylko sucha analiza i raporty. To proces, który jest jak wspólna podróż – dający świeże spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, ujawniający ukryte skarby i potencjał. Jest to pomoc w wyznaczaniu kursu i trzymaniu go, bez względu na burze czy przeciwności losu.

Więc czym jest doradztwo strategiczne? To jak posiadanie eksperta od układanek przy boku. Kogoś, kto wie, gdzie szukać i jak połączyć elementy w spójną, harmonijną całość. W dynamicznym świecie biznesu, w którym każdy ruch ma znaczenie, posiadanie takiego przewodnika jest nieocenione. Czy jesteś gotów dołożyć ten kluczowy element do Twojej układanki sukcesu?

Doradztwo strategiczne w przedsiębiorstwie – dla kogo?

W świecie biznesu istnieją puzzle, które są znacznie bardziej złożone niż te, z którymi spotkaliśmy się jako dzieci. Każde przedsiębiorstwo to osobny obrazek, który składa się z wielu kawałków: celów, strategii, ludzi, technologii, rynków i konkurencji. Właśnie w tym skomplikowanym świecie doradztwo strategiczne staje się kluczowe, pełniąc rolę eksperta od układania tych puzzli. Jednak kiedy i komu jest ono najbardziej potrzebne?

 1. Przedsiębiorstwa na początkowym etapie działalności: Gdy przedsiębiorca stawia pierwsze kroki w biznesie, często zadaje sobie pytanie: „Jak stworzyć skalowalne przedsiębiorstwo, przygotować szczegółowy biznesplan oraz dynamicznie wprowadzić produkt na rynek?” W takich sytuacjach konsultanci pomagają stawiać pierwsze kroki w biznesie.
 2. Firmy w trakcie ekspansji: Kiedy myślimy o wejściu na nowe rynki, ważne jest, by strategia rozwoju była spójna i dopasowana do aktualnych potrzeb oraz możliwości klienta. Doradztwo strategiczne obejmuje pomoc w ustaleniu głównych celów strategicznych, a także w określaniu celów operacyjnych oraz taktycznych, które realizowane w krótkim terminie pozwolą na osiągnięcie celów strategicznych w długim terminie.
 3. Organizacje stojące przed zmianami: Czy to zmiany w modelu biznesowym działania, czy wprowadzenie innowacji, doradztwo strategiczne pomaga dostosować się do nowych realiów. W dziedzinie doradztwa strategicznego eksperci pomagają opracować strategię działania przedsiębiorstwa tak, aby była ona skuteczna i zrównoważona. Konsultant jest również osobą, która poprzez analizę dostępnych danych może potwierdzić lub zaprzeczyć słuszności obranego kierunku rozwoju, które opracowała wewnętrznie firma, bazując na swoim doświadczeniu rynkowym, dając świeże spojrzenie z zewnątrz.
 4. Firmy poszukujące nowych modeli biznesowych: Czasy się zmieniają, a z nimi i modele biznesowe. Doradztwo w zakresie strategii działania obejmuje pomoc w wyborze, adaptacji czy nawet tworzeniu nowych modeli biznesowych, które pozwolą firmie rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
 5. Przedsiębiorstwa w kryzysie: Gdy firma przechodzi trudne chwile, ważne jest, by strategia zarządzania zmianą była dobrze przemyślana. Konsultanci dzięki doświadczeniu z różnymi kryzysami, w innych przedsiębiorstwach mogą doradzić odpowiednią reakcję na wyzwanie stojące przed Twoją firmą.

Każda firma jest inna i potrzebuje swojego indywidualnego planu działania, swojej strategii rozwoju, która pozwoli jej prosperować. Tak jak każda układanka ma swoje unikalne kawałki, które składają się na pełny obraz, tak samo każda firma potrzebuje indywidualnego podejścia. Doradztwo strategiczne to nie tylko narzędzie dla wielkich korporacji, ale i dla tych mniejszych i średnich graczy rynkowych, którzy chcą skutecznie rywalizować i osiągać cele strategiczne.

Podsumowując, niezależnie od tego, w jakim miejscu jest Twoja firma, doradztwo strategiczne to klucz, który może otworzyć drzwi do sukcesu. Czy jesteś gotów odkryć, jakie kawałki układanki czekają, aby zostać właściwie ułożone?

Jakie działania obejmuje doradztwo strategiczne?

Pierwszym celem konsultingu jest identyfikacja kluczowych atutów firmy oraz obszarów wymagających poprawy. Eksperci dokładnie analizują bieżącą sytuację firmy, jej mocne strony, ale także potencjalne słabości. Dzięki temu mogą proponować rozwiązania, które pozwolą firmie wykorzystać jej potencjał i jednocześnie zminimalizować ryzyko.

Kolejnym ważnym aspektem doradztwa strategicznego jest analiza rynku i konkurencji. W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu kluczem do sukcesu jest ciągłe monitorowanie otoczenia i dostosowywanie się do nowych realiów. Konsultanci przeprowadzają szczegółowe badania, które pozwalają przedsiębiorstwom zrozumieć aktualne trendy, oczekiwania klientów oraz działania konkurentów.

Gdy już wiemy, w jakim kierunku chcemy prowadzić firmę, konieczne jest stworzenie skutecznej strategii działania. Doradztwo strategiczne dostarcza narzędzi i metod, które pozwalają na opracowanie planu, który będzie odpowiedzią na wyzwania rynkowe i pozwoli firmie nie tylko przetrwać, ale i prosperować.

Jednak sama strategia to nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest jej skuteczne wdrożenie. Konsultanci pomagają w zarządzaniu zmianą, dostosowaniu procesów oraz w pełnym zrozumieniu specyfiki rynku, na którym firma działa. Ich wsparcie jest nieocenione w momencie, gdy teoria ma zostać przekształcona w praktykę.

Istnieje wiele sposobów, w jaki firmy konsultingowe pomagają firmom. Tak naprawdę wszystko zależy jedynie od potrzeb klienta i tego, z jakimi problemami się boryka oraz w jakim kierunku chcę się rozwijać. Wiedząc już, jak usługa doradcza może nam pomóc, pora odpowiedzieć na najważniejsze pytanie…

…A mianowicie – jakie korzyści konkretne firmy mogą odnieść, decydując się na skorzystanie z usług doradztwa strategicznego? Odpowiedź jest wielowymiarowa, ale warto wskazać najbardziej uniwersalne i kluczowe aspekty:

 1.  Odciążenie osób decyzyjnych: Osoby na kluczowych stanowiskach w przedsiębiorstwach są często przytłoczone mnogością zadań i problemów wynikających z codziennej działalności. Ta konieczność ciągłego reagowania na bieżące wyzwania sprawia, że brakuje im czasu na przemyślenie strategicznego kierunku rozwoju. W efekcie, decyzje o kluczowym znaczeniu dla firmy są często podejmowane na podstawie intuicji menedżerów czy dyrektorów. Dzięki ich bogatemu doświadczeniu wiele z tych decyzji jest trafnych. Niemniej jednak czasami mogą one prowadzić do niekorzystnych skutków, jak w przypadku firm takich jak Kodak czy Nokia.
 2. Pewność kierunku: Z jasno zarysowaną strategią przedsiębiorstwo wie, dokąd zmierza. Doradztwo strategiczne pomaga firmom w zdefiniowaniu strategii działania oraz kierunków rozwoju, które będą najkorzystniejsze w dłuższej perspektywie.
 3. Optymalizacja zasobów: Firmy konsultingowe analizują dostępne zasoby firmy i doradzają, jak je najefektywniej wykorzystać. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na tym, co robią najlepiej, minimalizując jednocześnie nieefektywne wykorzystanie zasobów.
 4. Przewaga konkurencyjna: W świecie biznesu liczy się przewaga i osiąganie jak najlepszych wyników. Konsulting strategiczny pomaga Ci poznać swoją konkurencję i opracować strategię pozwalającą wyróżnić się na jej tle
 5. Zwiększenie wartości firmy: Skuteczna strategia rozwoju nie tylko poprawia bieżące wyniki finansowe, ale także podnosi wartość firmy w oczach inwestorów, partnerów i klientów.
 6. Dostosowanie do zmieniającego się rynku: Rynek jest dynamiczny. Strategie, które były skuteczne wczoraj, mogą nie przynosić efektów dzisiaj. Konsulting pomaga firmom dostosować się do zmieniających się warunków oraz w rozwoju organizacji w nowych warunkach.
 7. Wsparcie w trudnych decyzjach: Czasami rozwój firmy wymaga trudnych, strategicznych decyzji. Profesjonalne doradztwo oferuje wsparcie i obiektywną ocenę, pomagając właścicielom firm podejmować decyzje oparte na solidnych danych i analizach.
 8. Innowacyjność i kreatywność: Firma konsultingowa często przynosi świeże spojrzenie na działania firmy, inspirując do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Podsumowując, korzyści płynące z doradztwa strategicznego mają potencjał przekształcić przedsiębiorstwo i doprowadzić je na szczyt branży. Warto więc zastanowić się nad skorzystaniem z tej formy wsparcia, aby w pełni wykorzystać potencjał swojej firmy i zapewnić jej długoterminowy sukces. Z wiedzą, jakie korzyści niesie za sobą doradztwo strategiczne, być może nadszedł czas, aby wprowadzić je w życie w Twoim biznesie?

Dowiedz się jak przygotować się do wejścia na nowy rynek z naszego darmowego poradnika!

Doradztwo w zakresie budowania strategii wejścia na nowy rynek jest tematem niezmiernie skomplikowanym. Poczynając od kwestii opłacalności samej ekspansji, a kończąc na zaplanowaniu optymalnych działań, dlatego stworzyliśmy poradnik pt. “Jak przygotować się do wejścia na nowy rynek?” dla osób, które chcą zagłębić się w ten temat.

W raporcie oprócz praktycznych wskazówek, znajdziesz także przykłady zrealizowanych przez nas projektów dla branż, takich jak geotechnika, IT, czy FMCG. Dodatkowo przeczytasz też Case Study, projektów z ostatnich miesięcy, podczas których wspieraliśmy naszych klientów we wchodzeniu na zagraniczne rynki.

Jeśli planujesz ekspansję swojego produktu/usługi na nowy rynek lub odpowiadasz za eksport, marketing, czy sprzedaż w swojej firmie, ten materiał jest dla Ciebie!

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i praktycznych porad dotyczących skutecznej ekspansji, zachęcamy do pobrania darmowego raportu “Jak przygotować się do wejścia na nowy rynek?”.

Czy doradztwo strategiczne to proces długotrwały?

Doradztwo strategiczne jest często postrzegane jako niekończący się proces analizy, zmiany modelu biznesowego i wdrażania nowych rozwiązań. Czy to oznacza, że jest to proces długotrwały, który wymaga lat, by przynieść oczekiwane rezultaty?

Zanim zagłębimy się w to zagadnienie, warto zwrócić uwagę na jedno kluczowe słowo: adaptacja. W dzisiejszym świecie biznesu, w którym zmiany zachodzą w ekspresowym tempie, zdolność do adaptacji jest niezbędna. To właśnie w tym obszarze doradztwo strategiczne świadczy największe usługi dla firm. Pomaga im rozpoznać, kiedy i jak dokonać zmiany, aby przystosować się do nowych warunków.

Często doradztwo strategiczne przygotowuje przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki, rozpoznawania nowych kierunków rozwoju firmy czy tworzenia skutecznych strategii marketingowych. To nie tylko kwestia analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń go otaczających czy zdefiniowania strategii firmy. To także kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego, które pozwala na skuteczne wdrożenie strategii i monitorowanie jej efektów.

Tak więc, czy współpraca z firmą konsultingową to proces długotrwały? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od specyfiki konkretnej firmy, jej celów oraz wyzwań, z którymi się mierzy. Dla jednych przedsiębiorstw doradztwo strategiczne może być intensywnym procesem trwającym kilka miesięcy, podczas gdy inne mogą korzystać z usług konsultingowych przez lata, doskonaląc swoją strategię i dostosowując się do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych.

Wspólnym mianownikiem jest to, że wszystko zawsze dąży do tego, by firma była lepiej przygotowana, bardziej konkurencyjna i zdolna do osiągnięcia celu strategicznego. W końcu sukces firmy zależy nie tylko od tego, jak dobrze potrafi ona układać swoje puzzle, ale także od tego, jak szybko i efektywnie potrafi dostosować swoje działania do zmieniającej się układanki rynkowej.

Wyzwania w obszarze strategicznym

Świat strategii biznesowej jest pełen skomplikowanych wyzwań, którym firmy muszą stawić czoła w dynamicznym, ciągle zmieniającym się otoczeniu. Zarządzanie strategiczne nie jest jedynie prostym procesem wyznaczania i realizowania celów; jest to sztuka dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych i wykorzystywania ich na swoją korzyść.

Jednak wyzwanie polega nie tylko na zrozumieniu rynku i znalezieniu unikalnej wartości dla klienta. Firmy muszą również radzić sobie z czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpłynąć na ich działalność. Zmienne regulacje prawne, kulturowe przemiany czy globalne kryzysy, takie jak pandemie, mogą wpłynąć na strategię nawet najbardziej stabilnych przedsiębiorstw.

Kluczem do skutecznego zarządzania strategicznego jest elastyczność i zdolność do przewidywania przyszłych trendów, a jednocześnie reagowania na bieżące wyzwania. To zadanie wymaga nie tylko dogłębnego zrozumienia otoczenia biznesowego, ale także odwagi w podejmowaniu decyzji i wytrwałości w ich realizacji.

Podkreślając, strategia biznesowa to nie tylko kwestia planowania, ale również umiejętności dostosowywania się do sytuacji i przewidywania przyszłości. Pomimo trudności, które niesie ze sobą zarządzanie strategiczne, jest to kluczowy element, który pozwala firmom rozwijać się i osiągać sukces w zmiennym świecie biznesu.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy konsultingowej?

Wyobraźmy sobie, że stoimy przed gigantycznym labiryntem. Wygląda on jak nieskończona sieć ścieżek, zakrętów i zaułków, a każdy kolejny krok może być tym decydującym, który albo przyspieszy nasze postępy, albo zaprowadzi na manowce. Jak w tym wszystkim odnaleźć drogę do sukcesu? Czy nie byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli przewodnika, który już te ścieżki przeszedł?

Firmy konsultingowe to nic innego jak właśnie tacy przewodnicy. Nie tylko posiadają mapę labiryntu. Konsultanci nie tylko posiadają mapę labiryntu, oni przeszli już ten labirynt kilkukrotnie z innymi firmami. Kiedy zastanawiamy się nad wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, zastanawiamy się, jak zoptymalizować procesy lub szukamy nowych rynków zbytu – kto lepiej pomoże nam w tych dążeniach niż ekspert, który dokładnie wie, jakie kroki należy podjąć?

Ponadto, dzięki wsparciu firmy konsultingowej, nie tylko oszczędzamy czas, ale również zyskujemy dostęp do bogatej wiedzy i umiejętności. Możemy korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które być może sami byśmy przeoczyli. Jakkolwiek kusi, by próbować rozwiązać wszystkie problemy samodzielnie, czasem warto przyznać, że spojrzenie z zewnątrz może być nieocenione.

Podczas gdy labirynt wyzwań biznesowych nigdy nie zniknie, możemy uczynić jego przejście bardziej płynnym i przewidywalnym. Współpracując z ekspertami, którzy mają odpowiednie narzędzia, doświadczenie i pasję do pomagania innym, stawiamy się w lepszej pozycji do osiągnięcia sukcesu.

I tak może się zdarzyć, że będziemy chcieli podążyć własną ścieżką. To w końcu nasza firma, nasza wizja, nasze marzenie. Jednak czy nie byłoby pięknie, gdybyśmy mieli kogoś u boku, kto wskaże nam skróty, ostrzeże przed pułapkami i podzieli się swoim doświadczeniem? Bo z reguły, podróżowanie z przewodnikiem jest zawsze bardziej owocne i pozwala nam dotrzeć do jeszcze lepszych miejsc.

Mikołaj Renowicki

Zobacz inne wpisy

Gospodarka

Czym jest transformacja cyfrowa firmy?

Zobacz więcej
ocena sektora branży
Analiza konkurencji

Jak Punktowa Ocena Atrakcyjności Sektora Może Pomóc W Wybraniu Odpowiedniej Branży?

Zobacz więcej
innowacje miejskie i domowe
Innowacje

Smart House i Smart City – Jakich Innowacji Można Spodziewać się w Domu i w Mieście?

Zobacz więcej