Case study

Gpi Tanks competitive analysis

Sprawdź, jak pomogliśmy Gpi Tanks w pozyskaniu informacji na temat najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.

Free consultation Contact
Analiza rynku i konkurencji dla firmy Gpi Tanks Poland

Usługa doradcza dla Gpi Tanks

ConQuest Consulting team completed a consulting project for the company Gpi Tanks, jednego z największych producentów zbiorników ze stali nierdzewnej do magazynowania.

Przedsiębiorstwo zgłosiło się do nas po analizę rynku i konkurencji zbiorników ze stali nierdzewnej, w celu pozyskania informacji na temat najbardziej perspektywicznych rynków zbytu. Dzięki naszym usługom Gpi Tanks mogło podjąć trafne i przemyślane decyzje biznesowe!

What activities were included in the project?

Raport, który przygotowaliśmy, składał się z analizy rynku zawierającej informacje na temat:

 • wartości rynku z podziałem na 9 sektorów oraz województwa wraz z prognozą na najbliższe lata,
 • trendów obecnie panujących na rynkach,
 • zagrożeń oraz szans spowodowanych pandemią COVID-19,
 • struktury rynkowej.

Analiza konkurencji natomiast obejmowała identyfikację najważniejszych konkurentów na rynkach zbytu oraz analizę ich danych finansowych wraz z zestawieniem ich z firmą Gpi Poland. Cały raport został podsumowany najważniejszymi wnioskami z analiz oraz rekomendacjami.

Rezultaty doradztwa dla Gpi Tanks

Po zrealizowanej usłudze, przedsiębiorstwo otrzymało od nas kompleksowy i specjalnie dostosowany raport, który szczegółowo analizuje poszczególne czynniki wpływające na rynki zbytu interesujące naszego klienta.

Aleksandra Chmiel-Karakuła, Marketing Coordinator, tak wypowiedziała się o naszej współpracy:

„Projekt został przeprowadzony rzetelnie, z uwzględnieniem naszych potrzeb i wymagań. W trakcie jego realizacji zachowany został profesjonalizm oraz skrupulatność. Raport pomógł firmie Gpi Poland Sp. z o.o. w podjęciu istotnych decyzji biznesowych.”

W efekcie naszej współpracy firma dysponuje teraz precyzyjnym planem rozwoju, będąc jednocześnie świadoma potencjalnych możliwości i zagrożeń związanych z jej potencjalnymi rynkami zbytu.

Jeśli Twoja firma również potrzebuje wsparcia podczas analizy rynku, we encourage you to fill out the form below, and we will be happy to outline how we can help you!

Contact us and see how we can help you!  I accept regulations*


  Send

  See other case studies

  Business plan for MEDtube Ltd.

  See more

  Desk research for Kearney

  See more

  Overseas expansion for CRM systems provider company

  See more