Case study

Building a strategy for the Poznań Institute Foundation

Learn how we developed a strategy for the Poznań Institute Foundation!

Free consultation Contact

Usługa doradcza dla Fundacji Instytut Poznański

Zespół ConQuest Consulting zrealizował usługę doradczą dla Fundacji Instytut Poznański, której celem było przygotowanie strategii budowania kapitału żelaznego, gwarantującego długoterminowe i stabilne źródło finansowania celów statutowych Instytutu Poznańskiego.

What activities were included in the project?

Pierwszy etap projektu obejmował badanie mające na celu zmierzenie potencjału utworzenia kapitału żelaznego przez fundację. W ramach analizy przeprowadzono badania CATI oraz CAWI na osobach prywatnych oraz przedsiębiorstwach z Poznania. Co więcej przeprowadzone zostały również badania FGI (zogniskowane wywiady grupowe).

Następny etap obejmował opracowanie strategii kapitału żelaznego, bazując na wynikach przeprowadzonych badań. Przedstawiono rekomendacje dot. pozyskiwania środków na kapitał żelazny, możliwości ich inwestowania oraz proponowanych działań marketingowych. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty ze zleceniodawcą, w trakcie których omówiono wszelkie elementy strategii.

Rezultaty doradztwa dla Fundacji Instytut Poznański

Wszystkie powyższe kroki projektu przyczyniły się do stworzenia strategii, która pomogła Fundacji w rozpoczęciu prac nad kapitałem żelaznym. 

Cytując naszą klientkę Annę Zemburę ,,Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu prac projektowych oraz finalnego rezultatu usługi. […] Z tego względu rekomendujemy firmę ConQuest Consulting jako kompetentnego specjalistę od badań pierwotnych oraz budowania strategii.”

Jeśli Twoja firma również potrzebuje wsparcia w procesie budowy strategii, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a chętnie przedstawimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc!

See other case studies

Promotional report for the company Forc.ee

See more

Analysis of information flow for PKP S.A.

See more

Catering market research for Charlie Food & Friends

See more