Case study

Promotional Report on the Food Delivery Market

W 2020 roku przeprowadziliśmy obszerne badanie rynku dostaw jedzenia w Polsce.

Free consultation Contact
Promotional Report on the Food Delivery Market

Activities

Raport obejmował analizę całego rynku kurierskiego w Polsce. Projekt zawierał również badanie opinii konsumenckiej przeprowadzonej na kilkuset respondentach. Przeprowadzone zostały badania ilościowe ankiet, skupiających się na przyzwyczajeniach i preferencjach konsumentów. Zakres prac obejmował również analizę podmiotów działających na tym rynku oraz podejmowanych przez nie działań marketingowych. W ramach zwieńczenia raportu zaprezentowane zostały rekomendacje mające na celu zmaksymalizowanie potencjału innowacyjnych usług firmy Decathlon na odniesienie sukcesu w polskich warunkach.

Results

Raport, przygotowany profesjonalnie pod względem merytorycznym oraz graficznym, dostarczył wartościowych informacji, na temat rynku kurierskiego, działających na nim podmiotów oraz opinii konsumenckich. Wyniki przeprowadzonych działań zostały przedstawione w formie raportu promocyjnego, który można zobaczyć na naszej głównej stronie.

See other case studies

Analysis of information flow for PKP S.A.

See more

Market analysis for Decathlon

See more

Support for BookBeat AB's overseas expansion

See more