Case study

Consulting service for the aviation industry

See how we helped you choose the perfect location for your new development!

Free consultation Contact
case study

Consulting service for the aviation industry

Nasz zespół miał przyjemność współpracować z firmą z branży lotniczej, która poszukiwała idealnej lokalizacji dla swojego nowego centrum badawczo-rozwojowego w Europie.

Głównym celem projektu było zbadanie potencjalnych lokalizacji w Polsce według kilkunastu kluczowych kryteriów i na tej podstawie zidentyfikowanie optymalnego miejsca dla inwestycji.

What activities were included in the project?

W ramach tego projektu wykonaliśmy kompleksową analizę desk research, korzystając z zaawansowanych baz danych i specjalistycznych raportów branżowych. Wiedzę tę uzupełniliśmy, przeprowadzając wywiady z ekspertami z różnych sektorów rynku pracy, co pozwoliło nam na pozyskanie cennych insightów dotyczących kapitału ludzkiego.

Dodatkowo zrealizowaliśmy szczegółową analizę demograficzną oraz dokładnie przeanalizowaliśmy działania konkurencji. Na bazie zebranych danych, stworzyliśmy model analityczny, oparty na kilkunastu wskaźnikach. Jego wyniki wskazały optymalną lokalizację dla nowego centrum badawczego klienta.

Rezultaty naszego doradztwa

Całość naszych analiz i wniosków została zawarta w obszernym raporcie, który dostarczył klientowi komplet informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji. Efektem tego była realizacja inwestycji w lokalizacji, którą nasze badania wskazały jako najkorzystniejszą. Dzięki naszemu wsparciu klient miał pełne zaufanie do wyboru, wiedząc, że jest on oparty na solidnej analizie danych, a nie na domysłach czy intuicji. Raport został opracowany w języku angielskim, aby mógł być przedstawiony głównemu zarządowi firmy, co podkreśla globalny charakter naszej ekspertyzy.

To case study pokazuje, jak precyzyjna analiza i interdyscyplinarne podejście mogą znacząco wpłynąć na sukces strategicznych decyzji inwestycyjnych. Nasza holistyczna analiza zapewniła klientowi pewność i zaufanie, co w dłuższej perspektywie może przynieść nie tylko znaczące oszczędności, ale również konkurencyjną przewagę na rynku.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo stoi przed podobnymi wyzwaniami i potrzebuje wszechstronnej analizy rynkowej, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy Ci zrealizować Twoją wizję.

Contact us and see how we can help you!


  I accept regulations*


  Send

  See other case studies

  Data analysis for an apparel company

  See more

  Design outsourcing for a furniture company

  See more

  Business plan for BTM Innovations Ltd.

  See more

  File Path: /home/conquest/ftp/demo/wp-content/themes/conquest/single-case-study.php