Oferta

Biznesplan

Plan rozpoczęcia działalności gospodarczej to narzędzie, które pozwala ocenić potencjał planowanego przedsięwzięcia. Dzięki szeregowi analiz pierwsze kroki w biznesie będą znacznie ułatwione.

Darmowa konsultacja Kontakt

Analiza rynku
i konkurencji
Model finansowy
i dotacje

Strategia marketingowa
i sprzedażowa

Strategia wejścia na rynek

Prowadzanie przedsiębiorstwa jest prostsze z opracowanym planem

Biznesplan ma za zadanie sprawdzić, czy pomysł na działalność jest solidny. Dzięki niemu można przewidzieć nadarzające się szanse oraz zagrożenia na potencjalnym rynku. Ponadto ułatwi potencjalnemu inwestorowi znalezienie wszystkich kluczowych informacji na temat produktu i wymaganej pomocy finansowej. To znacznie wpływa na pozytywne rozpatrzenie decyzji dotyczącej lokowania środków
w konkretną inwestycję. Każde wielkie odkrycie zaczyna się od pomysłu, a biznesplan jest konkretnym jego opisem pełniącym funkcję kompasu na rynku. To on wskazuje właściwe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i pozwala podejmować trafne decyzje.

Rezultaty

Gotowy dokument do przedstawienia inwestorowi

Schematy działania i charakterystykę konkurencji

Opracujemy z Tobą strategie działania na rynku

Mierzenie efektów realizacji będzie uproszczone

Wspólnie określimy obowiązki całego zespołu

Oszacujemy przychody na pierwsze kilka lat działalności

Elementy biznesplanu

Przeprowadzenie analizy finansowej działalności

Przeanalizowanie środowiska konkurencyjnego

Sporządzenie strategii sprzedaży i dystrybucji

Przygotowanie strategii wejścia na rynek

Opracowanie modelu biznesowego

Przedstawienie listy możliwych dotacji finansowych

Zobacz case study z biznesplanu

Dowiedz się, w jaki sposób ułatwiliśmy naszym klientom prowadzenie ich działalności na pierwszych etapach.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt